ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง โดนใจที่สุด

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันภัยบ้านที่ไหนดี ประกันบ้าน มักจะถูกเสนอเมื่อทำเรื่องขอสินเชื่อธนาคาร สำหรับคนที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกด้วยวิธีการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งสินเชื่อเหล่านั้นจะมีประกันพ่วงมาด้วยนั้นก็คือ “ ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ” ซึ่งเราจะเลือกรับประกันตัวนี้ หรือ ไม่รับก็ได้ ซึ่งหากรับก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วย ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า เราจำเป็นต้องทำประกันบ้านหรือไม่ ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง หากธนาคารเสนอมาสามารถปฏิเสธไม่ทำได้หรือเปล่า หรือ ถ้าทำประกันบ้านไปแล้วจะให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ต้องจ่ายเบี้ยประกันนาน หรือ เปล่า และ เบี้ยประกันแพงไหม ตามไปทำความรู้จักประกันบ้านกัน ไว้เป็นข้อมูลพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกัน และ ไม่โดนบังคับให้ทำสัญญาซื้อประกันบ้านที่ไม่ต้องการ และ ไม่จำเป็นต้องซื้อ 

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้าน จำเป็นไหม ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้าน จำเป็นไหม ?

ประกันบ้าน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน หรือ คอนโด เงื่อนไขในกรมธรรม์บางฉบับ อาจรวมไปถึงทรัพย์สินภายในที่อยู่ด้วย เมื่อเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย หรือ สร้างความเสียหายให้กับบ้าน บริษัทประกันก็จะเข้ามาทำการประเมิน และ จ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขที่ทำไว้ ซึ่งมีทั้งแบบกฎหมายบังคับ เช่น ประกันอัคคีภัย และ แบบกฎหมายไม่ได้บังคับ เช่น ประกันภัยพิบัติ ประกันสินเชื่อบ้าน ส่วนนี้สามารถเลือกได้เองว่าจะทำหรือไม่ก็ได้ ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันบ้าน ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อบ้าน หรือ ยังมีภาระหนี้สินกับธนาคาร เพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้สูญเสียบ้านไป ก็ยังมีเงินชดเชยจากประกันมาชำระยอดคงเหลือกับธนาคารได้ แต่หากซื้อบ้านด้วยเงินสดสามารถซื้อไว้รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้าน มีอะไรบ้าง ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง แม้จะเรียกรวม ๆ ว่าประกันบ้าน แต่จริง ๆ แล้วประกันส่วนนี้ มีหลายแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ ความคุ้มครอง หลัก ๆ มี 2 แบบตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ ประกันบ้านแบบกฎหมายบังคับ และ ประกันบ้านแบบที่กฎหมายไม่บังคับ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ประกันอัคคีภัย

ประกันบ้านที่กฎหมายบังคับให้ทำ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านใหม่ และ ยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร ให้ความคุ้มครองพื้นฐานจาก 6 ภัยหลัก คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เหตุระเบิดทุกชนิด ภัยจากพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ ภัยจากน้ำที่เกิดภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะไม่รวมภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม แต่อาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนควรถามเงื่อนไขการคุ้มครองจากผู้ขายประกันก่อนตัดสินใจ ระยะการคุ้มครองมีทั้งแบบ 1 ปี และ 2 – 3 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งเบี้ยประกันแบบระยะยาวจะถูกกว่าระยะสั้น และ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทประกัน แต่จะไม่เกิน 0.1% ของความคุ้มครอง ทั้งสามารถซื้อจากบริษัทใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันจากธนาคารที่ยื่นกู้

  1. ประกันภัยพิบัติ

ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือ การสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ขึ้นไป เกิดพายุที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่จะไม่ครอบคลุมบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือ ทางผ่านน้ำ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่แล้ว โดยเบี้ยประกันจ่ายเป็นรายปี ไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง

  1. ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ ( Mortgage Reducing Term Assurance หรือ TMRA ) ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้กู้ จัดเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้อีกต่อไป บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือกับทางธนาคารที่เป็นเจ้าของสินเชื่อแทน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้ที่เป็นเสาหลัก หากเกิดเหตุข้างต้น หนี้บ้านก็จะได้ไม่กลายเป็นภาระของครอบครัว

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ในส่วนของเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของสินทรัพย์ และ เบี้ยประกันค่อนข้างสูง อาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนตอนทำสัญญากู้ และ การทำประเภทนี้สามารถทำกับบริษัทประกัน ที่ใดก็ได้หากมีเงื่อนไขดีกว่า ไม่จำเป็นต้องทำกับธนาคารที่ขอสินเชื่อ และ ธนาคารไม่มีสิทธิ์บังคับให้ทำ ทั้งนี้ ผู้ทำประกันควรศึกษาว่า ซื้อบ้านโซนไหนควรทำประกันบ้าน จะช่วยตอบคำถามว่าควรทำประกันแบบไหน ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ควรพิจารณาอย่างไร ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันภัยบ้านที่ไหนดี ควรพิจารณาอย่างไร ให้ได้ประกันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด ดังนี้

– ควรเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองมูลค่าบ้าน และ ทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 70% เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังได้รับเงินชดเชยครอบคลุมค่าเสียหายส่วนใหญ่ได้

 – ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับลักษณะที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาท ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท และ ทุนประกันควรมีความสอดคล้องกับมูลค่าบ้าน ระยะเวลาที่ทำประกัน รวมไปถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง

– หากได้รับค่าชดเชยจากการสูญเสียครั้งแรก และ มีเหตุเกิดในระยะเวลาเอาประกันอีกครั้ง ควรได้รับเงินชดเชยจากจำนวนเงินเอาประกันที่เหลืออยู่ หลังการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ทั้งนี้ หากมีการบังคับทำประกันบ้านที่ไม่ได้มีข้อกฎหมายบังคับให้ทำ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) ที่สายด่วน 1186 หรือ www.oic.or.th เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันภัยบ้านที่ไหนดี ประกันบ้านมีหลายแบบให้เลือกตามต้องการของผู้อาศัย มีความจำเป็นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ซื้อ และ เงื่อนไขของประกันแต่ละแบบ ยกเว้นประกันอัคคีภัยที่ควรซื้อตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ส่วนประกันบ้านที่ไหนดี ก็ลองนำข้อมูลที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ ไปเปรียบเทียบเงื่อนไข การคุ้มครอง และ ความคุ้มค่าของเบี้ยประกันดูนะคะ ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง จากบทความข้างต้นนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ไม่มากก็น้อยนะคะ เพื่อที่จะช่วยท่านช่วยในการตัดสินในการพิจารณาประกันภัยบ้าน จากบริษัทต่าง ๆ ให้ได้ประกันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากที่สุดนั่นเอง