Pakanpaide new logo
ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถึงจะมีวัคซีนป้องกันโควิด แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100% เพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อ 2 พันกว่าคนต่อวัน ( ข้อมูลวันที่ 6 พ.ค. 64 ) ทำให้หลายคนยังคงทยอยซื้อประกันโควิด-19 ผ่านออนไลน์ ทั้งซื้อง่าย เบี้ยถูก คุ้มครองหลากหลาย ยิ่งทำให้ประกันโควิดเป็นที่นิยม ซึ่งแบบแผนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ประกันโควิด-19 มีหลายประเภท ทั้งประกันสุขภาพครอบคลุมโรคโควิด-19 เจอแล้วจ่ายค่ารักษาตามจริง และ อีกหนึ่งประเภทที่เป็นยอดฮิตได้แก่ เจอ จ่าย จบ หรือ การจ่ายสินไหมทดแทน คือ การจ่ายเงินก้อน ในวงเงิน 20,000 – 100,000 บาท แล้วแต่เบี้ยประกัน และ วงเงินของบริษัทนั้นที่ระบุไว้

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม มีคำตอบ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม คนที่ทำประกันโควิด-19 ไว้ เมื่อแจ้งเคลมจะได้เงินเต็มจำนวนที่ประกันระบุไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประกัน ฉะนั้นก่อนทำประกัน จึงควรอ่านเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภทให้ดีก่อน รวมถึงต้องไม่ลืมว่า ประกันโควิด-19 จะสามารถใช้ได้ หลังจากซื้อประกันครบ 14 วัน หมายความว่า จะได้รับสิทธิหลังตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 15 เป็นต้นไปเท่านั้น และ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงเพื่อยืนยัน จึงจะสามารถทำเรื่องยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกัน และ รับเงินตามเงื่อนไข ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม หากท่านทำประกันโควิดไว้ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขของตัวประกันของท่านให้อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเคลมประกันในภายหลังนะคะ เพราะแต่ละที่เงื่อนไขไม่เหมือนกันค่ะ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ( เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ )

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ

  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามชื่อผู้เอาประกัน หรือ ชื่อผู้รับผลประโยชน์
  2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
  3. แบบฟอร์มสำเนาหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล ( เฉพาะบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ) 
  4. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ( กรณีสำเนาให้เซ็นต์รับรองโดยแพทย์ ) สามารถขอได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารักษา
  5. ผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการฉบับจริง ( ผล Lab ) สามารถขอได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารักษา
  6. สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ ( เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง )
  7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ( เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง )
  8. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายฉบับจริง ระบุรายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
  9. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม ( เซ็นต์รับรองสำเนา )

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม ที่กล่าวมาเป็นเอกสารข้างต้น ที่หากท่านตรวจพบเชื้อโควิด แล้วต้องการเคลมประกันให้เตรียมเอกสารดังกล่าวนี้นะคะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการเคลมประกันภายหลังค่ะ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม คำถามที่พบบ่อยที่สุด

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม คำถามที่พบบ่อยที่สุด มีดังนี้

1. รพ.ทั่วไปเตียงเต็ม ต้องไปนอน รพ.สนามหรือ Hospitel เคลมได้มั้ย 

ตอบ : อันดับแรกทาง รพ. ที่เราไปตรวจจะต้องประสานงานจัดหาเตียงให้ หากต้องแอดมิท รพ.เอกชนแล้วพบว่าเตียงเต็มก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา เพราะล่าสุด คปภ. ได้ออกคำสั่งใหม่มาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนาม และ Hospitel ให้ถือว่าเป็น “ ผู้ป่วยใน และ สามารถเคลมประกันโควิดได้ ” ไม่ต้องกังวล

2. ถ้าซื้อไว้หลายที่ เคลมได้หมดเลยไหม

ตอบ : ถ้าซื้อไว้หลายกรมธรรม์ ทุกกรมธรรม์ก็ต้องจ่าย แต่เราจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จค่ารักษาจากโรงพยาบาลหลายฉบับ ไม่สามารถคัดลอกเองได้

3. ประกันโควิด-19 จะสามารถใช้ได้ หลังจากซื้อประกันครบ 14 วัน 

ตอบ : หมายความว่า จะได้รับสิทธิหลังตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 15 เป็นต้นไปเท่านั้น และ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริง เพื่อยืนยัน การอ่านเงื่อนไขก่อนซื้อจำเป็นมาก ๆ เพราะจะมีรายละเอียดว่าคุ้มครองกรณีไหน และ ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง ประกันโควิดจะคุ้มครองหลังซื้อ 14 วัน ( ระยะรอคอย ) หมายความว่า ถ้าซื้อวันที่ 1 จะคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อหลังวันที่ 15 เจอก่อนหน้านั้นเคลมไม่ได้ หรือ หากเงื่อนไขกำหนดว่า คุ้มครองกรณี “ตรวจพบครั้งแรกเท่านั้น” หมายความว่า หากเป็นแล้วหาย แล้วมาเป็นใหม่ ประกันจะไม่คุ้มครอง

4. สำหรับใครที่มี ประกันสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องทำ “ ประกันโควิดแบบคุ้มครองค่ารักษา ” 

ตอบ : เพราะประกันสุขภาพคุ้มครองครอบคลุมอยู่แล้ว แต่สามารถซื้อประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเพิ่มได้

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม จากคำถามข้างต้นหวังว่าเราจะช่วยไขข้อสงสัยให้ท่านได้กระจ่างมากขึ้นนะคะ เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และ ไม่มีปัญหาในการเคลมประกันภายหลังค่ะ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม จากบทความข้างต้นเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากท่านกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ซึ่งเราได้นำมาไขข้อสงสัยอย่างกระจ่าง โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน และ ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะ ประกันโควิดเจอจ่ายจบติดแล้วได้เงินจริงไหม สรุปก็คือ ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ หากติดเชื้อแล้วได้เงินจริง เพียงแต่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาจนหายแล้ว จึงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และ ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ หรือ e-mail ของบริษัทนั้น ๆ ภายใน 30 วันหลังออกจากรพ. แล้วนั่นเอง ส่วนจะเคลมแล้วได้รับเงินเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ อย่าลืมตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ