คปภ ย่อมาจาก อะไร เป็นหน่วยงานจากฝ่ายไหน

คปภ ย่อมาจาก

หากใครกำลังค้นหาประกันภัยต่าง ๆ อยู่นั้น หรือเคยอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่มีชื่อว่า คปภ ที่พูดถึงเกี่ยวกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับประกัน บางคนอาจจะเข้าใจว่า หน่วยงานนี้คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ใช้ประกัน แต่ใครจะรู้บ้างว่า คปภ คือหน่วยงานที่ช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ ของผู้ใช้ประกันได้มากกว่าที่หลาย ๆ คนคิดไว้ เพราะ คปภ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเอง เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ และ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ ได้แก่ กำกับ และ พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย ให้มีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งต่อ ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และข้อสุดท้ายก็คือ ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของประชาชนด้านการประกันภัย เป็นต้น

คปภ ย่อมาจาก เหตุใดต้องทำความรู้จักกับ คปภ

เมื่อพอจะเข้าใจแล้วว่าสำนักงานนี้ มีภารกิจอย่างไร หลายคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ ที่ถูกเอาเปรียบจากทางบริษัทประกันต่าง ๆ นานามาบ้าง อาทิเช่น การถูกบ่ายเบี่ยงผัดผ่อน ไม่จ่ายค่าเคลม โดยอ้างว่าเพราะเงื่อนไขไม่ตรง หรือต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน รวมไปถึงการที่บริษัทประกันมีเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่กำกวมสามารถบิดเบือนได้ง่าย หากเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ คุณสามารถร้องเรียนไปที่ คปภ ย่อมาจาก ได้เลยทันที เพราะถ้าหากมีการร้องเรียน ทางสำนักงาน คปภ ก็จะเข้าไปจัดการโดยทันที สามารถทำได้ทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยทำการตรวจสอบ และ ถ้าหากพบว่าบริษัทประกันมีความผิดจริง สามารถลงโทษได้เลย ถึงขั้นดำเนินยึดใบอนุญาต ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ลงมือทำจริง ในเรื่องของปัญหาการประกันภัยนั่นเอง นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ ยังตั้งขึ้นมาเพื่อให้สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกำหนดการประกันภัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย สามารถคำปรึกษา เพื่อจะได้เป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ควรได้จะรับนั่นเอง

คปภ ย่อมาจาก สำนักงานนี้ มีหน้าที่อะไรบ้าง

โดยสำนักงาน คปภ. นั้นจะมีหน้าที่ และ ภารกิจหลัก ๆ นั่นก็คือ

  • มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย ให้มีบทบาทเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง ให้ระบบเศรษฐกิจสังคม รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพราะการมีระบบประกันภัยให้แก่สังคม จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียให้แก่ภาคเศรษฐกิจจากทั้งการเจ็บป่วย ทรัพย์สิน และ การเสียชีวิตของคนในสังคม อีกทั้งยังทำให้ประชาชน มีหลักประกันทางด้านการเงิน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
  • คปภ ย่อมาจาก การกำกับ และ พัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมีการวางแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้พัฒนาไปในแนวทางเดียวกันตามที่กำหนด ให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง และ สามารถอยู่รอดได้อีกด้วย 
  • ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของประชาชนด้านการประกันภัย บทบาทของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค คอยรับเรื่องร้องเรียน และ ตรวจสอบการกระทำที่ไม่ถูกต้องของธุรกิจประกันภัย ที่มีต่อผู้บริโภค ให้ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย ได้อย่างเป็นธรรม

คปภ ย่อมาจาก ช่องทางในการร้องเรียนกับ คปภ มีช่องทางไหนบ้าง

ในส่วนของช่องทางในการติดต่อนั้น สามารถร้องเรียนกับ คปภ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทประกัน ได้ดังนี้

  • สายด่วน คปภ 1186
  • เบอร์โทรศัพท์ 0 – 2515 – 3999
  • www.oic.or.th
  • Email [email protected]
  • Mobile Application http://www.oic.or.th/th/consumer/download-oic-mobile-application
  • รวมไปถึงกระดาน รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th

คปภ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ที่คอยรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงทำการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ถูกต้องของธุรกิจประกันภัย ที่มีต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย ได้อย่างเป็นธรรม เมื่ออ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้ ตัวเองกำลังถูกเอาเปรียบ จากบริษัทประกัน หรือไม่สามารถเคลมประกันได้อย่างเป็นธรรม ก็ให้ทางสำนักงาน คปภ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้สามารถร้องเรียนกรณีต่าง ๆ ได้ด้วย และ นอกจากนี้หากใครที่กำลังมองหาบริษัทประกันเพื่อที่จะทำประกันอยู่นั้น ควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ มีความโปร่งใส และ ต้องอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดีก่อนการตัดสินใจทำประกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และ ยังจะต้องเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาอีกด้วย