ประกันชีวิต aia แบบไหนดีเหมาะกับคุณ และ คนที่คุณรัก

ประกันชีวิต aia

ประกันชีวิต aia ประกันชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำคัญ ที่จะเป็นตัวสร้างรากฐาน และ ความมั่นคงทางการเงินที่สำคัญให้กับผู้คน เป็นสัญญาว่าบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครอง หรือ จ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ เมื่อผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ประกันชีวิต aia สำหรับปี 2565 นี้คำถามว่าจะทำประกันชีวิต AIA แบบไหนดี ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับโจทย์ หรือ เป้าหมายทางการเงินของเราเองว่า ต้องการทำประกันชีวิตเพื่ออะไร เช่น วางแผนค่ารักษาพยาบาล เก็บออม ลดหย่อนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนคุ้มครองชีวิต คุ้มครองค่าความสามารถ หรือ วางแผนมรดก เป็นต้น เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราเองแล้วว่าต้องการเน้นผลประโยชน์ หรือ ความคุ้มครองรูปแบบไหนในปัจจุบัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำประกันชีวิตในรูปแบบไหนอีกที ซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาการเงินให้ช่วยวางแผนได้

ประกันชีวิต aia ประกันชีวิต AIA มีแบบไหนบ้าง ?

ประกันชีวิต aia สำหรับประกันชีวิตจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ประกันชีวิตพื้นฐาน และประกันชีวิตพิเศษ ดังนี้

ประกันชีวิตพื้นฐาน

 1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา ( Term Insurance )

เป็นประกันที่เน้นในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก ไม่มีเงินสะสม สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และ ระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความเหมาะสมกับภาระทางการเงิน คนที่เราต้องดูแล หรือ ภาระหนี้สินที่เรามีอยู่ได้ ข้อดีคือ สามารถเรียกความคุ้มครองที่สูงได้โดยใช้ค่าเบี้ยที่ถูก แต่ก็แลกมาด้วยข้อเสีย คือการไม่มีเงินสะสม และ เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ความคุ้มครองก็จะหมดลงไป

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ( Whole Life Insurance )

ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะยาว เช่น 90 ถึง 99 ปี โดยสามารถชำระเบี้ยแค่ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 10 – 20 ซึ่งประกันในรูปแบบนี้จะเริ่มมีเงินสะสม หรือ มูลค่ากรมธรรม์ แต่ก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองที่สูงโดยที่ใช้เบี้ยต่ำ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีคนอยู่ในความดูแล นำมาวางแผนเป็นเครื่องมือคุ้มครองค่าความสามารถได้ หรือ สามารถนำมาวางแผนในเรื่องของการส่งต่อมรดก หรือ ส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนในครอบครัว หรือ คนที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกันรูปแบบนี้ยังมีมูลค่าสะสม หรือ มูลค่ากรมธรรม์จึงเป็นเงินสำรองอีกก้อนสำหรับใช้จ่ายในอนาคตได้

 1. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ( Endowment/Saving Insurance )

เน้นการออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย และ สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ จึงนิยมนำมาวางแผนการออมเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ ไม่ต้องการความเสี่ยง หรือ ผันผวนจากการลงทุน เช่น การเก็บเงิน และ ลดหย่อนภาษีในระยะกลาง หรือ ระยะยาว การเก็บเงินไว้ให้ลูกในอนาคต หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้เอาประกัน เช่น เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ แม้ว่าเราจะยังเก็บเงินไม่ได้ครบตามเวลา แต่ก็จะได้ทุนประกัน มาให้คนในครอบครัว

 1. ประกันแบบบำนาญ ( Annuities Insurance )

เป็นประกันรูปแบบที่เน้นการออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ และ จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากแบบประกันทั่วไปสูงถึง 200,000 บาท และ สามารถสูงได้ถึง 300,000 บาทกรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากประกันทั่วไป 100,000 บาทแรก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ และ ต้องการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม

ประกันชีวิต aia ประกันชีวิตพิเศษ

 1. แบบประกันควบการลงทุน ( Unit Linked )

เป็นประกันที่มีส่วนผสมของการประกันความเสี่ยง และ การลงทุนไปในตัว มีลักษณะของความยืดหยุ่นสูงให้อิสระในการวางแผนวงเงินความคุ้มครอง ค่าเบี้ยที่ชำระ ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และ ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง ทำให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นไหมที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยง และ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันแบบทั่วไป

 1. แบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ

จะเป็นประกันแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มสมัครทำได้ในช่วงอายุ 50 – 70 ปี แต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ สามารถสมัครทำได้โดยไม่ต้องตรวจ หรือ ตอบคำถามสุขภาพ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อาจมีประวัติโรคประจำตัว หรือ สุขภาพไม่แข็งแรง เพื่อสร้างความคุ้มครองชีวิต หรือ สร้างมรดกให้ลูกหลาน

ประกันชีวิต aia ประกันชีวิต AIA แบบเน้นความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิต aia มาดูประกันชีวิตของ เอไอเอ แบบเน้นความคุ้มครองชีวิต มีแผนไหนบ้างที่น่าสนใจดังนี้

 1. ประกันชีวิตผู้สูงอายุ AIA SENIOR HAPPY

แผนประกันชีวิตผู้สูงอายุ AIA SENIOR HAPPY เพื่อผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป สร้างมรดกให้ลูกหลาน แม้มีโรคภัยรุมเร้าเราก็รับ โดยไม่ต้องตรวจ หรือ ตอบคำถามสุขภาพ

 1. AIA PAY LIFE PLUS สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณ และ คนที่คุณรัก

สร้างหลักประกันด้วย AIA PAY LIFE PLUS ที่ให้ความคุ้มครองแบบตลอดชีพ พร้อมด้วยผลประโยชน์ ยกเว้นเบี้ยประกันเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และ เจ็บป่วยระยะสุดท้าย

 1. AIA 10&15 PAY LIFE คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยระยะสั้น

แบบประกัน AIA 10&15 PAY LIFE ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ( ถึงอายุ 99 ปี ) ด้วยการชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 10 หรือ 15 ปี สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

 1. AIA 20 PAY LIFE คุ้มครองตลอดชีพ ด้วยเบี้ยราคาถูก

สร้างความคุ้มครองแบบตลอดชีพด้วย AIA 20 PAY LIFE ให้ความคุ้มครองสูงด้วยเบี้ยประกันราคาถูก สำหรับการสร้างหลักประกันให้คนในครอบครัว หรือ สร้างเป็นมรดก

ประกันชีวิต aia ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแบบประกันชีวิตบางส่วนของ เอไอเอ ที่เราได้หยิบยกมาให้ท่าน ที่เน้นเรื่องความคุ้มครองชีวิตมากที่สุด หากท่านสนใจแผนไหน สามารถปรึกษาตัวแทนขายของบริษัท หรือ ติดต่อกับบริษัทโดยตรงได้เลยค่ะ

ประกันชีวิต aia ทำไมจึงได้รับความไว้วางใจ

ประกันชีวิต aia ทำประกันชีวิตที่บริษัทไหนดี ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่เลือก AIA 

 1. เป็นผู้นำของวงการการเงิน และ ประกันชีวิต มีความมั่นคงทางการเงินสูง มีสินทรัพย์ในไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท พร้อมบริษัทในเครือทั่วทั้งภาคพื้นเอเชีย
 2. มีความเป็นมืออาชีพสร้างความมั่นใจในการดูแลเรื่องความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าคนไทยมายาวนานกว่า 80 ปี และกว่า 100 ปีในระดับโลก
 3. เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นของตัวเองทำให้มั่นใจได้ว่าเงินของลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมั่นคง และ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามเป้าหมายของชีวิต
 4. เป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมการประการที่จะเข้ามาช่วยให้เรื่องของการเงิน การประกัน และ life style ของลูกค้าสะดวก ปลอดภัย และ ครบวงจรเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น
 5. มีสินค้าที่หลากหลาย และ สามารถดูแลครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนการเงิน การออม และ การลงทุน ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 6. มีทีมงานตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน และ ตัวแทนที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนมากที่สุด ในอุตสาหกรรมการเงินทั้งประเทศ
 7. มีเงินสำรองประกันภัยสูง และ สามารถรับความเสี่ยงของการทำประกันต่อหนึ่งรายชีวิตได้สูงสุดถึง 1000 ล้านบาท
 8. มีโปรแกรมพิเศษ และ เครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายที่จะมาช่วยดูแลเรื่องการเงิน และ สุขภาพของลูกค้าได้อย่างครบองค์รวม ได้แก่ Vitality , Medix , AIA Prestige

ประกันชีวิต aia ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อดีของบริษัทประกันชีวิต เอไอเอ อาจเหนือกว่าคู่แข่ง ที่ทำให้ลูกค้ามีความอุ่นใจ และ ไว้วางใจให้ เอไอเอ ช่วยดูแลตัวเอง และ คนที่รัก

ประกันชีวิต aia สำหรับใครที่กำลังหาประกันชีวิตดี ๆ สักฉบับ และ ยังไม่รู้จะเลือกประกันจากบริษัทประกันภัยไหนดี จากบทความข้างต้น หวังว่าท่านจะสามารถเลือกบริษัทประกันชีวิตที่ตอบโจทย์มากที่สุดได้นะคะ เชื่อใจ เอไอเอ ให้ช่วยดูแลทุกช่วงชีวิตของท่าน และ การทำประกันชีวิตเราต้องทราบเป้าหมายของเราเองแล้วว่าต้องการเน้นผลประโยชน์ หรือ ความคุ้มครองรูปแบบไหนในปัจจุบัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า เราควรจะทำประกันชีวิตในรูปแบบไหนอีกที ซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาการเงินให้ช่วยวางแผนได้ เพื่อให้ได้ประกันที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับท่าน และ ครอบครัว ประกันชีวิต aia ทั้งนี้สำหรับท่านไหนที่ยังลังเลว่าจะทำประกันชีวิตดีไหม อย่าลังเลค่ะ เพราะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน เพื่อวางแผนอนาคตให้ตัวคุณ และ คนที่คุณรัก ได้ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ และ ลดความเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นยังมีเงินไว้ให้ลูกหลาน หรือ คนข้างหลัง