Pakanpaide new logo
ประกันชีวิต กรุงเทพ

ประกันชีวิต กรุงเทพ บริษัทประกันยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย ที่หลายคนต่างรู้จักในนามของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) หรือ Bangkok Life Assurance Public Company  Limited โดยมีชื่อย่อว่า BLA นั่นเอง เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยรับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไป และ การประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันชีวิต กรุงเทพ จะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหนึ่งไว้ เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และ มีการบริหารเงินสำรองประกันชีวิต โดยการนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น และ อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เอาประกัน นอกจากการประกันชีวิตแล้ว การลงทุนก็ถือเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญมาก ต่อการดำเนินธุรกิจของ ประกันชีวิต กรุงเทพ โดยบริษัทได้เริ่มกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด หลังจากนั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด และ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด และ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 นั่นเอง

ประกันชีวิต กรุงเทพ มีประเภทของกิจการ วิสัยทัศน์ และ ภารกิจอย่างไรบ้าง

ประกันชีวิต กรุงเทพ เรียกได้ว่าอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจหลักของบริษัท ก็คือ  ธุรกิจประกันชีวิตนั่นเอง โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งนั้น จะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต  โดยมีการดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้ โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มีทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว รวมไปถึงการให้บริการสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อประเภทที่มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ทั้งนี้การลงทุนของ ประกันชีวิต กรุงเทพ ต้องเป็นไปตามประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ และ ประกาศจากคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต อีกด้วย

 • วิสัยทัศน์ของ ประกันชีวิต กรุงเทพ ต้องการให้คนไทยทุกคนได้เห็นประโยชน์ ในการประกันชีวิต และ การทำประกันชีวิต ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน หรือคุณค่าชีวิต
 • ภารกิจของบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในการเชิญชวนให้ทุกท่านทำประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำทางด้านประกันชีวิต ด้านการวางแผนทางการเงิน และ การบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทนของบริษัท หรือพนักงาน ที่มีความจริงใจ และ มีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

ประกันชีวิต กรุงเทพ กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่น่าสนใจ และ มีจุดเด่น

ประกันชีวิต กรุงเทพ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น คือ คุณสามารถเลือกซื้อแผนประกันได้บนมือถือ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ การซื้อ ประกันชีวิต กรุงเทพ ออนไลน์ง่าย ๆ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรืออื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ ที่นำมาแนะนำกับแผนประกันออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. BLA Smart CI บีแอลเอ สมาร์ต ซีไอ ( ออนไลน์ )

ด้วยการคุ้มครองโรคมะเร็ง และ โรคร้ายอื่น ๆ รวมทั้งหมด 20 โรค สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • มีระยะเวลาคุ้มครอง และ ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนั้น มีให้เลือก 3 แผน ได้แก่ แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท , 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท 
 • รับความคุ้มครองชีวิต ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยถึง 200,000 บาท ทุกแผน
 • ไม่มีการตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพียงแค่ 3 ข้อเท่านั้น
 1. ประกันชีวิต กรุงเทพ แบบประกันที่คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน 

Mortgage Reducing Term Assurance หรือ MRTA ก็คือ ประกันที่มอบความคุ้มครอง ด้านการประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั่นเอง หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง แบบประกันนี้จะรับภาระทั้งหมด เพื่อชำระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ ไม่ให้เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองให้คุณได้สบายใจ และ ไร้ข้อกังวล ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกสถานการณ์ 

 

 1. BLA บำนาญ 99 ให้ชีวิตเกษียณในฝันของคุณยาวนานกว่าใคร ๆ 

โดยรับเงินบำนาญปีละ 24% ไปจนถึงอายุ 99 ปี รวมตลอดสัญญาถึง 960%

 • สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี
 • สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี อายุที่รับประกันภัย 20 – 50 ปี
 • สำหรับชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี อายุที่รับประกันภัย 20 – 54 ปี
 • มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี , 10 ปี ถึงอายุ 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัย ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย
 • กรณีซื้อ BLA บำนาญ 99 ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายปีเท่านั้น
 1. กรุงเทพ 118 ( ออนไลน์ )

คือ แผนการออมที่มั่นคง พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุด สมัครง่าย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นแค่ ปีละ 14,400 บาท เท่านั้น

 • อายุที่รับประกันภัย 20 – 60 ปี
 • มีระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี และ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 14,400 บาท
 • เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ประกันชีวิต กรุงเทพ ด้วยวางแผนลดหย่อนภาษี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ประกันชีวิต กรุงเทพ บริษัทประกันชีวิตอันดับต้น ๆ ของไทย มีการพัฒนาทุกรูปแบบของการบริการมาโดยตลอด มองการณ์ไกลทุกขั้นตอน ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ของยุคออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วย ประกันชีวิต กรุงเทพ ออนไลน์ ที่สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 • สะดวกสบายในการชำระเบี้ย พร้อมรับกรมธรรม์ทางออนไลน์ได้ทันที
 • รวดเร็ว รับความคุ้มครอง และ ออกกรมธรรม์ ภายใน 1 – 2 วันทำการเท่านั้น
 • มั่นใจได้ ปลอดภัย 100% ในทุกธุรกรรมด้วยมาตรฐาน ISO 27001
 • สบายใจกับบริการหลังการขายด้วย บริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่สำคัญ เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาทต่อปี และ รวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ รวมไปถึง ประกันชีวิต กรุงเทพ กับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนกบข. , กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน , กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ กองทุนการออมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันชีวิต กรุงเทพ หรือกรุงเทพประกันชีวิตที่หลายคนคุ้นเคย เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน ดำเนินกิจการที่หลากหลาย อาทิเช่น เรื่องประกันชีวิตให้กับบุคคลทั่วไป และ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว ประกันชีวิต กรุงเทพ มีการบริหารเงินสำรอง และ การจัดสรรเบี้ยในการลงทุนอีกด้วย แต่มีจุดเด่นที่เป็นตัวเลือกที่ตามไลฟ์สไตล์ของยุคออนไลน์ในปัจจุบัน ด้วยการซื้อ หรือการวางแผนการลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกสบาย รวดเร็ว มั่นใจได้ ด้วยความปลอดภัยแน่นอน พร้อมรับกรมธรรม์ทางออนไลน์ได้ทันที โดยเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพ และ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่ ประกันชีวิต กรุงเทพ สามารถลดหย่อนได้ถึงหลักแสน ที่ถูกสะสมเข้ากองทุนต่าง ๆ อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่หลากหลาย ด้วยแผนประกันที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองโรคร้ายแรง การออมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมไปถึงแบบอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การนำมาเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อประกันชีวิตในตัวเอง หรือคนที่คุณรักได้อีกด้วย