Pakanpaide new logo
ประกันชีวิต ไทย สมุทร

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า บริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ให้คุ้มครองแก่ชีวิต และ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และ ผู้รับผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในจริยธรรม และ หลักบรรษัทภิบาล อย่างเคร่งครัด  โดยบริหารการจัดการบริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร ด้วยความรับผิดชอบ และ ควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม พัฒนาให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต สนใจข้อมูลประกันเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

แบบแผนความคุ้มครอง บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร

แบบแผนความคุ้มครอง บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร ที่คุณสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประกันชีวิต โอเชียนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดวันละ 15,000 บาท* รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด และ คุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 40,000 บาทต่อปี* รวมถึงคุ้มครองค่า MRT CT Scan ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด เลือกคุ้มครองตามใจ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 80 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมการรักษาในการรักษาในพยาบาลชั้นนำ

ประกันชีวิตควบการลงทุน SMART FREEDOM UNIT LINKD

คุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงชีวิต ประกันชีวิต ไทย สมุทร ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และ การลงทุนตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต รับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ ประกันที่ให้โอกาส สร้างผลตอบแทนมากกว่า ได้รับความคุ้มครองชีวิต และ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน อยากเพิ่มเงินที่ลงทุนเมื่อไรก็ได้ และ ยังสามารถถอนเงินบางส่วนจากประกันมาใช้ได้ เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุจาก OCEAN LIFE ประกันชีวิต ไทย สมุทร

คุ้มครองอุบัติเหตุตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ อุ่นใจกับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สบายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ สบายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ไทย สมุทร มีความคุ้มครองตามไปทุกที่ เปิดประสบการณ์ใหม่ ใช้ชีวิตให้เต็มแมกซ์ และ เต็มที่กับงาน ไม่มีอะไรหยุดคุณได้ ด้วยประกันอุบัติเหตุ โอเชียน ไลฟ์ สมาร์ต พีเอ คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท

บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร มีการให้บริการลูกค้าครบวงจร ทั้งในด้านกรมธรรม์ประเภทสามัญ อุตสาหกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และ สัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ ได้แก่ การคุ้มครองสุขภาพ การคุ้มครองอุบัติเหตุ การคุ้มครองโรคมะเร็ง ค่าชดเชยรายได้ เนื่องจากการเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ การคุ้มครองทุพพลภาพ การคุ้มครองผู้ที่ชำระเบี้ย เป็นต้น โดยมีสาขาพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ากระจายอยู่ ทั่วประเทศ 171 และ บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร มีสำนักงานตัวแทน 40 แห่ง ในด้านช่องทางการขยายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าในต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ  บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร มีช่องทางการขายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางหลัก และ ได้ขยายช่องทางใหม่ ได้แก่ ช่องทางสถาบันการเงิน และ ช่องทาง Internet Sales ในด้านช่องทางชำระเงิน บริษัท ประกันชีวิต ไทย สมุทร มีช่องทางชำระเงินให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่านตัวแทน ผ่านธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ผ่านบัตรเครดิต หรือ เลือกระบบหักบัญชีอัตโนมัติ สนใจข้อมูลประกันเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com