ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร มีวิธีแก้ไข

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร กรมธรรม์รถยนต์ นับเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจเช็กให้ละเอียด หลังจากตกลงทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันฯ ทั้งชื่อของผู้เอาประกันรถ เลขทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้กรมธรรม์ที่คุณได้รับมาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่หากเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับในกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร ? ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร กรมธรรม์รถเป็นเอกสารที่ระบุว่าผู้เอาประกันคือใคร รถยนต์ที่เอาประกันคือรุ่นอะไรหากข้อมูลผิดพลาด อาจสร้างความลำบากเวลาขอเคลมประกันในอนาคตได้ และ สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือใบสลักหลังกรมธรรม์ มาดูกันค่ะว่าคืออะไร การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร 3 กรณีที่จะขอใบสลักหลังกรมธรรม์จากบริษัทประกัน

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร เพื่อให้เข้าใจอย่างตรงกันมากขึ้น เราได้ทำการแบ่งออกเป็น 3 กรณีหลัก ที่ทำให้คุณต้องยื่นเรื่องเพื่อขอใบสลักหลังกรมธรรม์รถยนต์กับบริษัทประกัน หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ผิด ทำอย่างไรได้บ้าง คุณอาจจะตั้งคำถามอยู่ในใจ และ สิ่งที่ต้องทำคือส่งเรื่องไปยังบริษัทประกัน เพื่อขอใบสลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ โดยข้อมูลที่ควรตรวจสอบคือ

– ชื่อของผู้เอาประกันรถยนต์

– ชื่อผู้รับผลประโยชน์

– วัน เดือน และ ปีที่ประกันรถยนต์เริ่มคุ้มครอง

– เลขทะเบียนรถยนต์

– รุ่นรถยนต์ที่เอาประกัน

– เลขตัวถังรถยนต์

– เบี้ยประกันรถยนต์

2. อยากเปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์รถยนต์ ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันรถยนต์ไม่ได้มีข้อมูลผิดพลาด แต่อยากเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้ เช่น อยู่มาวันหนึ่งคุณอาจจะฝันเกี่ยวกับรถ ฝันว่ารถหาย จนทำให้รู้สึกไม่สบายใจ จึงเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ก็สามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกัน เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูล และ รับใบสลักหลังกรมธรรม์ได้เลย

3. เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทไฟแนนซ์ หลังจากที่ผ่อนรถยนต์หมดแล้ว ให้กลายเป็นผู้รับผลประโยชน์คนอื่นก็ทำได้ โดยต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันเพื่อแก้ไขข้อมูล และ เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อใครให้กับบริษัทประกัน

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร จากบทความข้างต้น จะช่วยให้ท่านทราบเบื้องต้นว่า การขอใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันรถยนต์นั้น จะสามารถขอได้ 3 กรณีหลักค่ะ

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง ?

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง เมื่อผู้เอาประกันต้องการขอเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ได้เลย เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. เปลี่ยนที่อยู่ในกรมธรรม์รถยนต์

– เอกสารคำร้องขอสลักหลังกรมธรรม์

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอากรมธรรม์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อระบุข้อมูลติดต่อ / ที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง

2. กรมธรรม์สูญหาย ในกรณีนี้ผู้เอาประกันต้องไปแจ้งความ เพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วนำหลักฐานมาแจ้งกับบริษัทประกันฯ เพื่อที่บริษัทประกันฯ จะออกสำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิ์ต่างๆ ตามกรมธรรม์

– คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย

– ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

3. กรณีรถยนต์ที่เอาประกัน มีการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม ต้องใช้ใบเสร็จ / ราคาของอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้น ๆ เป็นเอกสารในการแจ้งขอใบสลักหลังกรมธรรม์ ซึ่งการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม นอกจากจะเพิ่มทุนประกันแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกด้วย

4. การขอใบสลักหลังแก้ไขรายละเอียดรถยนต์ เช่น เลขตัวถังผิด , ทะเบียนรถยนต์ผิด , ชื่อผู้ครอบครองรถผิด

– สำเนาทะเบียนรถ

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร หากท่านจะดำเนินการขอทำการสลักหลังกรมธรรม์ ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามแต่ละกรณีที่กล่าวข้างต้นนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลานั่นเอง

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร ใครรับผิดชอบ

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร ข้อมูลในใบกรมธรรม์รถยนต์ผิด ใครรับผิดชอบ ทุกการกระทำมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ และ หนึ่งในนั้นคือการสื่อสารระหว่างผู้เอาประกัน และ นายหน้าขายประกัน ทำให้ใบกรมธรรม์มีข้อมูลผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อนได้ หากถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ คำตอบคือ “ บริษัทประกันรถ ” ที่ต้องออกใบสลักหลังกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่อง ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลในใบกรมธรรม์จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้เอาประกัน เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทุกอย่างตรงตามที่ได้แจ้งไหม ไม่ควรละเลยขั้นตอนนี้เด็ดขาด ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองที่พึงจะได้รับ หากท่านมองข้ามอาจเกิดมีปัญหาในการเคลมประกันภายหลังได้ค่ะ

ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ในกรมธรรม์ รถยนต์ อย่าลืมที่จะส่งเอกสารที่สามารถยืนยันข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปพร้อมกับยื่นคำร้องด้วย เพื่อให้ฝั่งบริษัทประกันฯ สามารถใส่ข้อมูลตามจริงในใบสลักหลังกรมธรรม์ได้ถูกต้องครบถ้วน เห็นไหมคะว่าการซื้อประกันรถยนต์ ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อแล้วจบไป แต่ผู้เอาประกันรถยนต์ต้องตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ผิดทำอย่างไร หากพบว่าข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องรีบแจ้งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ ที่คุณทำอยู่ หรือ นายหน้าประกันที่คุณติดต่ออยู่ทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข และ ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่ให้กับคุณ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดปัญหาในการขอเคลมประกันรถในอนาคตได้