ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ประกันอุบัติเหตุคืออะไร มีกี่รูปแบบ

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ เพราะเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การทำประกันอุบัติเหตุจึงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลาย ๆ คน ต่างคำนึงถึงผลประโยชน์ และ ความคุ้มครองที่คุ้มค่า ที่จะได้รับ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราจริง ๆ ก่อนอื่นนั้น ควรทำความเข้าใจ และ ทำความรู้จักกับ ประกันภัยอุบัติเหตุก่อน ว่าเป็นประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ แบบไหน ก็คือ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุ และ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หากผลของการบาดเจ็บนั้น ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัย หรือ ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ จะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล ของผู้เอาประกันภัย  หรือจ่ายค่าทดแทนให้ หากต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยจะมีกรมธรรม์อยู่ 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และ นักศึกษา เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ กรมธรรม์ประกันภัย 222 ไมโครอินชัวรันส์

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ แผนแรกก็คือ กรมธรรม์ประกันภัย 222 โดยสามารถชำระเบี้ยประกันต่อปี เพียงแค่ 222 บาทเท่านั้น ให้ความคุ้มครองชีวิต จากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท โดยให้ความคุ้มครองอื่น ๆ ดังนี้

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และ ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ของ ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ แผนนี้ ก็คือ

 • ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ที่ ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ จะเข้ามาเป็นผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือ
 • และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อคนพิการโดยเฉพาะ ไมโครอินชัวรันส์

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ แผนที่สอง ก็คือ ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย MICRO 300 เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัยเริ่มตั้งแต่ 20 – 60 ปี โดยมีจุดเด่นก็คือ กรมธรรม์อุบัติเหตุเพื่อคนพิการทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น  กลุ่มคนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย และ กลุ่มคนพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว โดยกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ นี้จะมอบความคุ้มครอง ในกรณีที่เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย ในการจัดการงานศพ และ ในกรณีเสียชีวิต ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ผลประโยชน์ก็คือ ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ และ ผลประโยชน์จาก ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยเบี้ยประกันเพียงแค่ 300 บาทต่อปี ส่วนผลประโยชน์ ก็คือ

 • ในกรณีที่เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ในกรณีที่เสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการงานศพ
 • รับชดเชยเงินปลอบขวัญ ในกรณีที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลที่ไม่น้อยกว่า 4 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ กรมธรรม์ประกันภัย 100 ไมโครอินชัวรันส์ สุดคุ้มค่า

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ แผนที่สาม ก็คือ กรมธรรม์ประกันภัย 100 ไมโครอินชัวรันส์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี  ส่วนอายุผู้ขอเอาประกันภัยนั้น เริ่มตั้งแต่ 20 – 60 ปี โดยมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ก็คือ ให้ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท เพียงชำระค่าเบี้ยประกัน 100 บาทต่อปี โดย ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ให้ความคุ้มครอง คือ มอบคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอีกด้วย ส่วนผลประโยชน์ มีดังนี้ 

 • ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่ หรือ การโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 • และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการงานศพ

ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ จาก เอไอเอ ที่จะช่วยคุ้มครองอุบัติเหตุ อีกทั้งยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉิน ที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จากการที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ มอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้มากที่สุด จากการแนะนำ 3 แผนประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น กรมธรรม์ประกันภัย 100 ไมโครอินชัวรันส์ ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ กรมธรรม์ประกันภัย 222 ไมโครอินชัวรันส์ และ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย MICRO 300 จาก เอไอเอ ที่ผู้พิการก็สามารถทำได้ และ แผนอื่นจาก ประกันอุบัติเหตุ aia แนะนำ ที่ยังไม่ได้กล่าวมาอีกนั้น ถือได้ว่าตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ก่อนการตัดสินใจทำประกันนั้น ควรทำความเข้าใจ หรือศึกษาข้อมูล รายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพื่อได้รับความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุดนั่นเอง