ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ อย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ ประกันสังคม สิทธิพื้นฐานของประชาชนในเรื่องการทำงาน และ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้ผู้ประกันตน เข้าใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ และ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ประกันสังคม หน่วยงานที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในเรื่องการทำงาน และ ช่วยเหลือประชาชนในกรณีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบันประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน เข้าใช้บริการผ่าน ออนไลน์ และ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th โดยมีข้อมูลหลากหลายให้ผู้ประกันตนเข้าใช้บริการ และ ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม เว็บไซต์ประกันสังคมนอกจากจะให้บริการ และ ช่วยเหลือประชาชนแล้ว ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกยังสามารถตรวจสอบข้อมูล และ สิทธิประโยชน์ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ประกันตน โดยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบ โดยผู้ประกันตนสามารถเช็ก ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ วิธีการสมัครสมาชิกประกันสังคมได้ที่นี่ เปิดวิธีลงทะเบียนสมัครสมาชิกประกันสังคม ตามขั้นตอนข้างล่างนี้ค่ะ

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ ได้ มีขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์ประกันสังคม ดังนี้

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ ได้ง่าย ๆ ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. คลิกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก ด้านขวามือ
 3. คลิก “ สมัครสมาชิก ”
 4. อ่านนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นกด “ ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ ” ที่ด้านล่าง และกด “ ถัดไป ”
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนจากนั้นกด “ ถัดไป ”
 6. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นจึงถือว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ

สมาชิกประกันสังคมสามารถตรวจสอบข้อมูล ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ อะไรได้บ้าง ?

 1. ตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ
 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
 3. ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 4. เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ ยังไง เปิดขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมรูปแบบใหม่

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ เปิดระบบให้บริการรูปแบบใหม่ กับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออกจากงาน โดยสามารถยื่นขึ้นทะเบียน และ รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Service.doe.go.th โดยผู้ประกันตนที่ว่างงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ของกรมการจัดหางานแบบใหม่ ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานแบบใหม่ ทำอย่างไร ?

 1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 2. กรอกรายละเอียดวุฒิการศึกษา
 3. กรอกสถานะ การออกจากงาน ลาออก หรือ เลิกจ้าง
 4. กด ต้องการหางานทำ จากนั้นเลือกค้นหาตำแหน่งว่างงาน เลือกสมัครงาน
 5. กรณีประกอบอาชีพอิสระให้เลือก ระบุประเภทอาชีพ
 6. กรอกข้อมูลแบบ สปส.2-01/7
 7. แนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อย

ขั้นตอนการรายงานตัวรูปแบบใหม่ ทำอย่างไร ?

กรณีมีงานทำแล้ว

 1. กรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทำงาน
 2. กรอกตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
 3. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการ/บริษัทที่เข้าทำงาน

กรณียังไม่มีงานทำ

 1. ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
 2. เลือกสมัครงาน
 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ระบุประเภทอาชีพ

ประกันสังคมออนไลน์ ประกันสังคมจับมือกับกสิกรไทย ชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) เพิ่มช่องทาง ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment ) โดยผ่านระบบการให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ Online Direct Debit ( ODD ) และ บริการ K Cash Connect Plus โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป ให้บริการนายจ้างสามารถ ส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย ( ถ้ามี ) ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ โดยทำรายการผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถใช้ User และ Password เดียวกับการชำระเงินกองทุนประกันสังคมได้ และ ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment ) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) ผ่านระบบให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ Online Direct Debit ( ODD ) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.03 น. ถึง 21.30 น. ของแต่ละวัน และ K Cash Connect plus

ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ โดยวิธีจากบทความข้างต้นนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าประกันสังคมได้พัฒนาระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริการให้แก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย ฉับไวยิ่งขึ้น โดยการทำรายการง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทางระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งเราได้เสนอตามบทความเบื้องต้นนี้ ประกันสังคมออนไลน์ ติดต่อ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การแจ้งว่างงาน การยื่นแบบเงินสมทบ และ การชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ พูดได้เลยว่าตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัย โดยเฉพาะยิ่งช่วงสภาวะโรคระบาดอย่างปัจจุบันนี้ และ ประกันสังคมก็ได้เดินหน้าพัฒนาระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนทุกคนอย่างทั่วถึง