Pakanpaide new logo
ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ในสถานการณ์ที่โควิด-19 แพร่ระบาดหนัก แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันได้ 100% ทำให้ตอนนี้ประชาชนทยอยซื้อประกันโควิดจำนวนมาก ยิ่งในยุคออนไลน์การทำประกันง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก ล่าสุดมีข้อมูลว่า ยอดการขายประกันโควิดออนไลน์พุ่งสูงถึง 10 ล้านฉบับ โดยเฉพาะประกันโควิด 19 ในรูปแบบ เจอ จ่าย จบ ได้รับความนิยมสูงมาก ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถึงจะมีวัคซีนป้องกันโควิด แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100% เพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อ 2 พันกว่าคนต่อวัน ( ข้อมูลวันที่ 6 พ.ค. 64 ) ทำให้หลายคนยังคงทยอยซื้อประกันโควิด-19 ผ่านออนไลน์ ทั้งซื้อง่าย เบี้ยถูก คุ้มครองหลากหลาย ยิ่งทำให้ประกันโควิดเป็นที่นิยม ซึ่งแบบแผนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม มีคำตอบ ?

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ประกันโควิด-19 มีหลายประเภท ทั้งประกันสุขภาพครอบคลุมโรคโควิด-19 เจอแล้วจ่ายค่ารักษาตามจริง และ อีกหนึ่งประเภทที่เป็นยอดฮิตได้แก่ เจอ จ่าย จบ หรือ การจ่ายสินไหมทดแทน คือ การจ่ายเงินก้อน ในวงเงิน 20,000 – 100,000 บาท แล้วแต่เบี้ยประกัน และ วงเงินของบริษัทนั้นที่ระบุไว้ ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม คนที่ทำประกันโควิด-19 ไว้ เมื่อแจ้งเคลมจะได้เงินเต็มจำนวนที่ประกันระบุไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประกัน ฉะนั้นก่อนทำประกัน จึงควรอ่านเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภทให้ดีก่อน รวมถึงต้องไม่ลืมว่า ประกันโควิด-19 จะสามารถใช้ได้ หลังจากซื้อประกันครบ 14 วัน หมายความว่า จะได้รับสิทธิหลังตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 15 เป็นต้นไปเท่านั้น และ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงเพื่อยืนยัน จึงจะสามารถทำเรื่องยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกันและรับเงินตามเงื่อนไข

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามชื่อผู้เอาประกัน หรือ ชื่อผู้รับผลประโยชน์
  2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันแบบฟอร์มสำเนาหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล ( เฉพาะบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย )
  3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ( กรณีสำเนาให้เซ็นรับรองโดยแพทย์ ) สามารถขอได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารักษา
  4. ผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการฉบับจริง ( ผล Lab ) สามารถขอได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารักษา
  5. สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
  6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
  7. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายฉบับจริง ระบุรายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
  8. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม ( เซ็นรับรองสำเนา )

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ทั้งหมดคือเอกสารที่ท่านต้องเตรียมให้ครบถ้วน ก่อนเคลมประกันโควิดกับทางบริษัทประกันค่ะ เพื่อรักษาสิทธิ์ และ ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรอเอกสารนั่นเอง

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์ แจ้งเคลมอย่างไร ?

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม หากเพื่อน ๆ ทำประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ไว้หลายกรมธรรม์ สามารถเคลมกรมธรรม์ได้ทุกฉบับ แต่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับเช่นกัน ไม่สามารถทำการคัดลอกได้เอง ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล และ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว อย่าลืมถ่ายสำเนาไว้กับตัวอีก 1 ฉบับนะคะ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร จากนั้นส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ดูที่อยู่ และ E-mail แต่ละบริษัทได้ที่นี่ โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน และ ถูกต้องแล้ว ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม เมื่อแจ้งเคลมจะได้เงินเต็มจำนวนที่ประกันระบุไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประกัน ฉะนั้นก่อนทำประกัน จึงควรอ่านเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภทให้ดีก่อน รวมถึงต้องไม่ลืมว่า ประกันโควิด-19 จะสามารถใช้ได้ หลังจากซื้อประกันครบ 14 วัน หมายความว่า จะได้รับสิทธิหลังตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 15 เป็นต้นไปเท่านั้น ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม สรุปก็คือ ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ หากติดเชื้อแล้วได้เงินจริง เพียงแต่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาจนหายแล้ว จึงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และ ส่งเอกสารไปยังที่อยู่หรือ e-mail ของบริษัทนั้นๆ ภายใน 30 วันหลังออกจากรพ. แล้วนั่นเอง ส่วนจะเคลมแล้วได้รับเงินเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ อย่าลืมตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ