ประกันคอนโด กี่ปี มีข้อมูลอย่างไรบ้าง

ประกันคอนโด กี่ปี

หากใครที่กำลังมีแพลนที่จะซื้อคอนโด อาจจะมีคำถามว่า คอนโด หรือบ้านที่เรากำลังซื้อนั้น มี ประกันคอนโด กี่ปี หรือขั้นต่ำกี่ปี เพราะการซ่อมคอนโด หรือบ้านในแต่ละครั้งนั้น ใช้เงินไม่น้อยเลยทีเดียว เรื่องการรับประกันบ้าน หรือคอนโดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ในปีพ.ศ. 2522 ได้มีการกำหนดให้ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ก็ได้มีการกำหนดแบบมาตรฐาน ของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเอาไว้ โดยมีการกำหนดเรื่องการรับประกันบ้านจัดสรร สำหรับผู้ซื้อคอนโด โดยผู้ซื้อจะต้องไม่เสียประโยชน์กว่าที่กำหนด ในแบบสัญญาจะซื้อจะขาย และ สัญญาซื้อขายห้องชุด ( อช.22 ) และ ( อช.23 ) ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลให้ เจ้าของโครงการนั้น ยังจะต้องรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของห้องชุดที่โอนไปแล้วอีกด้วย โดยมีกำหนดระยะเวลา ก็คือในกรณีที่เป็นโครงสร้าง และ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในอาคาร ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด ในกรณีส่วนที่ควบอื่นนอกจากข้างต้น จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด โดยเจ้าของโครงการ จะต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันเท่านั้น นับแต่วันที่มีผู้ซื้อ สำหรับใครที่ซื้อห้องชุด ที่เซ็นสัญญากับโครงการ และ สัญญากำหนดระยะเวลา การรับประกันน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าต้องรับประกันขั้นต่ำตามแบบของ อช.22 นั่นเอง

ประกันคอนโด กี่ปี ที่นี่มีคำตอบ

ประกันคอนโด หรือประกันภัยอาคารชุด โดยทั่วไปเจ้าของโครงการ จะมีการทำประกันภัยอาคารชุดเอาไว้แล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วประกันคอนโด จะประกันเพียงแค่เฉพาะส่วนของโครงสร้างอาคาร และ พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น โดยโครงการจะเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน จากลูกบ้านเป็นค่าใช้จ่าย ที่คิดตามตารางเมตรในโฉนด โดยจะแยกออกจากเงินค่ากองทุน และ ค่าส่วนกลางของคอนโดนั่นเอง โดยจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกัน  หรือในบางโครงการ ก็จะคำนวณไว้ในเงินค่าส่วนกลางก้อนแรก ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะมีช่วงเวลาเอา ประกันคอนโด กี่ปี เริ่มตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ ห้องแรกนับไปจนครบ 1 ปี หลังจากนั้นก็อยู่กับนิติบุคคล ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจต่อว่า จะทำประกันต่อหรือไม่ สำหรับวิธีดูว่าประกันคอนโดของเรานั้น มีความคุ้มครองอะไรบ้าง สามารถสอบถามกับโครงการ นิติบุคคล หรือดูได้จากเอกสารจากการซื้อขาย จะมีการระบุเอาไว้ทั้งรายละเอียดของประกัน และ ระยะเวลาที่คุ้มครอง รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วการประกันคอนโด จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ All Risk ประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร และ Public Liability คือ การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 

ประกันคอนโด กี่ปี สามารถพิจารณาทรัพย์ส่วนบุคคล และ ทรัพย์ส่วนกลางได้อย่างไร

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ขึ้นมา ที่เกี่ยวข้องกับห้องของเรา หรือตัวอาคารนั้น ก่อนอื่นเราจะต้องพิจารณาหาสาเหตุให้ได้ก่อน ว่ามาจากตรงไหน จุดที่เกิดปัญหานั้น เป็นทรัพย์สินของใคร ทรัพย์ส่วนบุคคล หรือทรัพย์ส่วนกลาง หากเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง แต่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เราก็ต้องเป็นฝ่ายซ่อมนั่นเอง ซึ่งถ้าคอนโดมีการทำ ประกันคอนโด กี่ปี เอาไว้ ความชำรุดเสียหายในบางกรณี อาทิเช่น ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุนั้น ก็สามารถเคลมประกันได้ ทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และ ทรัพย์ส่วนบุคคลนั่นเอง สำหรับวิธีดูว่าพื้นที่ส่วนไหนเป็น พื้นที่ส่วนบุคคล หรือ พื้นที่ส่วนกลาง สังเกตได้ดังนี้

  • ส่วนผนังที่กั้น ระหว่างห้องชุดกับห้องชุด ให้คิดเนื้อที่ของผนังครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ส่วนผนังที่กั้น ระหว่างห้องชุดกับพื้นที่ส่วนกลาง ให้คิดผนังทั้งหมดเป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ส่วนผนังห้องชุด ที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้คิดเนื้อที่ผนังทั้งหมดเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

ในพื้นที่บางจุด ที่คาบเกี่ยวระหว่าง พื้นที่ส่วนบุคคล หรือ พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ท่อน้ำทิ้ง ท่อไฟฟ้า อุปกรณ์ใต้เพดาน มีวิธีดูง่าย ๆ ว่า ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้นได้เพียงคนเดียว ไม่ว่าจะย้าย ทุบ หรือเจาะ แล้วไม่เดือดร้อนใคร ก็ให้ถือเป็น พื้นที่ส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นส่วนที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่น พื้นที่ตรงนั้นถือเป็น พื้นที่ส่วนกลางนั่นเอง

ประกันคอนโด กี่ปี มีประกันคอนโดเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง

หากคุณยังเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องการความคุ้มครองอย่างรอบด้าน อย่างรัดกุมมากที่สุด ไม่ว่าจะมี ประกันคอนโด กี่ปี ก็ยังรู้สึกมีความกังวลใจในเรื่องอื่น ๆ อยู่นั้น ก็อาจจะมองประกันเสริมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย อาทิเช่น

  • ประกันอัคคีภัย เป็นประกันที่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิต ที่มาจากไฟไหม้ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ในสถานที่เอาประกันภัย
  • ประกันภัยพิบัติ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ลมพายุต่าง ๆ หรือแผ่นดินไหว 
  • ประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เป็นประกันภัย ที่คุ้มครองถึงทรัพย์สินภายในคอนโด ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่าต่าง ๆ ภายในคอนโดนั่นเอง
  • ประกันภัยโจรกรรม เป็นประกันภัย ที่คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายกับทรัพย์สินของเรา ที่เกิดจากการถูกโจรกรรม ตั้งแต่เห็นร่องรอยการงัดแงะ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ โดยที่ปรากฏ หรือไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ในสถานที่เอาประกันภัย

ประกันคอนโด กี่ปี เริ่มตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ ห้องแรกนับไปจนครบ 1 ปี ในกรณีการสูญหายของทรัพย์สิน หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ โดยเวลาเอาประกันก็จะอยู่ที่ 1 ปี หลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องแรก ในกรณีที่ซื้อคอนโดมิเนียมมือหนึ่งจากโครงการ ก็ควรที่จะทำการสอบถาม ในเรื่องประกันคอนโด ว่ามีความครอบคลุมในส่วนห้องที่เราพักอาศัยหรือไม่ หรือมีแค่พื้นที่ส่วนกลาง ส่วนที่ซื้อคอนโดมือสองนั้น ก็ควรทำการจะสอบถามกับเจ้าของห้อง นิติบุคคลประจำโครงการ หรือผู้แทนขายที่ติดต่ออยู่ เพื่อจะได้วางแผน และ ป้องกันล่วงหน้าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมงบประมาณ เพื่อซื้อประกันอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ให้กับห้องของเราตั้งแต่เริ่มอยู่อาศัย จะได้ช่วยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย