Pakanpaide new logo
ติดโควิดโทร

หลาย ๆ คนอาจจะกำลังต้องเป็นกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหากมีปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาโรค เจอหน้ากากอนามัยแพงกว่าปกติ หรือ เหตุฉุกเฉินใด ๆ ก็ตามสามารถติดต่อที่ สายด่วนฉุกเฉิน ติดโควิดโทร ที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วที่นี่ ไปดูกันเลยว่ามีหมายเลขอะไรกันบ้าง www.pakanpaide.com

ติดโควิดโทร เพื่อพิจารณาเข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาลได้ตลอด

ติดโควิดโทร 1422 กรมควบคุมโรค เป็นเบอร์สายด่วนที่ดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ได้โดยตรง โดยสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอคำแนะนำ หรือ หากคุณสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 สามารถโทรเข้าไปปรึกษา เช็กสิทธิการรักษา หรือ แจ้งอาการเพื่อพิจารณาเข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดโควิดโทร 1669 ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.) ทุกท่าน สามารถโทรเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า หากโทรเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรคไม่ติด สามารถโทรมาที่เบอร์สายด่วนนี้ได้ 24 ชั่วโมงเลย

ติดโควิดโทร เปิดบริการสายด่วนเฉพาะกิจ 1668

ติดโควิดโทร 1668 สายด่วนโควิด-19 เฉพาะกิจ ปัจจุบันกรมการแพทย์ได้เปิดบริการสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียง ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. ได้ทำงานร่วมกับสายด่วน 1669 ของกรุงเทพมหานคร และ สายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับสายตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษา ในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

ติดโควิดโทร ปรึกษาเงื่อนไข และ เช็กสิทธิการรักษา ได้ 24 ชั่วโมง

ติดโควิดโทร 1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ ทุกท่านสามารถโทรเข้าไปเช็กสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการขอรับเงินชดเชยการว่างงานอันมาจากภาวะ การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดโควิดโทร 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เบอร์นี้ สำหรับเช็กสิทธิการรักษาพยาบาลของคนที่ มีสิทธิบัตรทอง และ ประกันสังคม และ สามารถโทรเข้าไปปรึกษาเงื่อนไข และ เช็กสิทธิการรักษาโรคโควิด-19 ได้แบบ 24 ชั่วโมง

ติดโควิดโทร เป็นเบอร์สายด่วนที่ดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ได้โดยตรง โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอคำแนะนำ หรือ หากคุณมีข้อสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษา เช็กสิทธิการรักษา หรือ แจ้งอาการเพื่อพิจารณาเข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาลได้ตลอด 24 ติดตามข่าวสารดี ๆ ได้ใหม่ที่ www.pakanpaide.com