บริการ

เว็บประกันภัยดีเราให้บริการประกันภัยทุกแบบตามใจท่าน อยากได้แบบไหนเราจัดให้ ปรึกษาได้ มีบทความให้ศึกษาก่อนด้วย สามารถเข้าอ่านได้ที่ บทความ

เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคน ที่มีรถส่วนตัวไม่อยากใช้ แต่จำเป็นต้องมีไว้เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก มีรถยนต์ก็ต้องมีประกันภัยรถยนต์ เหมือนโทรศัพท์ต้องมีที่ชาร์จแบต จะขาดสิ่งไหนสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพราะประกันจะเป็นคนที่ค่อยเคลียร์ และ แก้ปัญหาให้ ดังนั้นประกันภัยรถยนต์จึงสำคัญมาก สำหรับคนที่มีรถส่วนตัวจึงไม่ควรจะมองข้าม ประกันรถยนต์นอกจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พรบ. ) ที่ท่านต้องพิจารณาทำเพิ่มเติมก็คือ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ จะแบ่งเป็นประกันชั้น 1 , 2+ , 2 , 3+ , 3 สรุปคร่าวๆ ประกันภัยชั้น 1 จะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าประเภทอื่น ส่วน 2+ และ 3+ คุ้มครองในกรณี รถกับรถ ชนกันเท่านั้น ( คู่กรณีต้องเป็นรถเท่านั้น ) แต่ทั้งนี้ก็ควรดูเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันให้ละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันเอง

การซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นประกันที่ช่วยดูแลรถจักรยานยนต์ที่คุณรัก ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา เราก็ยังมีประกันรถมอเตอร์ไซค์ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. ซึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภท สำหรับประกันรถมอเตอร์ไซค์ มีความคุ้มครองเหมือนกับประกันรถยนต์ แตกต่างเพียงแค่ มาคุ้มครองรถจักรยานยนต์แทน ซึ่งแบ่งเป็น ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ตามด้วยประกันชั้น 2+ และ ประกันชั้น 3+ สรุปประกันภัยชั้น 1 จะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าประเภทอื่น ส่วน 2+ และ 3+ คุ้มครองในกรณี รถกับรถ ชนกันเท่านั้น ( คู่กรณีต้องเป็นรถเท่านั้น ) แต่ทั้งนี้ก็ควรดูเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันให้ละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันเอง เพราะประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์แต่ละจ้าวมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับผู้ที่กำลังจะทำประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับตัวเอง เมื่อเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล จะได้ไม่ต้องใช้เงินตัวเองมากนัก อาจเกิดคำถามว่า แบบประกันสุขภาพที่เสนอขายในปัจจุบันมีมากมาย จะเลือกอย่างไรดี ให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ายา ฯลฯ แต่มักไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน และ การรักษาที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน ฯลฯ

ประกันสุขภาพมี “ แบบแยกค่าใช้จ่าย ” คือ กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ถ้ามีค่าใช้จ่ายรายการใดเกินวงเงินที่กำหนด ต้องจ่ายเพิ่มเติมเอง และ “ แบบเหมาจ่าย ” มักกำหนดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง และ วงเงินค่าห้อง ส่วนค่ารักษาอื่น ๆ ไม่ได้กำหนดวงเงินแยกย่อย ถ้าต้องการให้ความคุ้มครองจากประกันสุขภาพครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลมากที่สุด ก็สามารถเลือกทำประกันแบบเหมาจ่าย แต่ค่าเบี้ยประกันก็มักสูงกว่าประกันแบบแยกค่าใช้จ่ายไวรัส Covid-19 ยังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ที่ผ่านมามีบริษัทประกันออกแผนประกันเพื่อคุ้มครอง และ ครอบคลุมไปถึง Covid-19 ตลอดจนเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทำให้หลาย ๆ คนสนใจเกี่ยวกับตัวประกัน Covid-19 กันอย่างแพร่หลาย ประกัน Covid-19 ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 4 แบบ คือ แบบเจอจ่ายจบ , แบบคุ้มครองค่ารักษา , แบบคุ้มครองเมื่อโคม่า , แบบเงินชดเชยรายวัน ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขระยะเวลารอคอย 14 วัน คือหากคุณทำประกันภัย Covid-19 วันนี้ นับต่อไปอีก14 วันจะได้รับความคุ้มครองตามประกันที่คุณได้ทำไว้ แต่หากตรวจพบว่าคุณติดเชื้อ Covid-19 ก่อนครบระยะเวลา 14 วัน ประกันจะไม่คุ้มครองเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณได้ติดเชื้อมาก่อนที่จะทำประกันนั่นเอง

ประกันภัยอุบัติเหตุ คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และ หากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ รุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือ เสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือ จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต ทั้งนี้ประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล , กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และ นักศึกษา อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะใช้สำหรับการประกันภัย เฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และ กรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษา เป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

การทราบถึงชนิด ประเภท และ ลักษณะเฉพาะของประกันแต่ละรูปแบบ ก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผน เลือกซื้อประกันได้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิต และ การเงินภายในครอบครัวของเราได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประเภทของประกันชีวิตแบ่งออกเป็น ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) , ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) , ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) นี่คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ถ้าหากเราทราบก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใด ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบ ประเภท และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันประกันชีวิต มีชื่อแพ็คเกจที่แตกต่างกันออกมามากมาย พร้อมด้วยข้อมูลด้านการชำระเบี้ยประกัน และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับให้เราได้ศึกษามากมาย เราควรทำความเข้าใจถึงพื้นฐานของประกันชีวิตว่ามีกี่รูปแบบ และ รูปแบบไหนมีเพื่ออะไร ก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถซื้อประกัน ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างตรงจุดที่สุด และ การวางแผนเรื่องชีวิต ไว้ก่อนถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เราจะได้รับมือได้ทัน เพื่อคนที่ตัวคุณเอง และ ครอบครัว

ทุกวันนี้สิ่งที่ว่าแน่นอน มักไม่ได้แน่นอนเสมอไป ประกันมอเตอร์ไซต์ ชีวิตทุกวันนี้ของคนเรา อยู่บนความเสี่ยง ประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ โรคระบาด โควิด-19 ฯลฯ ที่มาอย่างไม่คาดฝัน ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ และ ครอบครัว ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมา มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล ที่อาจทำให้เงินเก็บมาทั้งชีวิตของคุณ อาจหมดไปจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ดังนั้นการมีประกันภัย ไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม จึงมีความสำคัญมากซึ่งคุณไม่ควรมองข้าม ประกันอุบัติเหตุ เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพื่อตัวคุณ และ ครอบครัว จะได้หมดห่วงในเรื่องค่าใช้จ่าย ให้บริษัทประกันภัยดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้แทนคุณ ดังนั้นผู้ที่มีประกันย่อมดีกว่าผู้ไม่มีประกันแน่นอน ประกันชีวิต การทำประกันจะช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลคุณ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยหากคุณไม่มีประกันภัย คุณต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวเอง