ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ รู้จักระบบตัดแต้มจากกฎหมายจราจรใหม่

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ รู้รึยังว่าขับรถไม่ดีมีหักคะแนนใบขับขี่นะ กรมขนส่ง ฯ เขาได้ออกกฎมาแล้วสำหรับใครที่ชอบแอบปาดซ้ายปาดขวา จอดที่ห้ามจอด หรือ ฝ่าไฟแดง ไปจนถึงเรื่องทำผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัย งานนี้มีถูกคุณตำรวจหักคะแนนใบขับขี่รถยนต์เอาง่าย ๆ และ ถ้าโดนหักหมดล่ะก็ มีอดขับรถไปเป็นปี ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ว่าด้วยระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ( ตัดแต้มใบขับขี่ ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2562 การฝ่าฝืนกฎจราจรข้อไหนจะถูกหักกี่แต้ม และ ทำอย่างไรถึงได้คะแนนคืน เราได้รวบรวมมาฝากให้ปฏิบัติตามนี้ได้เลยค่ะ

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ ( ข้อมูลเกี่ยวกับระบบตัดแต้ม )

เกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ การตัดคะแนน การคืนคะแนน และ การเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถ เมื่อทำผิดในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนตามข้อหานั้น ๆ โดยทุกคนจะเริ่มต้นคะแนนอยู่ที่ 12 คะแนน โดยเกณฑ์การตัดคะแนน มีดังนี้

ข้อหาที่ตัด 1 คะแนน

 • ใช้มือถือขณะขับขี่
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับ และ ผู้โดยสาร
 • ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับ และ ผู้โดยสาร
 • ขับรถบนทางเท้า
 • ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
 • ไม่ชำระค่าปรับในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่หลบรถฉุกเฉิน
 • ไม่หยุดให้คนข้ามถนน

ข้อหาที่ตัด 2 คะแนน

 • ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถประมาท
 • เมาแล้วขับ
 • ขับรถระหว่างโดนพักใช้ใบขับขี่

ข้อหาที่ตัด 3 คะแนน

 • เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งรถบนท้องถนน
 • ชนแล้วหนี
 • หย่อนความสามารถในการขับขี่
 • ขับรถขณะเสพยาเสพติด
 • เมาแล้วขับ โดยมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ข้อหาที่ตัด 4 คะแนน

 • เมาแล้วขับ โดยมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือ เสียชีวิต
 • เสพยาเสพติดแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือ เสียชีวิต
 • แข่งรถบนท้องถนนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ขับรถโดยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือ ไม่ปลอดภัย

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ นอกจากการตัดคะแนนแล้ว ยังคงต้องได้รับอัตราโทษปรับตามมาตราของ พ.ร.บ. จราจรทางบกเช่นเดิม

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ ( การคืนคะแนน )

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ หากใครทำผิดกฎหมาย จะถูกตัดแต้ม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบแลกคะแนนคืน

การคืนคะแนน

 • เมื่อครบ 1 ปี คะแนนที่ถูกตัดไปจะได้รับคืน
 • หากถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน เมื่อพ้นกำหนด และ ผ่านการอบรมจะได้คืนกลับมาทั้งหมด 12 คะแนน
 • เมื่อพ้นกำหนด แต่ไม่ผ่านการอบรม จะได้คะแนนคืน 8 คะแนน และ หากไม่ทำผิดอีก จะได้คืนอีกปีละ 2 คะแนน

การอบรมวินัยจราจรเพื่อรับคะแนนคืน

 • เป็นการอบรมของกรมขนส่งทางบกซึ่งผู้อบรมต้องชำระค่าอบรมเอง
 • เมื่อถูกตัดเหลือ 6 คะแนน สามารถอบรมเพื่อรับคะแนนคืนได้ โดยมีสิทธิอบรมปีละ 1 ครั้ง
 • เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน สามารถอบรมเพื่อให้ได้คืน 12 คะแนนได้

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ อย่าลืมปฏิบัติตามนี้ หลังจากถูก ” ตัดแต้มใบขับขี่ ” เพื่อให้คะแนนกลับมาเต็ม ไม่ต้องพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ ( บทลงโทษ )

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ มาดูบทลงโทษหากเราทำผิดกฎจราจรกันค่ะ 

– สำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนจนหมด 12 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน ระหว่างนี้หากกระทำผิดจะถูกบันทึกคะแนนแล้วตัดภายหลัง เมื่อครบ 1 ปี จะได้คะแนนกลับคืนนับจากวันที่เริ่มถูกตัดคะแนน

– กรณีถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน เมื่อพ้นกำหนด และ ผ่านการอบรมจาก ขบ.จะได้คืน 12 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดแต่ไม่ผ่านการอบรม จะได้คืน 8 คะแนน และ หากไม่ทำผิดอีกจะได้คืนอีกปีละ 2 คะแนน

– กรณีผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถ และ วินัยจราจรตามหลักสูตรที่ ตร.และ ขบ. กำหนด เพื่อขอคืนคะแนนโดยให้มีสิทธิอบรมเพียงปีละ 1 ครั้ง จะมีการติดตามประเมินผล รวมทั้งพิจารณาความจำเป็น และ ความเหมาะสม เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อหาความผิดที่มีการตัดคะแนน อย่างน้อยทุกระยะเวลา 2 ปี

– ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีความผิดตามกฎหมาย โดยรถส่วนบุคคล โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนรถตามกฎหมายขนส่ง จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

– หากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี

– หากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซ้ำอีกภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องรอ 5 ปี ถึงจะสามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ สิ่งสำคัญที่สุดหากท่านไม่อยากเจอโทษดังกล่าวมาข้างต้น เพียงแค่เราปฏิบัติตามกฎจราจร เราก็ไม่ต้องเจอกับโทษทางกฎหมายแล้วค่ะ อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะ

ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ เบื้องต้นข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนน ตัวอย่างหลักเกณฑ์การตัดคะแนน เช่น การฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน หรือ การไม่หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน เมื่อคะแนนถูกตัดจนหมด ผู้ขับขี่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ถ้าหากอยากได้แต้มคืน ก็จะต้องเข้ารับการอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย ขับรถผิดกฎถูกตัดแต้มเท่าไหร่ สำหรับพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2562 นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพ และ ลดข้อครหาระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ดังนั้นเพื่อไม่ให้คะแนนของเราถูกตัดแต้ม ควรหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว ขับรถอย่างมีสติ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ ควรมีประกันรถยนต์ติดรถไว้ให้อุ่นใจนะคะ