จ่ายประกันสังคม มาตรา 33 39 40 จ่ายที่ใดได้บ้าง ?

จ่ายประกันสังคม

จ่ายประกันสังคม สำหรับการจ่ายประกันสังคม มีหลากหลายช่องทางในการให้ชำระเงิน ไม่ว่าจะจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง หรือ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ฯลฯ ประกันสังคมก็ได้อำนวยความสะดวกให้ท่าน แต่เนื่องด้วยสภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ประกันสังคมจึงอยากสนับสนุนให้ท่านใช้ช่องทางออนไลน์ จ่ายประกันสังคม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย ของไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้การจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ยังสะดวก รวดเร็ว มากกว่าไปจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง สะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา มาดูกันค่ะว่ามีช่องทางการชำระเบี้ย ประกันสังคมช่องทางไหนบ้าง ? ที่เราได้นำมาเสนอให้ท่านของแต่ละมาตรา จากบทความข้างล่างนี้มาดูกันว่ามีช่องทางไหนบ้างคะ

จ่ายประกันสังคม มาตรา 33

จ่ายประกันสังคม ประกันตนมาตรา 33 บริษัทจะเป็นผู้หักจากเงินเดือนของลูกจ้าง และ นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม โดยสามารถชำระเงินสมทบได้ดังนี้ 

 1. ชำระเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 
 2. ชำระเงินสมทบเป็นธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือ เช็คทางไปรษณีย์ 
 3. ชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 
 4. ชำระเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( e – payment ) 11 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น , ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด , ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ , บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 

จ่ายประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับนายจ้าง สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินประกันสังคมได้หลากหลายช่องทาง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ

จ่ายประกันสังคม มาตรา 39

จ่ายประกันสังคม ประกันตนมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนเอง สามารถชำระได้ดังนี้ 

 1. ชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตใกล้บ้าน 
 2. ชำระเงินโดยหักเงินฝากผ่านบัญชีธนาคาร 
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ เคาน์เตอร์ให้บริการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารออมสิน จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส. ) , บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 

จ่ายประกันสังคม มาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนเอง สามารถเลือกจ่ายได้ หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะจ่ายที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถเลือกจ่ายได้ตามความสะดวกได้เลยค่ะ

จ่ายประกันสังคม มาตรา 40

จ่ายประกันสังคม ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนสามารถชำระได้ดังนี้

 1. ชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตใกล้บ้าน 
 2. หักเงินฝากผ่านบัญชีธนาคาร 
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารออมสิน จำกัด ( มหาชน ) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส. ) 
 4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ช้อปปี้ เพย์ , ตู้บุญเติม , ห้างสรรพสินค้าโลตัส , บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ 

จ่ายประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนสามารถเลือกจ่ายตามความสะดวก ตามช่องทางที่เราได้นำเสนอมาข้างต้นนี้ค่ะ

จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนของ สำนักงานประกันสังคม ต้องชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 สามารถนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งทางสำนักงาน และ ทางออนไลน์ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ต้องชำระเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยผู้ประกันตนในมาตรา 33 ประกันสังคมจะทำการหักผ่าน เงินเดือนของบริษัท ขณะที่มาตรา 39 และ 40 ผู้ประกันสามารถนำส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมได้ จ่ายประกันสังคม โดยวิธีการตามที่เราได้เสนอมาข้างต้นนี้ ได้รองรับหลายช่องทาง ให้ท่านเลือกชำระเบี้ยได้ตามความสะดวกของท่าน ลืมระบบเดิม ๆ ที่ต้องไปนั่งต่อแถวจ่ายเงินที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะ