ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนจะเลือกซื้อมาทำความรู้จักประกันสุขภาพกันก่อน

ประกันสุขภาพที่ไหนดี

ประกันสุขภาพที่ไหนดี มาทำความรู้จักก่อนเลือกซื้อ ประกันสุขภาพคืออะไร ? ก่อนที่จะพาไปเลือกกรมธรรม์เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า ประกันสุขภาพคืออะไร โดยประกันสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงค่าผ่าตัด และ ศัลยกรรม โดยให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้คุณเมื่อเข้ารับการรักษา ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ กรณีที่ตรวจพบโรคร้าย ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การทำประกันสุขภาพ ก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ตรงวัตถุประสงค์ เคลมง่าย เพราะบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน ซึ่งสามารถเลือกแบบเบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีนอนค้างคืน ( IPD ) อย่างเดียว หรือ เบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก ( OPD ) ด้วยก็ได้ สามารถทำพ่วงกันกับประกันชีวิตไปเลย หรือ เลือกคุ้มครองรายปีโดยไม่ทำประกันชีวิตก็ได้เช่นกัน ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนตัดสินใจซื้อประกันแต่ละบริษัท มาดูกันว่าต้องศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง ? จากบทความข้างล่างนี้

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ต้องศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนเปรียบเทียบประกันของแต่ละบริษัท

ประกันสุขภาพที่ไหนดี การที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่ควรพิจารณา หรือ สำรวจความต้องการของตนเองก่อน โดยหลัก ๆ จะต้องมีความคุ้มค่า และ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เราต้องการไปรักษามากที่สุด อีกทั้งควรเปรียบเทียบราคาที่ชอบหลาย ๆ บริษัท ทั้งเปรียบเทียบค่าเบี้ย ฯ แต่ละแผน และ เลือกราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ที่สุด ข้อจำกัดของการทำประกันสุขภาพ 

  • ประกันสุขภาพมีข้อจำกัด คือ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนอื่น ดังนั้น หากไม่พบโรคร้ายแรง หรือ ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดกลับมา 
  • ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเหมาะกับใคร ? ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีนั้น เหมาะกับผู้เสียภาษีที่วางแผนนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี และ ไม่ต้องการให้ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของตัวเองไปกระทบกับเงินเก็บ หรือ เงินลงทุนตามแผนในอนาคต 

ประกันสุขภาพที่ไหนดี มาดูกันว่า แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย และ ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ มีรายละเอียดอย่างไร ? ก่อนเลือกซื้อประกันกับบริษัทประกัน

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย มาดูรายละเอียดดังนี้

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เป็นประกันสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง มีวงเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ ปัจจุบัน และ อนาคตได้มากกว่า โดยการจ่ายค่ารักษาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเหมารวมมาใช้ในวงเงินเดียวกัน ซึ่งให้วงเงินที่สูงกว่าไม่ต้องแยกตามหมวด ลดความซับซ้อนในการเบิกจ่าย ซึ่งก็อาจจะมีการจำกัดวงเงินในบางหมวดไว้บ้าง เช่น ค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาล ไว้ เพื่อไม่ให้ค่าเบี้ยสูงจนเกินไป ซึ่งแตกต่างจากประกันสุขภาพรูปแบบเดิมที่จะแยกวงเงินการจ่ายตามแต่ละหมวดไป เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัย แล็บ ค่าผ่าตัดซึ่งแบบประกันแบบดั้งเดิมจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ตามอวัยวะ ทำให้มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลจะเกินวงเงินค่ารักษาของประกันได้ค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพที่ไหนดี ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดข้างต้นของประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ท่านควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน และ เปรียบเทียบระหว่างบริษัทต่าง ๆ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ มาดูรายละเอียดดังนี้

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพผู้สูงอายุถูกออกแบบมาสำหรับวัยใกล้เกษียณ และ วัยเกษียณโดยเฉพาะ โดยช่วงอายุที่ผู้สูงอายุสามารถทำประกันได้อยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 50 – 70 ปี ที่จะได้รับความคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ 80 ปี 90 ปี หรือยาวนานจนตลอดชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน ขณะเดียวกันยังมีการยกเว้นไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ อีกทั้งถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือ มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแยกออกมาจากประกันแบบทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะรับประกันลูกค้ากลุ่มนี้เข้าไป แต่หากผู้เอาประกันได้เสียชีวิตในระยะเวลา 2 – 3 ปีแรก ด้วยสาเหตุจากความเจ็บป่วย บริษัทจะไม่จ่ายเงินประกันตามกรมธรรม์ แต่จะคืนค่าเบี้ยประกันพร้อมส่วนต่างให้แทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกัน รวมไปถึงวงเงินประกันที่น้อยกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไปนั่นเอง ประกันสุขภาพที่ไหนดี ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดข้างต้นของประกันสุขภาพผู้สูงอายุที่ท่านควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน และ เปรียบเทียบระหว่างบริษัทต่าง ๆ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ในรูปแบบใด สิ่งที่สำนักงาน คปภ. ย้ำเตือน ก็คือการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ให้ครบถ้วนมากที่สุด และ เลือกในแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ไม่ว่าจะต้องการนำมาหักลดหย่อนภาษี หรือ แม้แต่คุ้มครองให้พ่อแม่ ลูก หลาน ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็น หรือ ไลฟ์สไตล์ของตนเองที่สุด แนะนำให้สอบถามจากตัวแทนประกันที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำประกันให้โดยตรงไปเลย จะได้ข้อมูลที่ละเอียด และ สามารถตอบข้อสงสัยได้ทันที เพราะหากถึงคราวต้องเข้าโรงพยาบาลจริง ๆ แต่ไม่ได้ศึกษากรมธรรม์ให้ครบถ้วน หรือ การรักษากับการวินิจฉัยโรคไม่ตรงกับกรมธรรม์ที่เลือก ไม่ครอบคลุมแล้วละก็อาจจะเคลมไม่ได้ ต้องควักเงินในกระเป๋ามาเป็นค่ารักษาพยาบาลในภายหลังก็เป็นได้ ประกันสุขภาพที่ไหนดี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นสาระดี ๆ ที่ทุกท่านควรทราบเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ก่อนที่หาประกันสุขภาพตามบริษัทต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพบริษัทที่ดีที่สุด