ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ พร้อมวางแผนรับเงินบำนาญหลังเกษียณ

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ  เป็นการทำประกันระยะยาว พร้อมวางแผนรับเงินบำนาญหลังเกษียณ โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนถึงเกษียณ (เช่น เสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น) แต่ถ้าหากผู้ทำ ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ ยังมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเกษียณตามสัญญา ก็จะได้รับผลประโยชน์คงที่ทุกปี (หรือทุกเดือน) เป็นประจำจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือ ถึงเวลาที่ระบุในสัญญา อีกทั้งผู้ทำประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย www.pakanpaide.com

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ ชำระเบี้ยประกันภัยในระยะสั้น เพียง 5 ปีเท่านั้น

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ กับ Life Retire 5 ธนาคารกรุงไทย มีจุดเด่นที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยในระยะสั้น เพียง 5 ปี เท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ให้การการันตีการจ่ายบำนาญถึง 15 ปี คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนรับบำนาญสูง 350 % ของจำนวนเงินเอาประกัน และ สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 300,000 บาทต่อปี ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ บีแอลเอ บำนาญ 99 กรุงเทพประกันชีวิต มีจุดเด่นที่สามารถรับเงินบำนาญรายปีได้สูงสุด 40 งวด จนถึงอายุ 99 ปี เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปี หรือ รายเดือนตามการใช้จ่ายในชีวิตได้ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตตั้งแต่กรมธรรม์ เริ่มคุ้มครอง และ เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือ ตอบคำถาม

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ กับ ประกันเกษียณสุข ไทยประกันชีวิต มีจุดเด่นที่สามารถเริ่มรับเงินบำนาญได้ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 12 % ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ ให้ความคุ้มครอง 105 % ของเบี้ยที่ชำระ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือ ตอบคำถาม ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ กับ โครงการเมืองไทย รีเทิร์น เมืองไทยประกันชีวิต  มีจุดเด่นที่จะได้รับเงินบำนาญได้สูงสุด 520 % หรือ รับเงินบำนาญปีละ 20 % จนอายุ 85 ปี การันตีการจ่ายเงินบำนาญขั้น 15 ปี ในกรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ คุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุด 150 % สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี

ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ กับ  AIA ANNUITY FIX เอไอเอ มีจุดเด่นที่มีระยะเวลาความคุ้มครองจนผู้เอาประกันมีอายุครบ 85 ปี โดยในกรณีเสียชีวิตก่อนจะรับเงินบำนาญ รับ 105 % ของเบี้ยที่ชำระ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายโดยขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรับ ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ 90/60 ธนาคารออมสิน มีจุดที่ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 59 ปี ให้ความคุ้มครองจนอายุ 90 ปี ได้ผลตอบแทนสูงสุด 24 % โดยรวมบำนาญสูงสุด 744 % ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

เป็นอย่างไรบ้าง กับ ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ ทั้ง 5 ประกัน เรียกได้ว่าให้ความมั่นคงหลังเกษียณอายุ ช่วยวางแผนอนาคต ประกันชีวิต แบบ บํา นา ญ จึงเป็นอีกหนึ่งประกันที่คุณควรมี นอกจากนี้ขอแนะนำว่าควรมีประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง, ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองครบทุกด้านมากขึ้น สนใจเรื่องประกันเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com