การป้องกัน โควิด แบบครอบคลุม

การป้องกัน โควิด

การป้องกัน โควิด เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัสโควิด 19 ได้มียอดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COND-1 9 ) สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายของคน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลายรูปแบบ ตั้งแต่ติดเชื้อไม่มีอาการ มีอาการเล็กน้อยคล้ายเป็นหวัดธรรมดา อาการปานกลาง และ อาการรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต การป้องกัน โควิด งานป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม จึงมีคำแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อความห่างไกลจากไวรัสโควิด 19 สู่ตัวของท่าน และ คนใกล้ชิด มีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ

การป้องกัน โควิด มีวิธีการป้องกันอย่างไร ?

การป้องกัน โควิด มาดูกันค่ะว่าการป้องกันโรค โควิด ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

1.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น

2.สวมหน้ากากอนามัย และ ทับด้วยหน้ากากผ้า ทั้งใน และ นอกบ้าน เมื่อมีคนมากกว่า 2 คน

3.เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตรในทุกสถานที่

4.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย รวมทั้งใบหน้า ตา หู จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

5.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

6.เลือกทานอาหารที่ร้อน หรือ ปรุงสุกใหม่ ทานแยกสำรับ หากทานร่วมต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว

7.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือ สัมผัสวัตถุ สิ่งของร่วมกัน

8.หากสงสัยตัวเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือ มีอาการ ควรตรวจด้วย ATK หรือ ไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

การป้องกัน โควิด เพียงปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะช่วยลดการเพื่อกระจายของไวรัสโควิดได้ และ ยังช่วยรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

การป้องกัน โควิด ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด

การป้องกัน โควิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และ ลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และ ช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับประเด็นข้อสงสัยของใครหลาย ๆ คนว่า “ ทำไมเราจึงต้องฉีดวัคซีน โควิด-19 ” การป้องกัน โควิด ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด มีดังนี้

▪ เพิ่มภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส

▪ ลดอัตราการเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ และ ลดอัตราการเสียชีวิตได้

▪ ป้องกันการป่วยหนัก และ ลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ๆ

▪ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม

▪ ลดการติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง และ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้

▪ ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

การป้องกัน โควิด 7 วิธีล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

การป้องกัน โควิด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่ทราบกันดีว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากการถูกไอ จาม หรือ สัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วยได้

ดังนั้น อีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ได้ดีที่สุด คือ การล้างมือบ่อย ๆ เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้สัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับเชื้อไวรัส และ นำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ การป้องกัน โควิด วันนี้เราจึงมี 7 วิธีล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาฝากค่ะ

1.ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สบู่ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อลงฝ่ามือ

2.ฟอกฝ่ามือ และ ง่ามนิ้วมือด้านฝ่ามือ

3.ฟอกฝ่ามือ และ ง่ามนิ้วมือด้านหลังมือ

4.ฟอกนิ้ว และ ข้อนิ้วมือด้านหลังมือ

5.ฟอกนิ้วหัวแม่มือ

6.ฟอกปลายนิ้วมือ

7.ฟอกรอบข้อมือ และ ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

 

การป้องกัน โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง อาการทั่วไป ได้แก่ ไข้ ไอ และ หายใจลำบาก อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง เจ็บคอ ภาวะเสียการรู้กลิ่น และ ภาวะเสียการรู้รส แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่บ้างทรุดลงเป็นกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน อวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะ ช็อกเหตุพิษติดเชื้อ และ ลิ่มเลือด ไวรัสแพร่ระบาดได้ระหว่างบุคคลในช่วงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นหลัก มักผ่านละอองเสมหะขนาดเล็กที่เกิดจากการไอ จาม หรือ สนทนา แม้ละอองเสมหะเหล่านี้เกิดเมื่อหายใจออก แต่ปกติจะตกลงสู่พื้น หรือ ติดค้างบนพื้นผิว ไม่ใช่ติดเชื้อได้จากระยะไกล บุคคลอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วนำมาแตะ ตา จมูก หรือ ปากของตน การป้องกัน โควิด มาตรการที่แนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่างทางกายกับผู้อื่น ( โดยเฉพาะจากผู้ที่มีอาการ ) การปิดการไอ และ จามด้วยกระดาษทิชชู หรือ ข้อพับศอก และ งดนำมือที่ไม่ได้ล้างแตะใบหน้า รวมไปถึงอย่าลืมรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด และ อย่ามองข้ามการทำประกันโควิดเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ