ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 สมัครง่าย ด้วยตัวเอง ?

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพไม่ได้มีแค่พนักงานออฟฟิศ หรือ มนุษย์เงินเดือน ยังมีกลุ่มบุคคลทั่วไปที่เป็นแรงงานนอกระบบ อย่างพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร ฟรีแลนซ์ หรือ กลุ่มแรงงานอิสระอื่น ๆ ที่อาจไม่มีสวัสดิการ หรือ สิทธิ์คุ้มครองต่าง ๆ ทำให้กองทุนประกันสังคมถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มผู้ที่มีรายได้ และ ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต โดยความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมถูกแบ่งออกตามรูปแบบผู้ประกันตน 3 กลุ่ม คือ 

 • ประกันสังคมมาตรา 33
 • ประกันสังคมมาตรา 33 
 • ประกันสังคมมาตรา 40 

ซึ่งเราจะพาไปทำความรู้จัก ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้า ว่าได้รับการดูแลเรื่องใดบ้าง จากสำนักงานประกันสังคม ไปจนถึงวิธีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และ การเลือกชำระผ่านช่องทางออนไลน์มีวิธีไหนบ้าง ตามไปดูกัน

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 คุ้มครองอะไร ใครบ้างที่สมัครได้ ?

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ กลุ่มของประกันสังคมที่มีการขยายระบบให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พนักงานอิสระ เกษตรกร ให้ได้มีหลักประกันชีวิตตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ โดยประกันสังคมมาตรา 40 จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบ ดังนี้ 

 • ทางเลือก 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท / เดือน สิทธิประโยชน์ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
 • ทางเลือก 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน สิทธิประโยชน์ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ เสียชีวิต 
 • ทางเลือก 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท / เดือน สิทธิประโยชน์ เจ็บป่วย สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ เสียชีวิต 

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 
 2. อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์ 
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ( มาตรา 33 ) 
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ( มาตรา 39 ) 
 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 ( ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00 )
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 มีขั้นตอนการสมัครอย่างไร ?

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.co.th
 2. เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 
 3. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล ( ถ้ามี ) 
 4. จากนั้นกดตรวจสอบ 
 5. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
 6. กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย ( กรณีเป็นผู้พิการ ) 
 7. เลือกจ่ายเงินสมทบ ( มีให้ 3 ทางเลือก ) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน 
 8. ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ ? 
 9. กด ” ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง ” แล้วกด ” ยืนยัน “

หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้น ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ทะเบียนสำเร็จ

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ช่องทางชำระเงินออนไลน์มีทางไหนบ้าง ?

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ช่องทางออนไลน์ ชำระเงินประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่รองรับ เช่น ชำระเงินประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และ การชำระเงินประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน AirPay 

วิธีชำระเงินประกันสังคมมาตรา 40 Shopee 

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Shopee 
 2. เลือกเมนู “ Top-up Bill & Movies ” 
 3. จากนั้นเลือกเมนู “ บิลประกัน และประกันสังคม ” 
 4. เลือกชำระเงิน “ ประกันสังคมมาตรา 40 ” 
 5. กรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกด “ ตรวจสอบบิล ” 
 6. กดชำระบิล 

วิธีชำระเงินประกันสังคมมาตรา 40 AirPay 

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน AirPay 
 2. เลือกเมนู “ จ่ายบิล ” 
 3. กดเลือก “ บิลประกันและประกันสังคม ” 
 4. เลือกชำระ “ ประกันสังคมมาตรา 40 ” 
 5. กรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกด “ ตรวจสอบบิล ”
 6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กดชำระบิล 

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นช่องทางการชำระเงินประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปชำระเงินที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง

ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 ทั้งหมดนี้เป็นสาระดี ๆ เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามเงื่อนไขประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันเรามีช่องทางการสมัครหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม ผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ www.sso.co.th ผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์ ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 เข้าสมัครง่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานประกันสังคม และ ยังอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย ประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนทุกคน ให้ทันสมัยเข้ากับคนยุคสมัยใหม่ เพื่อช่วยดูแลผู้ประกันตนทุกคนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง หากท่านใดสนใจสมัครก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเราได้นำเสนอข้างต้นนี้ได้เลยนะคะ