ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร หลายคนที่มีอาชีพอิสระมาตลอดชีวิต โดยไม่มีการทำประกันสังคมมาก่อน อาจจะยังไม่เข้าใจว่า มีไว้เพื่ออะไร ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง แต่พอมีสถานการณ์ที่หลาย ๆ คน ต่างยินดีที่จะได้รับความช่วยเหลือ ก็ทำให้หลาย ๆ คน เริ่มมีความสนใจในประกันสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ว่างงาน คนที่ตกงาน ถูกเลิกจ้างกะทันหัน จะหันหน้าไปพึ่งพาใครได้บ้าง นี่แหละจึงเป็นเห็นผลที่ ควรจะทำประกันสังคมไว้ แล้ว ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ก็คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร หรือทุพพลภาพ รวมไปถึงการเสียชีวิต ในยามแก่ชรา และ การว่างงานที่หลาย ๆ คนต่างประสบพบเจอนั่นเอง ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และ มีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ส่วนผู้ประกันตน ก็คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน และ ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปนั่นเอง

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร สามารถเช็กสิทธิได้อย่างไรบ้าง

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร มีการอัปเดตล่าสุด จากกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงาน หรือตกงานนั้น และ เมื่อคุณว่างงาน ตกงาน หรือถูกเลิกจ้างกะทันหันนั้น ต้องทำอย่างไรได้บ้าง สามารถเช็กสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับอย่างไรบ้าง โดยสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนั้น ในกรณีที่ว่างงาน จะต้องเป็นบุคคลที่เป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน และ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานนั่นเอง โดยสามารถเช็กสิทธิได้ดังนี้

  • ในกรณีว่างงาน จากการลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาของบริษัทนั้น จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 45% ของค่าจ้าง ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปีปฏิทิน
  • ในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนจาก ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร เป็นจำนวน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วันต่อปีปฏิทิน
  • จะคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร หากถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญา จะได้รับเงินชดเชยกี่วัน

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ทั้งนี้ หากคุณลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน รวมไปถึงถูกเลิกจ้างแบบกะทันหันนั้น คุณจะยังได้รับเงินชดเชย โดยจะได้รับกี่วัน และ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปอ่านพร้อม ๆ กันได้เลย ดังนี้

  • ทำการลงทะเบียนใน ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร เพื่อขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อทำการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั่นเอง
  • หลังจากนั้น กดเข้าระบบ หรือ Login โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ไว้ในครั้งแรก และ ทำการกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ภาพ ของหน้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน หรือ Book Bank 
  • หลังจากนั้น ให้รายงานตัวตามกำหนด โดยคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัวนั่นเอง
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ได้แก่ ถ้าในกรณีที่ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญานั้น จะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวน 30% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปีปฏิทิน และ หากถูกเลิกจ้างนั้น ก็จะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวน 50% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปีปฏิทิน

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร หากว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ทำอย่างไรได้บ้าง

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ในส่วนกรณีที่ ผู้ประกันตนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย จากการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือเนื่องจากรัฐบาลได้ทำการสั่งปิด และ ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ผู้ประกันตนจะยังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 50% ของค่าจ้างทั้งหมด ครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยมีขั้นตอนของ ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร  ดังนี้

  • ผู้ประกันตน ต้องกรอกแบบคำขอ เพื่อรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 พร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารด้วย
  • นายจ้างจะทำการบันทึกข้อมูล ของผู้ประกันตนที่หยุดงานชั่วคราว ในระบบ e-Service ผ่านทาง www.sso.go.th และ หากนายจ้างที่ใช้ระบบ ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน โดยนายจ้าง จะกรอกข้อมูลรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามข้อเท็จจริงนั่นเอง
  • หลังจากนั้น นายจ้างนำส่งแบบ สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ไปที่สำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่

แต่ทั้งนี้ ในกรณีลูกจ้างกระทำความผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออกนั้น จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานใด ๆ 

ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ถือได้ว่าเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตน หรือสมาชิกทุกท่านควรทราบข้อมูลพื้นฐานไว้เอา เพื่อทำการรักษาสิทธิของตัวเอง และ ยังสามารถเช็กเงินสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือมีการตกงาน โดยหากถ้าผู้ประกันตนว่างงานนั้น ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทั้งหมดที่เคยได้รับมา ครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยจะทำการคำนวณ จากฐานเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 1,650 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ถือได้ว่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อย เพราะ ประกันสังคมว่างงาน คืออะไร ช่วยชดเชยไปได้ไม่มากก็น้อย ก็ยังดีกว่าที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เลย ทั้งนี้หากใครที่ยังไม่ได้ทำประกันสังคมไว้นั้น คุณควรพิจารณาได้จากบทความนี้ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย หรือไม่คาดฝันขึ้นนั้น เราจะยังได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างแน่นอน