ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ยืน 1 เรื่องการประกันภัย เชื่อมั่นได้เลย

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้คนไทยมี “ สุขภาพ และ ชีวิตที่ดีขึ้น ” อีกทั้งยังยึดมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการทำดีร่วมกัน ( เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ) โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และ โครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ เป็นต้น ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุม ความต้องการของลูกค้าบุคคล และ องค์กร ผ่านบริการ และ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และ ให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ เอไอเอ ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขาย และ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ครบวงจร อีกทั้งยังมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ และ จำนวนตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต IC License วันนี้เราขอยกตัวอย่างแบบประกัน ที่นิยมมากที่สุด 3 แบบ ดังนี้ค่ะ

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด แบบประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ประกันชีวิตของ เอไอเอ มีให้เลือกทั้งแบบคุ้มครองตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา เบี้ยประกันต่ำ หรือ แบบสะสมทรัพย์มีเงินคืน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และ ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แบบประกันชีวิตของ เอไอเอ มี 3 ประเภทหลัก ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ แบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี เป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแต่มีระยะเวลา และ ความคุ้มครองสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว 
 2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ แบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลา เช่น 5,10,15,20 ปี เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันต่ำที่สุด เนื่องจากจะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น ( ไม่มีเงินครบสัญญา ) เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด 

3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือ แบบประกันชีวิตที่เน้นการออมเงิน เพื่อรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์ ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง ให้วงเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ ปัจจุบัน และ อนาคตได้มากกว่า การจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเหมารวมมาใช้ในวงเงินเดียวกัน ซึ่งให้วงเงินที่สูงกว่าไม่ต้องแยกตามหมวด ลดความซับซ้อนในการเบิกจ่าย ซึ่งก็อาจจะมีการจำกัดวงเงินในบางหมวดไว้บ้าง เช่น ค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาล ไว้ เพื่อไม่ให้ค่าเบี้ยสูงจนเกินไป ซึ่งประกันเหมาจ่าย จะมีความแตกต่างจากประกันสุขภาพรูปแบบเดิม ที่จะแยกวงเงินการจ่ายตามแต่ละหมวดไป เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัย ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ซึ่งหากแบบประกันแบบดั้งเดิม จะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามอวัยวะ จึงมีโอกาสที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล เกินวงเงินของค่ารักษาประกันได้สูง ดังนั้น ประกัน AIA ครบวงจรจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

ข้อดีของ ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด สุขภาพเหมาจ่าย 

 1. เพิ่มความอุ่นใจในการรักษา ให้วงเงินความคุ้มครองที่สูงกว่า ลดส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน 
 2. เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาไว้ในวงเงินเดียวกัน ทำให้การเบิกเคลมง่ายกว่าไม่ซับซ้อน 
 3. ด้วยวงเงินที่สูง ทำให้มั่นใจในการเลือกการรักษาที่ดีที่สุด เมื่อต้องรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง การรักษาที่มีความซับซ้อน หรือ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน ๆ

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด แบบแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ประกันอุบัติเหตุ คือ การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ ส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือ เสียชีวิต เอไอเอ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้าย การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ผลประโยชน์ 

 1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 
 2. รับเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 3. ถูกฆาตกรรม หรือ เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย 
 4. เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
 6. ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก

ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ ลดความเสี่ยงให้ท่าน ปลดห่วงทุกเรื่อง ให้เราช่วยดูแล หากท่านยังไม่มีประกันภัย ให้เอไอเอช่วยดูแล มีทุกแบบประกันภัย ที่ท่านต้องการ ครอบคลุมทุกแบบประกัน ดูแลทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะเหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สิ่งที่แน่นอน ก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท ดังนั้นประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกท่านไม่ควรมองข้าม เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล บางทีอาจทำให้เงินเก็บของท่านต้องหมดไป กับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกัน AIA ครบวงจรที่สุด ท่านจึงไม่ควรมองข้าม สามารถติดต่อสอบถาม ทุกเรื่องประกันได้ที่ ตัวแทนเอไอเอ สาขา หรือ โทรมาที่ 1581 ได้ตลอดทุกช่วงเวลา เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยใจ