นายหน้า ประกันชีวิต มาทำความรู้จักกันว่าคืออะไร ?

นายหน้า ประกันชีวิต

นายหน้า ประกันชีวิต หมายความว่า ผู้ชี้ช่อง หรือ จัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จ ปัจจุบันรายได้ทางเดียวคงไม่พอ หลายคนกำลังมองหาอาชีพเสริม หรือ Second Job ที่มีรายได้ดีอย่างอาชีพขายประกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถทำได้ ถ้าพูดถึงการสร้างอาชีพเสริมสำหรับวันนี้ อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย และ อาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นอาชีพเสริมตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ได้ยินคำว่า ประกัน อย่าเพิ่งกลัวรีบปิดเว็บหนีไป เพราะในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับที่เรารู้จักก็ได้ นายหน้า ประกันชีวิต ถ้าพูดถึงคำว่าอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต หลายคนอาจจะงง ๆ ว่าเขาทำอะไรกัน หรือ อาจจะเคยได้ยินแต่เฉพาะคำว่า ตัวแทนประกันชีวิต จริง ๆ แล้วทั้งหมดนี้ก็มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น

นายหน้า ประกันชีวิต เรามาแยกความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย

นายหน้า ประกันชีวิต ประกันชีวิต ( Life Insurance ) คือ สินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และ ร่างกายของผู้เอาประกันภัย สร้างวินัยในการออม สร้างเป็นสินทรัพย์ให้กับสมาชิกในครอบครัว และ ช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้จากสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ การเกิด , การแก่ชรา , การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ , และ การตาย นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ( Non-life Insurance ) คือ สินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินได้ รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิผลประโยชน์หรือรายได้ เช่น บ้าน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ อุบัติเหตุ ความผิดพลาดทางอาชีพ การขนส่งสินค้า หรือ สรุปแบบย่อว่า ” ประกันภัยทุกชนิดที่นอกเหนือจากประกันชีวิต “

นายหน้า ประกันชีวิต เรามาแยกความแตกต่างระหว่าง ตัวแทน และ นายหน้า

นายหน้า ประกันชีวิต ตัวแทน ( Agent ) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ ชักชวน ผู้เอาประกันให้ทำประกันภัย หรือ ประกันชีวิตกับบริษัทของตน ซึ่งจะมองว่าเป็นพนักงานของบริษัทก็ได้ เพราะตัวแทนสามารถทำบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น นายหน้า ประกันชีวิต นายหน้า ( Broker ) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ ชี้ช่อง หรือ จัดหาช่องทางทำประกันให้กับผู้เอาประกันภัย นายหน้าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้ ข้อดีของนายหน้า คือมีอิสระในการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตของบริษัทใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะเห็นได้ว่าตัวแทน และ นายหน้าต่างกันแค่เล็กน้อย ด้านต้นสังกัดนั่นเองค่ะ

นายหน้า ประกันชีวิต ทำงานกันอย่างไร ?

นายหน้า ประกันชีวิต ในมุมมองของนายหน้าประกันชีวิต หน้าที่ของเราก็คือศึกษาว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อะไรบ้าง ไม่จำเป็นต้องศึกษาทุกตัว เลือกเอาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจ และ ถนัด เมื่อมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชนิดไหนก็ตาม เราก็มีหน้าที่แนะนำว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นใช้งานอย่างไร มีบริษัทไหนขายบ้าง และ บริษัทไหนที่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยคุ้มค่าที่สุด นายหน้า ประกันชีวิต จากนั้นเราก็มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้เอาประกันภัย และ บริษัทประกันภัย ซึ่งการทำงานแบ่งออกเป็น

  1. แบบออฟไลน์ Face to Face คือ การหาลูกค้า พบปะลูกค้า และ ประสานงานขายกันโดยตรง ณ สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก
  2. แบบออนไลน์ Face to Face คือ การหาลูกค้า พบปะลูกค้า และ ประสานงานขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook 
  3. แบบออนไลน์ Affiliate คือ การหาลูกค้า ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยวางลิ้งค์ที่ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเองกับระบบ Affiliate โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย หากลูกค้าติดปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เราจะตั้งค่าให้ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง หรือ จะติดต่อผ่านเราก็ได้

นายหน้า ประกันชีวิต ปัจจุบันรายได้ทางเดียวคงไม่พอ หลายคนกำลังมองหาอาชีพเสริม หรือ Second Job ที่มีรายได้ดีอย่างอาชีพขายประกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถทำได้ หากเราพูดถึงตัวแทน และ นายหน้าประกันภัย คนส่วนใหญ่อาจจะสับสนว่าเป็นอาชีพเดียวกัน แต่อันที่จริงทั้งสองอาชีพแตกต่างกัน โดยมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายคลึงกันคือ ตัวแทน และ นายหน้าจะมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้เอาประกัน และ บริษัทประกันภัยนั่นเอง นายหน้า ประกันชีวิต กฎหมายกำหนดว่าคุณไม่สามารถเป็นทั้งตัวแทน และ นายหน้าในเวลาเดียวกันได้ คุณสามารถเลือกเป็นตัวแทน หรือ นายหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากเลือกเป็นนายหน้าก็สามารถเป็นได้ทั้งนายหน้าประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีเป็นตัวแทนก็เช่นเดียวกัน สรุปได้ว่าตัวแทนประกันภัย คือบุคคลที่อยู่ในสังกัดบริษัทประกันภัยต่าง ๆ โดยทำหน้าที่ขายประกันบริษัทของตน ส่วนนายหน้าประกันภัย คือบุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งไม่อยู่ในสังกัดใด ๆ ทำหน้าที่ช่วยชี้ช่องทางการขายให้แก่บริษัทประกันภัย หรือ ทำหน้าแทนผู้เอาประกันจนสำเร็จกระบวนการ