ประกันสังคม 40

ประกันสังคม40 สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสสร้างหลักประกันในชีวิต ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ ในมาตรา 40 ผู้ที่สามารถสมัครมาตรา 40 ได้คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการ หรือ บุคคลที่ถูกยกเว้น ตามกฎหมายประกันสังคม ประกันสังคม40 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน 

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน 

ทางเลือกที่ 3 ( ทางเลือกใหม่ ) : ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาทต่อเดือน 

ทั้งหมดนี้ก็คือเงื่อนไข และ อัตราการจ่ายของผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่วนรายละเอียดของ 3 ทางเลือก สิทธิประโยชน์ ช่องทางการสมัคร และ ขั้นตอนการสมัคร เราได้นำมาเสนอให้ท่านได้ทราบตามบทความข้างล่างนี้ค่ะ

ประกันสังคม40 ทั้ง 3 ทางเลือกคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันสังคม40 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท / เดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท / เดือน รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ( รับบำเหน็จ ) 

ทางเลือกที่ 3 ( ทางเลือกใหม่ ) : ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท / เดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ( รับบำเหน็จ ) และ สงเคราะห์บุตร 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบทางเลือก ประกันสังคม40 ที่ท่านสามารถเลือกสมัครได้ค่ะ เพื่อช่วยคุ้มครองดูแลท่าน รายละเอียดสิทธิประโยชน์ ของประกันสังคมมาตรา 40 นั้นมีรายละเอียดอย่างไร มาดูกันค่ะ จากบทความข้างล่างนี้

ประกันสังคม40 สิทธิประโยชน์พื้นฐานประกันสังคม ?

ประกันสังคม 40 รายละเอียดมีดังนี้ 

จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท / วัน ( ไม่เกิน 30 วัน / ปี ) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาท / เดือน ( ไม่เกิน 15 ปี )
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท ( ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ) 

จ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท / วัน ( ไม่เกิน 30 วัน / ปี ) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาท / เดือน ( ไม่เกิน 15 ปี ) 
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท ( ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ) 
 4. ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท / เดือน ( ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท / เดือน )

จ่ายเงินสมทบ 300 บาท / เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท / วัน ( ไม่เกิน 90 วัน / ปี ) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาท / เดือน ( ตลอดชีวิต ) 
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท 
 4. ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท / เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท ( ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท / เดือน ) 
 5. สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท / คน / เดือน ( ครั้งละไม่เกิน 2 คน ) 

ท่านสามารถเลือกยื่นแบบ ประกันสังคม40 ได้ตามต้องการได้เลยค่ะ

ประกันสังคม40 ช่องทางการสมัคร และ ขั้นตอนการสมัครอย่างไร ?

ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์ และ ด้วยตนเอง ดังนี้ 

 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.sso.go.th 
 2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ร้านเซเว่น ฯ ทุกสาขา ธ.ก.ส. และ บิ๊กซี ประกันสังคมมาตรา 40 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้ 
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 
 4. รายละเอียดข้อมูลติดต่อ 
 5. เลือกรูปแบบเงินสมทบ ที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน มี 3 ทางเลือก ต่อไปนี้ 

ทางเลือก 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 

ทางเลือก 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ 

ทางเลือก 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร 

ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกสมัครได้หลายช่องทาง และ เลือกแบบตามที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยค่ะ

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นประกันสังคม ที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็นลูกจ้างก็สามารถมีประกันสังคมได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่ท่านสามารถเลือกยื่นได้ตามบทความข้างต้น ท่านสามารถยื่นสมัครด้วยตัวเอง ที่ประกันสังคม หรือ ยื่นสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ หากท่านใดสนใจอยากทำประกันสังคม ท่านสามารถเข้าไปดูเงื่อนไข ได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ได้เลยค่ะ สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก แถมสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย ที่สำคัญเบี้ยไม่แพง ประกันสังคมมาตรา 40 ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ เราหวังว่าบทความข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มากก็น้อยนะคะ