ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย

บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย ที่ได้มีการก่อตั้งโดย คุณชิน โสภณพนิช และ ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า บริษัท เอเชียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด หรือ The Asia Insurance Co., Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด หลังจากนั้นมา ก็ได้มีการขยายกิจการ และ เพิ่มทุนจดทะเบียนมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ในปี พ.ศ. 2536 ส่วนปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินกิจการมามากกว่า 70 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นถึง 1,064.7 ล้านบาท เป็นบริษัทชั้นนำแห่งแรกของไทย ที่สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท มีการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขา และ สำนักงานให้บริการครอบคลุม ทั่วทุกภาคของประเทศอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถืออีกหนึ่งแห่ง หากคุณกำลังมองหาบริษัทในการทำประกันคอนโด

ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นสบายกระเป๋า คุ้มครองเกินคำว่าคุ้มค่า

โครงการประกันภัยรักษ์บ้าน ที่สามารถมอบความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมไปยังทรัพย์สินต่าง ๆ ของคุณได้อย่างครบถ้วน ด้วยเบี้ยประกันภัยคุ้มครองถึง 1 ปี และ ที่สำคัญมีเบี้ยเริ่มต้นเพียง 646 บาทเท่านั้น จาก ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย โดยมีทุนประกันภัยสูงสุดถึง 30,000,000 บาท จ่ายความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 20,000 บาท ในส่วนของภัยธรรมชาติสูงสุด 30% ของทุนประกันภัย และ ที่พิเศษที่สุดก็คือ สามารถเพิ่มความคุ้มครองการโจรกรรม ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 400 บาท คุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท ได้อีกด้วย โดยแผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองแก่ 

 • สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ คือ ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บ้านแฝด บ้าน ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงจอดรถ อาคารย่อยต่าง ๆ  อาทิเช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และ ส่วนปรับปรุงต่อเติม 
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว และ ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่น ๆ 

โดยความคุ้มครองจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยจากน้ำ ไม่รวมน้ำท่วม ที่ชดใช้ตามความเสียหายเกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย และ ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมแล้ว ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษอะไรอีกบ้าง

นอกจากความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว ที่คุณจะได้รับจาก ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย แล้ว คุณยังสามารถได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษได้อีก นั่นก็คือ 

 • ภัยจากลมพายุ ลูกเห็บ หรือภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจลต่าง ๆ หรือการกระทำที่มีเจตนาร้าย จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงภัยละไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่รวมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่านั่นเอง
 • คุ้มครองโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่มีค่า สูงสุดถึง 30,000 บาท
 • ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร ไม่รวมรั้ว และ ประตูรั้ว ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม สูงสุดถึง 50,000 บาท
 • เงินสด ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้อีก 20,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารต้นฉบับ และ สำเนาเอกสารขึ้นใหม่อีก 15,000 บาท
 • อีกทั้งยังชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย
 • ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และ ขนย้ายซากทรัพย์สิน สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด
 • ค่าวิชาชีพของสถาปนิก และ วิศวกร ในการประเมินราคา การออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซม หรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดอีกด้วย

ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย บริษัทเดียวที่คุ้มครองได้อย่างคุ้มค่า

เมื่อเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน และ ความไว้วางใจให้ดูแลมาอย่างยาวนาน ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย จึงเข้าใจทุกความต้องการของทุกท่าน ได้มีการเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก ได้แก่ 

 • การชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยจะไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติอีก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่มีการเพิ่มเติมในภายหลังจากที่ได้ทำประกัน ไว้ในครั้งแรก
 • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และ จำเป็นต้องนำค่าสินไหมทดแทนไปใช้ก่อนนั่นเอง
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ได้มีการเคลมค่าสินไหมทดแทน จากความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งแรกไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ก็จะยังคงได้รับทุนประกันภัยเท่าเดิมอีกด้วย

สำหรับผู้ใดที่อาศัยอยู่คอนโดนั้น แม้ว่าทางนิติบุคคล จะมีการทำประกันอัคคีภัยอาคารสูงไว้อยู่แล้ว แต่การทำประกันคอนโดเพิ่มเติมไว้นั้น เพื่อให้ความคุ้มครองห้องชุดของท่านเอง ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะประกันภัยที่นิติบุคคลทำไว้สำหรับคอนโด โดยส่วนใหญ่นั้น จะคุ้มครองตัวอาคารกับทรัพย์สินส่วนกลาง แต่จะไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมถึงทรัพย์สินในห้องของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งคอนโดมีความเสี่ยงมากกว่าบ้าน เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมาก การทำ ประกันคอนโด กรุงเทพประกันภัย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะคอนโดบางแห่ง ไม่ได้ทำประกันภัยเพื่อรองรับภัยธรรมชาติไว้ รวมไปถึงยัง ให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีขโมยงัดห้อง ที่ไม่รวมถึงทรัพย์สินภายในห้องอีกด้วย เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแน่นอน การที่เราเลือกบรรเทาความเสี่ยงในอนาคตได้ ด้วยการทำประกันภัย เพื่อให้คุ้มครอง ได้อย่างครอบคลุมไปจนถึงทรัพย์สินของเรา ได้อย่างครบถ้วน ก็จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเบี้ยประกันมีราคาที่ถูก และ คุ้มค่าที่สุด