Pakanpaide new logo
ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม

หากพูดถึงประกัน ส่วนใหญ่ก็อาจจะคุ้นเคยแค่ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ แต่ยังมีประกันอยู่อีกหนึ่งประเภท ที่บางคนนั้น อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย นั่นก็คือ ประกันคอนโดนั่นเอง ซึ่งประกันคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่ผู้พัฒนา และ นิติบุคคล ได้ทำการตกลงกัน ทำให้ในขั้นแรก ก็จะเป็นประกันเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคาร และ พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น โดยประกันหลักจะมีด้วยกัน 2 ตัวคือ All-risk ก็คือ ประกันภัยเสี่ยงทุกชนิด และ Public Liability ประกันภัยต่อสาธารณชน ดังนั้นแล้ว เมื่อถามว่า ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม เมื่ออ่านเบื้องต้น ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าไม่มีประกันประเภทใดเลยที่บอกว่า จะให้ความคุ้มครองห้องของคุณ หรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในห้อง ฉะนั้นบทความนี้จะพาทุกท่านที่ยังเกิดคำถาม หรือข้อสงสัยในการทำประกันคอนโดเพิ่มเติม ว่ามีเหตุผลใดที่ควรทำหรือไม่อย่างไร พร้อมกับทำความเข้าใจประกันหลัก ประกันภัยเสี่ยงทุกชนิด และ ประกันภัยต่อสาธารณชน ว่าเป็นประกันอะไร เกี่ยวข้องกับห้องของเราโดยตรงหรือไม่อย่างไร

ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม มีเหตุผลอะไรที่ควรทำประกันคอนโดเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าประกันอัคคีภัย ที่ทางคอนโดทำจะให้นั้น เป็นความคุ้มครองพื้นที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ทั้งตัวอาคาร และ ผู้ที่อาศัยภายในอาคาร ก็จะต้องได้รับค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เราจะได้รับค่าชดเชย หรือค่าเสียหายก็ต่อเมื่ออาคารได้รับความเสียหายทั้งตึกเท่านั้น หากเกิดความเสียหาย กับห้องของคุณเอง คุณจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากนิติบุคคลอาคารใด ๆ ซึ่งหากคุณต้องการความคุ้มครองในส่วนนี้ ดังนั้นคำถามที่ว่า ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม ก็จะเป็นคำตอบได้ว่า คุณต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มให้แก่ห้อง และ ทรัพย์สินภายในห้องของคุณเพิ่มเอง และ จะไม่ถือว่าเป็นการทำประกันซ้ำซ้อนแต่อย่างใด เพราะประกันอัคคีภัยคอนโด ที่นิติบุคคลทำไว้นั้น ให้ความคุ้มครองแค่พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น และ ไม่ให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินส่วนตัวใด ๆ ที่อยู่ภายในห้องของคุณด้วย หากคุณมีการทำประกันอัคคีภัยห้องชุดเพิ่มเติม ก็ถือว่าคุณทำไว้ เพราะต้องการให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในห้องที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นแล้วหากเกิดเหตุการณ์อะไร ที่ส่งผลกระทบแค่ห้องคุณเพียงห้องเดียว ก็จะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ จากทางส่วนกลาง การทำประกันคอนโดเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรทำอย่างยิ่ง 

ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือ All Risks คืออะไร

เมื่อเข้าใจคร่าว ๆ ถึงเหตุผลในการทำ ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม ไปแล้วนั้น ในส่วนนี้ จะมาอธิบายว่า ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือ All Risks คือ ประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงภัย ในทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร ทั้งทรัพย์สินส่วนกลางนั่นเอง ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร รั้ว เครื่องจักร ฝ้าเพดาน ผนังโดยรอบ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงลิฟต์ และ งานระบบต่าง ๆ ของส่วนทรัพย์ส่วนบุคคล ที่ได้แก่ ห้องชุด และ เฟอร์นิเจอร์นั่นเอง ซึ่งรายการนี้ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกัน โดยบางโครงการนั้น จะระบุไว้ว่าคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ ที่ทางโครงการแถมมาให้เท่านั้น บางโครงการอาจจะคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ Built-in เท่านั้น หรือบางโครงการคุ้มครองหมดทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ Built-in และ ลอยตัว เป็นต้น ทั้งที่ทางโครงการแถมมา และ ซื้อเองภายหลัง แต่ไม่รวมของตกแต่ง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพราะในตรงส่วนนี้นั้น จะคุ้มครองมาก หรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับตอนทำประกัน ที่นิติบุคคลได้กำหนดความคุ้มครองเป็นแบบไหน ถ้าคุ้มครองมาก ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงตาม แต่อย่างไรก็ตามค่าเบี้ยประกัน ทางนิติบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่นั่นเอง

ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน หรือ Public Liability คืออะไร

มีหลายเหตุผลที่เราควรทำ ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม เพราะส่วนใหญ่แล้ว ประกันคอนโดจะไม่ได้ครอบคลุมกับห้อง และ ทรัพย์สินของเราโดยตรง ฉะนั้น ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ก็คือ การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก อาทิเช่น ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ สิ่งของจากในคอนโดของเรา ไปตกใส่รถบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น ในส่วนของผนังรอบห้องของเรานั้น มีวิธีดูว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือ พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างไร สามารถสังเกตได้ดังต่อไปนี้

  • ผนังส่วนที่กั้นระหว่างห้องชุดกับห้องชุด ให้คิดเนื้อที่ของผนังครึ่งหนึ่ง เป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ผนังส่วนที่กั้นระหว่างห้องชุดกับพื้นที่ส่วนกลาง ให้คิดผนังทั้งหมด เป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ผนังส่วนห้องชุดที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้คิดเนื้อที่ผนังทั้งหมด เป็นพื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่บางจุดที่คาบเกี่ยวระหว่าง พื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ส่วนกลางนั้น อาทิเช่น ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ท่อไฟฟ้า อุปกรณ์ใต้เพดาน และ ใต้พื้นห้อง มีวิธีสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้น ๆ ได้เพียงคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นการย้าย ทุบ เจาะ แล้วไม่เดือดร้อนใครให้ถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นส่วนที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่น พื้นที่ตรงนั้นถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่นเอง

ดังนั้นหลายคนคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแล้วว่า เมื่อเราอาศัยอยู่ในคอนโดที่มีการทำประกันคอนโดไว้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของห้องเรา หรือทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะนั้น การทำ ประกัน คอน โด ควรทำ ไหม จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ขึ้นมานั้น แล้วส่งผลกระทบกับห้องเราโดยตรงเพียงแค่ห้องเดียว ประกันคอนโดที่นิติบุคคลได้ทำไว้นั้น ก็ไม่ได้ครอบคุลม หรือให้ความคุ้มครองกับห้องของเราแต่อย่างใด ฉะนั้นการทำประกันคอนโดเพิ่มเติมให้แก่ห้องที่เราอยู่อาศัย หรือคุ้มครองทรัพย์สินของเรานั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับห้องของเรา ถึงอย่างไรนั้น เราก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนนั่นเอง