คดีเมาขับ แล้ว ขึ้นศาล 2566

คดีเมาขับ แล้ว ขึ้นศาล 2566 เผยมาตรการ 7 วันอันตราย ต้อนรับปีใหม่

คดีเมาขับ แล้ว ขึ้นศาล 2566 ในวันที่ 5 มกราคม นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เปิดเผยมาตรการคุมเข้ม สำหรับ 7 วันอันตราย ต้อนรับปีใหม่ 2566 วันสุดท้าย 4 มกราคม 2566 ได้มีคดีศาลสั่งคุมความประพฤติจำนวน 1,646 คดี โดยแบ่งคดีเป็น 3 อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น คดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,575 คดี (คิดเป็นร้อยละ 95.69) , คดีขับเสพ 65 คดี (คิดเป็นร้อยละ 3.95) และ คดีขับรถประมาท 6 คดี (คิดเป็นร้อยละ 0.36)

ในขณะเดียวกัน สะสมภายใน 7 วัน (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 8,923 คดี อาทิ คดีขับรถขณะเมาสุรา 8,567 คดี (คิดเป็นร้อยละ 96.01) , คดีขับเสพ 335 คดี (คิดเป็นร้อยละ 3.75) และ คดีขับรถประมาท 21 คดี (คิดเป็นร้อยละ 0.24) ติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่ pakanpaide

กฎหมายเมาขับ 2566

เปรียบเทียบสถิติ กฎหมายเมาขับ 2566 มีจังหวัดอะไรบ้าง

สำหรับจังหวัดที่มี คดีเมาขับ แล้ว ชน แล้ว ขึ้นศาล ขณะเมาสุราสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด 469 คดี , สมุทรปราการ 388 คดี และ นนทบุรี 358 คดี หากเปรียบเทียบสถิติ คดีขับรถขณะเมาสุรา สะสมภายใน 7 วัน ที่ได้เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 7,868 คดี และ คดีเมาขับ 2566 เป็นจำนวน 8,567 คดี จากตัวเลขจะพบได้ว่า คดีขับรถขณะเมาสุรานั้นมีจำนวนเพิ่มมากกว่าเดิมถึง 699 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.88

คดีเมาขับ แล้ว ขึ้นศาล 2566 บริการควบคุมเข้มงวด จากสำนักงานทั่วไทย

อัตราโทษเมา แล้ว ขับ 2566 ที่มีการควบคุมเข้มงวด จากสำนักงานคุมประพฤติ ทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนทุกคน ตามสถานที่ต่าง ๆ อำนวยความสะดวกจราจร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และ ด่านตรวจค้น จำนวน 731 จุดด้วยกัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน , ผู้ถูกคุมความประพฤติ และ ประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 10,606 คน เป็นต้น

เข้าสู่กระบวนการ ควบคุมประพฤติอย่างไร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวไว้อีกว่า มาตรการคุมประพฤติ ที่มีต่อผู้กระทำผิด จะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ในฐานความผิดขับรถ ขณะเมาสุราทุกคน และ ต้องทำการผ่านคัดกรอง แบบประเมินการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากคัดกรองแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงของการติดสุรา อาจจะส่งเข้ารับการบำบัดรักษา สถานพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้กระทำผิด คดีเมาขับ แล้ว ขึ้นศาล 2566 ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการกระทำผิดซ้ำ หรือ มีประวัติของการกระทำผิดซ้ำ จะต้องเข้ารับการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา 3 วัน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การคุมความประพฤติ ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น การรายงานตัว ต่อพนักงานคุมประพฤติ , การบริการสังคม , การดูแลเหยื่ออุบัติเหตุ และ การป้องกันไม่ให้เกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อตนเอง และ คนในครอบครัว ติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่ pakanpaide