Pakanpaide new logo

ประกันการเดินทาง รายวัน แบ่งเบาผู้เอาประกันภัยในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ประกันการเดินทาง รายวัน ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันเจ็บป่วย หรือ ได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ระหว่างการเดินทางกำหนดไว้ ซึ่งการเดินทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือ การเดินทางเพื่อไปทำธุระ หรือ การเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งการทำประกันเดินทางจะช่วยคุ้มครอง และ แบ่งเบาผู้เอาประกันภัยในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นขณะเดินทาง

ประกันการเดินทางต่างประเทศ ในประเทศ แบบรายวัน

คุณสมบัติ ของผู้ซื้อประกันการเดินทาง บริษัท MSIG

กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และ เลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุม ตั้งแต่ออกจากประเทศไทย จนกลับถึงประเทศไทย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 – 80 ปีบริบูรณ์ ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในต่างประเทศ, ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในประเทศไทย เป็นความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยอายุ 15 – 75 ปี ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียด ประกันการเดินทาง รายวัน กับ บริษัท MSIG Worldwide

ความคุ้มครองพื้นฐาน

 • อายุ 1 - 14 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2, Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 1,500,000 บาท
 • อายุ 76 - 80 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2 ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • อายุ 76 - 80 ปี

  แผนประกัน Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 750,000 บาท

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในต่างประเทศของผู้เอาประกันภัย

 • อายุ 1 - 14 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2, Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 2,000,000 บาท
 • อายุ 76 - 80 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2, Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 1,500,000 บาท

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในประเทศไทยของผู้เอาประกันภัย

 • อายุ 1 - 14 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2, Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 100,000 บาท
 • อายุ 76 - 80 ปี

  แผนประกัน Easy 1, Easy 2, Easy Visa Plus ความคุ้มครอง 75,000 บาท

ขอเอาประกันภัย 1 ฉบับ

ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน

เริ่มต้นที่ประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และ สิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น

สุขภาพแข็งแรง

ผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และ สมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

ตกลงยินยอม

ผู้ขอเอาประกันภัย ตกลงยินยอม และ อนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาล และ คลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานประกันการเดินทางมีอะไรบ้าง มาดูกัน

ความคุ้มครองโดยทั่วไปของประกันเดินทาง มีดังนี้

กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ

ความคุ้มครองชดเชย กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพในขณะเดินทาง

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วย หรือ จากอุบัติเหตุ ขณะเดินทาง

ความคุ้มครองอื่น ๆ

ความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ชดเชยค่ายกเลิกการเดินทาง ความล่าช้า ในการเดินทาง กระเป๋าหาย / เอกสารหาย เคลื่อนย้ายศพกลับบ้าน เป็นต้น

ประกันการเดินทาง รายวัน กับประกันการเดินทางของ MSIG Worldwide จ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่ 665 บาท นอกจากความคุ้มครองที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ประกันเดินทางยังเป็นเอกสารที่จำเป็น สำหรับการนำไปยื่นวีซ่า ของบางประเทศอีกด้วย เรียกได้ว่าประกันเดินทางเป็นประกันที่คุ้มค่า ที่ให้ทั้งความคุ้มครองตัวผู้เอาประกันภัย และ เพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับผู้เอาประกันภัย ระหว่างการเดินทางอีกด้วย หากสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเว็บไซต์เอ็มเอสไอจี