Pakanpaide new logo
ประกันสุขภาพ แนะนำ

ประกันสุขภาพ แนะนำ การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้คุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ออกกำลังกายอยู่เสมอก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่าแพทย์ ค่าที่พัก ค่ายา ฯลฯ บางท่านโชคร้ายอาจตรวจพบโรคร้าย และ ต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าใช้จ่าย ในการรักษามหาศาลเลยทีเดียว ดังนั้นท่านอย่ามองข้ามเรื่องการทำ ประกันสุขภาพ แนะนำ ช่วงที่ท่านยังสุขภาพแข็งแรง เพราะหากท่านป่วยเป็นโรคร้าย หรือ โรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันอาจไม่รับพิจารณาทำประกันให้กับท่าน หรือ อาจรับแต่ไม่รับเคลมโรคที่ท่านเป็นอยู่นั่นเอง เพื่อการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทท่านควรมองหาประกันสุขภาพดี ๆ จากบริษัทประกันต่าง ๆ ให้มาดูแลท่าน วันนี้เราจะมีข้อแนะนำดี ๆ ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพมาฝากท่านตามบทความข้างล่างนี้ค่ะ

ประกันสุขภาพ แนะนำ ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ แนะนำ โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพมีดังนี้ 

 1. เบี้ยประกัน นั้นโดยส่วนมากอัตราค่าเบี้ย นั้นจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามอายุ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละของช่วงอายุนั้น ๆ ด้วย
 2. วงเงินคุ้มครอง ท่านต้องคิดถึงในกรณีร้ายแรงที่สุด เพื่อคาดว่า ประกันสุขภาพนั้นจะต้องมีเงินคุ้มครองเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอหรือครอบคุมค่ารักษาของท่านทั้งหมด 
 3. ความเสี่ยง หมายถึงเรื่องสุขภาพของตัวบุคคล โรคประจำตัว หรือ กรรมพันธุ์ เนื่องจากประกันของแต่ละบริษัทจะครอบคลุมไม่เหมือนกัน 
 4. การคุ้มครอง ต้องเลือกประกันสุขภาพ ที่สามารถครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ( IPD ) ที่รักษาที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ และ ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล ( OPD ) ว่าจะได้ครอบคลุมตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยไปจนถึงโรคร้ายแรง 
 5. กระแสเงินสดของตนเอง เมื่อท่านได้ซื้อประกันสุขภาพแล้ว ท่านจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามสัญญา ดังนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน:ปี นั้นควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักของท่าน
 6. โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้ ท่านจึงควรที่จะเลือกประกันสุขภาพ ที่รักษาที่โรงพยาบาลได้หลากหลาย เพื่อจะได้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ 

ประกันสุขภาพ แนะนำ ที่กล่าวมาข้างต้นคือปัจจัยที่คุณสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันค่ะ

ประกันสุขภาพ แนะนำ ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ แนะนำ มีหลายแบบให้คุณได้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าจะจัดสรรความคุ้มครองแต่ละแบบอย่างไร โดยลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีทั้งหมด 7 ประเภทคือ 

 1. การรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้น ผู้เอาประกันต้องนอนในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ 
 2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด บริษัทมีเงินคุ้มครองในการรักษาจากการผ่าตัด รวมถึงค่ารักษาในการปรึกษาแพทย์ 
 3. ค่าใช้จ่ายจากการให้แพทย์มาดูแล บริษัทมีเงินค่ารักษาทางการแพทย์ ซึ่งวงเงินมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับรูปแบบประกันที่คุณเลือก 
 4. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ครอบคลุมถึงการรักษาที่คลินิก หรือ เรียกว่าผู้ป่วยนอก ( OPD ) 
 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน บริษัทมีวงเงินสำหรับการบริการด้านทันตแพทย์ 
 7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ บริษัทมีวงเงินสำหรับค่าพยาบาลพิเศษทั้งที่โรงพยาบาล และ ที่บ้าน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ 

ก่อนเลือกซื้อ ประกันสุขภาพ แนะนำ ลองพิจารณาความคุ้มครองทั้ง 7 แบบก่อนซื้อประกันด้วยนะคะ

ประกันสุขภาพ แนะนำ ประกันสุขภาพเหมาะกับใครบ้าง

ประกันสุขภาพ แนะนำ เหมาะกับใครบ้าง ?

 1. ผู้ที่มีสุขภาพดี แต่มีความกังวลว่าอาจมีความเสี่ยง ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล กลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ การที่จะทำประกันสุขภาพ จึงเหมาะแก่การลงทุนที่สุด เพราะช่วยลดค่ารักษา ได้อย่างดี และรวมไปถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โรงพยาบาลที่ประกันสุขภาพได้ครอบคลุมไว้ 
 2. วัยทำงาน ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพ เสริมจากสวัสดิการที่มี หรือ ป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ความคิดที่ส่งผลต่อโรคความดันสูง และอื่น ๆ
 3. เจ้าของกิจการ ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูง กว่าพนักงานเงินเดือนแต่ก็ทำงานหนักมากกว่า ส่งผลให้ละเลยสุขภาพตนเอง เช่น กินอาหารไม่ตรงเวลา นอนดึก ละเลยสัญญาเตือนของโรคภัย อีกทั้งไม่มีประกันชีวิตเบื้องต้น เหมือนกับพนักงานเงินเดือนที่บริษัททำให้ การซื้อประกันจึงเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยง ให้คุณทำงานอย่างหนักได้อย่างปลอดภัย 
 4. ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของคุณแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย 

ทั้งนี้ไม่ว่าใครก็มีโอกาสป่วยไข้ ประกันสุขภาพ แนะนำ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ

ประกันสุขภาพ แนะนำ การทำประกันสุขภาพ เป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านไม่ควรมองข้าม เพราะการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่คาดคิด ดังนั้นเราไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาท เพื่อตัวท่าน และ ครอบครัว เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ท่านควรมองหา ประกันสุขภาพ แนะนำ จากบริษัทประกันต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ท่านมากที่สุด จากบทความข้างต้น เราก็ได้เสนอแนวทางในการเลือกประกันสุขภาพไว้ให้ท่าน เพื่อให้ท่านได้นำไปพิจารณาในการเลือกซื้อประกันกับบริษัทประกัน และ ได้ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม คุ้มค่าต่อเบี้ยที่เสียไปที่สุด ก่อนซื้อประกันทุกครั้ง การศึกษาประกันเบื้องต้นก่อนจึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการเคลมไม่ได้ในภายหลัง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นกับผู้ซื้อประกันที่ไม่ได้อ่านรายละเอียด และ ทำความเข้าใจในเรื่องประกัน มาก่อนทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดนั่นเอง