ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี คนข้างหลังจะได้รับอะไรกันบ้าง ?

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต มาลองฟังข้อมูลกันดีกว่าว่าหากทำประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี AIA แล้วผู้ทำประกันเกิดการเสียชีวิตขึ้น คนข้างหลัง และ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับการช่วยเหลือในด้านใดกันบ้าง

 1. เงินประกันจากความคุ้มครองชีวิต เงินจากทุนประกันชีวิต ที่มอบส่งต่อให้กับคนที่ได้รับผลประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันเกิดการเสียชีวิต โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับทุนที่ผู้ทำประกันชีวิตได้ทำเอาไว้
 2. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นเงินที่ได้รับจากสัญญาเพิ่มเติม กลุ่มที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ หากเกิดการเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ยังคงบังคับใช้อยู่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ที่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคนข้างหลังได้เป็นอย่างดี

3.เงินช่วยเหลือคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นเงินคุ้มครองที่ได้มาจากการทำสัญญาเพิ่มเติม กลุ่มอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันภัยเกิดการเสียชีวิต ด้วยสาเหตุอุบัติเหตุ และ มีสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวที่ยังอยู่ในระหว่างการบังคับใช้ ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามทุนประกันด้วย

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต มารู้จักกับ 3 กรมธรรม์ ประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี AIA ที่น่าสนใจ ณ ปัจจุบันกัน จากบทความข้างล่างนี้ค่ะ

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต มาดูกันว่าประกันชีวิต แบบตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล ) มีจุดเด่น และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

จุดเด่นของประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล )

 1. ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ได้รับการคุ้มครองตลอดชีพ จนอายุ 99 ปี
 2. กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของเงินเอาประกันภัย
 3. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP

 เงื่อนไขการประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล )

 1. ชาย และ หญิงอายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1 แสนบาท
 3. ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันตามเงื่อนไข

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) คุ้มครองจนอายุ 99 ปี รับเงินคืนกรณีอยู่ครบสัญญา 100% 

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล )

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต มาดูกันว่าประกันชีวิต แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล ) มีจุดเด่น และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

จุดเด่นของประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล )

 1. เหมาะกับคนที่ต้องการประกันแบบเน้นคุ้มครองชีวิต
 2. เลือกช่วงเวลาในการคุ้มครองที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
 3. สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
 4. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันแบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล ) 

 1. เพศชาย และ หญิง
 2. แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับอายุ 20 – 59 ปี
 3. แบบกำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับอายุ 20 – 55 ปี
 4. แบบกำหนดระยะเวลา 15 ปี สำหรับอายุ 20 – 50 ปี
 5. แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี สำหรับอายุ 20 – 45 ปี
 6. จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 350,000 บาท
 7. ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 8. จำนวนเอาเงินประกันตั้งแต่ 50,000 – 999,999 บาท รับส่วนลด 0.50 บาท และ จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลด 1.00 บาท

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต ประกันชีวิต แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ( ไม่มีเงินปันผล ) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเน้นคุ้มครองชีวิต สร้างหลักประกันให้ครอบครัว

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง ( มีเงินปันผล )

ประกัน aia ตัวไหนดี มาดูกันว่าประกันชีวิต เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง ( มีเงินปันผล )

มีจุดเด่น ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง ( มีเงินปันผล )

 1. สะสมเงินออมทรัพย์ให้งอกเงยในระยะยาวถึงอายุ 99 ปี ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ และ ผลตอบแทนจากเงินปันผล
 2. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่อาจสูงมากขึ้น
 3. มีเงินออมรองรับ รับแผนการเงินในทุกช่วงของชีวิต
 4. คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ ( *จนถึงปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี )
 5. เลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด ( 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี )
 6. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมไปถึงอุบัติเหตุ

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต มาดูกันว่าประกันชีวิต เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง ( มีเงินปันผล ) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินไว้ในอนาคต และ รับความคุ้มครองตลอดชีพ

ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต หากมองในภาพรวมแล้ว ประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี AIA มีแผนกรมธรรม์ให้เลือกทำกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่อยากมอบสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบของเงินก้อนสำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง ทำให้อุ่นใจในช่วงจังหวะของการใช้ชีวิต ได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น ถ้าหากใครยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสมัครประกันชีวิตของบริษัทประกันภัยใดดี เชื่อว่าประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี AIA เป็นหนึ่งในคำตอบที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน ประกัน aia ตัวไหนดี คุ้มครองการเสียชีวิต จากบทความข้างต้นเราได้เสนอแบบประกันชีวิต ที่คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนชีวิตระยะยาว และ มีมรดกให้คนข้างหลัง เราก็ได้ยกมาให้ท่านดูแผน 3 แบบประกันจาก AIA หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ท่านได้พิจารณา เลือกประกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านนะคะ