Pakanpaide new logo
ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ หากพูดถึงประโยชน์ของ กล้องติดรถยนต์ นอกจากจะใช้บันทึกหลักฐานต่าง ๆ ขณะขับรถแล้ว รู้หรือไม่ว่า กล้องติดรถยนต์ ยังสามารถใช้ลดเบี้ยประกันรถยนต์ได้อีกด้วย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่ติดตั้งมากับรถยนต์ โดยผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ ในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ทั้งนี้ การติดตั้งกล้องหน้ารถ หรือ กล้องติดรถยนต์ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการตรวจสอบวินัยทางจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวผู้กระทำผิด ทำให้ผู้ขับขี่หันมาขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้น และ ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งกล้องที่ใช้จะต้องเป็นกล้องติดรถยนต์ที่สามารถบันทึกวิดีโอได้ ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงแทนกล้องติดรถยนต์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีกล้อง

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ( มาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ) สรุปไว้ดังนี้

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ใครที่ลังเลอยู่ ซื้อได้แล้วนะคะ เพราะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ขอสรุปรายละเอียดให้ดังนี้

  1. ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560

รถที่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันต้องเป็นรถที่ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถ้าสมัครประกันอุบัติเหตุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 แต่ในกรมธรรม์ระบุว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไป ก็สามารถขอส่วนลดได้ แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอส่วนลด

  1. ได้รับส่วนลดร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ

รถทุกคันส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ จะติดกล้องกี่ตัวก็ลดเท่ากัน

  1. ต้องใช้กล้องสำหรับติดตั้งรถยนต์เท่านั้น

กล้องที่ติดหน้ารถต้องเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้จริง ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือ ราคาของกล้อง แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นกล้อง เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต โดยเด็ดขาด 

  1. แสดงหลักฐานการติดกล้องประกอบการทำประกัน

ผู้ที่เอาส่วนลดเบี้ยประกันต้องแสดงหลักฐานการติดกล้องในรถ โดยแนบเอกสารเป็นภาพถ่ายสำหรับออกเอกสารทำประกันเพื่อรับส่วนลด นอกจากนี้ต้องติดตั้งกล้อง และ เปิดใช้ตลอดจนครบสัญญา

  1. บริษัทประกันภัยต้องให้ความร่วมมือ

บริษัทประกันภัยต้องแสดงส่วนลด ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากบริษัทประกันภัยรายใดไม่ให้ส่วนลดจะถือว่าผิดกฎหมาย

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยแบบนี้ ใครยังไม่ติดก็ควรติดด่วนนะคะ

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ลดเบี้ยประกันชั้นไหนได้บ้าง ?

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ สำหรับส่วนลดเบี้ยประกันนั้นให้ความครอบคลุมหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า หรือ ลูกค้าใหม่ สามารถขอลดค่าเบี้ยได้กับประกันรถยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ชั้น 2 ประกันรถยนต์ชั้น 3+ หรือ ชั้น 3 โดยจะได้ส่วนลด 5-10% จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ซึ่งขั้นตอนการรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันจะต้องแสดงหลักฐานภาพถ่าย การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกัน ให้กับเจ้าหน้าที่ตอนที่ทำสัญญาประกันรถยนต์ และ จะต้องติดตั้งกล้องหน้ารถไว้ตลอดระยะเวลาที่เอาประกันด้วย เห็นไหมคะว่าการติดกล้องรถยนต์สามารถช่วยลดค่าเบี้ยประกันได้ ไม่ว่าคุณจะทำประกันรถยนต์ชั้นไหนไว้ก็ตาม หากใครที่ยังไม่มีกล้องรถยนต์รีบหาซื้อมาติดนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่าน และ เพื่อช่วยท่านในรูปคดีหากเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ วิธีเลือกกล้องติดรถยนต์

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ วิธีเลือกกล้องติดรถยนต์ มีดังนี้

  1. ควรเลือกกล้องติดรถยนต์ที่มีความละเอียดภาพคมชัดระดับ Full HD และ มีเลนส์กว้างประมาณ 170 องศา เพื่อจะได้บันทึกภาพเหตุการณ์ และ รายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
  2. กล้องติดรถยนต์มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เพราะอาจเกะกะสายตาได้
  3. สามารถรองรับหน่วยความจำได้ถึง 16 GB หรือ 32GB และ มีช่องต่อ HDMI หรือ USB
  4. กล้องติดรถยนต์มีระบบป้องกันไฟล์ภาพเสียหายขณะเกิดอุบัติเหตุ
  5. มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ การติดกล้องหน้ารถ ถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ควรขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท และ ถ้าจะให้ดีมาสิแนะนำว่าควรทำประกันรถยนต์ไว้ด้วย เพราะช่วยความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย และ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ ภาพวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องติดรถยนต์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ และ ต้องมีการเคลมค่าเสียหาย บ่อยครั้งที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ยังอยู่ในสภาวะตื่นตระหนก ทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวของอุบัติเหตุได้ไม่ชัดเจน การมีภาพจากกล้องติดรถยนต์ จะช่วยพิสูจน์ความจริง และ ประหยัดเวลาในการพูดคุยกับบริษัทประกันไปได้มาก นอกจากนี้หากมองในแง่ของสังคม เมื่อทุกคนตระหนักว่า มีเทคโนโลยีที่คอยจับภาพอยู่ ก็อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ประมาทลดน้อยลงได้ ติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันรถได้จริงหรอ อีกทั้งยังช่วยลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ได้อีกด้วย รู้เแบบนี้จะไม่ติดกล้องได้ไง รีบซื้อมาติดด่วนค่ะ