ประกันสุขภาพที่ไหนดี ที่เหมาะสมกับเรา

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ครอบคุม

ประกันสุขภาพที่ไหนดี การทำประกันสุขภาพ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในอนาคต และ เป็นการวางแผนการเงินอีกด้วย เพราะสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ และ มาพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล ดังนั้นท่านไม่ควรมองข้ามการทำประกันสุขภาพ ก่อนจะเลือกซื้อ ประกันสุขภาพที่ไหนดี อย่างแรก ต้องดูจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราก่อน ว่าไลฟ์สไตล์แบบเราเนี่ย เสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรมากที่สุด จากนั้น ให้ศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโรคนั้น ๆ แล้วมาเปรียบเทียบประกันสุขภาพกับทุนประกัน ( หมายถึง ยอดเงินที่คุ้มครองสูงสุดในแต่ละหมวดค่ารักษา หรือ รวมทั้งสัญญา ) ในแต่ละแผนที่เราสนใจว่าทุนประกันแผนใด ที่น่าให้ความคุ้มครอง ได้ครอบคลุมก็เลือกแผนนั้นเลยค่ะ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนเลือกบริษัทประกันมาดูว่า แบบพ่วง และ แบบเดี่ยว คืออะไร ?

ประกันสุขภาพที่ไหนดี แบบแรก แบ่งตาม “ พ่วง ” หรือ ไม่พ่วงประกันชีวิต โดยแยกเป็น 2 ประเภทตามนี้เลย 

  1. ประกันสุขภาพซื้อแบบพ่วง พ่วงชีวิต คุ้มครองยาว ต่ออายุได้ เป็นประกันสุขภาพแบบที่พ่วงประกันชีวิต แล้วส่วนมากก็จะได้เงินคืนเมื่อครบสัญญา หรือ เสียชีวิต โดยจะมีการแจ้งจำนวนปีรับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อ มีการันตีการต่ออายุตามจำนวนปี ที่เราตกลงซื้อความคุ้มครองแต่แรก และ เป็นการขายผ่านบริษัทประกันชีวิต เพราะฉะนั้น ซื้อแบบนี้จะค่อนข้างหายห่วงไปเลยว่า จะมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครอง ตอนที่เราแก่หรือไม่ แต่กระนั้น หากมีประเด็นเรื่องเคลม ที่เราไม่โปร่งใส ตุกติก อาทิ เป็นโรคนี้แต่ไม่แจ้งโรคที่เราเป็นมาก่อน แล้วมาเคลม และ ประกันมาพบทีหลัง ถึงจะการันตี แต่ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในเหตุผล ให้บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาในอนาคตได้ 
  2. ประกันสุขภาพซื้อแบบเดี่ยว คุ้มครองปีต่อปี หมายถึงประกันสุขภาพ ที่ไม่มีความคุ้มครองชีวิตพ่วงติดมา จะคุ้มครองปีต่อปีเท่านั้น ซึ่งจะขายโดยบริษัทประกันภัย อันนี้ เป็นการซื้อความคุ้มครองแบบจ่ายทิ้งปีต่อปีไปเลย มีความเสี่ยงเล็ก ๆ ว่า วันหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถต่อประกันไปได้อีก 

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนเลือกบริษัทประกันเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้ประกันแบบไหนก่อนนะคะ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนเลือกบริษัทประกันมาดูว่า ข้อดี และ ข้อจำกัดของประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง ?

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ กรณีที่ตรวจพบโรคร้าย ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การทำประกันสุขภาพ ก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ตรงวัตถุประสงค์ เคลมง่าย เพราะบริษัทประกัน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ให้แทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน ซึ่งสามารถเลือก แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีนอนค้างคืน ( IPD ) อย่างเดียว หรือ เบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก ( OPD ) ด้วยก็ได้ สามารถทำพ่วงกันกับประกันชีวิตไปเลย หรือ เลือกคุ้มครองรายปี โดยไม่ทำประกันชีวิตก็ได้เช่นกัน ข้อจำกัดของการทำประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพมีข้อจำกัด หรือ มีความแตกต่างจากประกันชีวิต คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนอื่น ดังนั้น หากไม่พบโรคร้ายแรง หรือ ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดกลับมา บทความนี้เป็นข้อดี และ ข้อจำกัดของประกันสุขภาพที่ท่านควรทราบก่อนจะเลือกทำ ประกันสุขภาพที่ไหนดี

ประกันสุขภาพที่ไหนดี มีบริษัทยอดนิยมที่ไหนบ้าง ?

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพที่ไหนดี การที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่ควรพิจารณา หรือ สำรวจความต้องการของตนเองก่อน โดยหลัก ๆ จะต้องมีความคุ้มค่า และ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ที่เราต้องการไปรักษามากที่สุด อีกทั้งควรเปรียบเทียบราคาที่ชอบหลาย ๆ บริษัท ทั้งเปรียบเทียบค่าเบี้ย ฯ แต่ละแผน และ เลือกราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ที่สุด ซึ่งเราได้นำ ประกันสุขภาพที่ไหนดี จาก 10 บริษัทมาเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจกัน ได้แก่ Allianz Ayudhya ประกันภัย , Krungthai-Axa ประกันภัย , Muang Thai เมืองไทยประกันชีวิต , AIA ประกันภัย , Cigna ประกันภัย , Prudential ประกันภัย , Thailife ไทยประกันชีวิต ประกันภัย , SCB LIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต , Bangkok Life กรุงเทพประกันชีวิต , Ocean Life ประกันภัย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดประกันสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทได้เลยค่ะ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนที่เราจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทที่ไหนดี เราจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องประกันสุขภาพก่อนว่า ประกันสุขภาพคืออะไร มีกี่แบบ มีข้อดี มีข้อจำกัดอย่างไร มีบริษัทที่ยอดนิยมที่ไหนบ้าง และ ที่สำคัญต้องสำรวจ ความต้องการของท่านก่อน ว่าท่านต้องการประกันสุขภาพแบบไหน ที่ตอบโจทย์ที่สุด เพื่อให้คุ้มค่า และ ครอบคลุมที่สุด ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการเลือก ประกันสุขภาพที่ไหนดี ที่ท่านควรทราบ ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทประกันที่ตรงใจ หากท่านไม่ศึกษารายละเอียดประกันสุขภาพ และ ทำความเข้าใจก่อน อาจเกิดปัญหา ในเรื่องการเคลมประกันไม่ได้ภายหลัง ดังนั้นการศึกษารายละเอียดประกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราหวังว่าบทความข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ