ประกัน aia ตัวไหนดี สำหรับประกันชีวิต ต้องดูอย่างไร ?

ประกัน-aia-ตัวไหนดี

ประกัน aia ตัวไหนดี สำหรับปี 2565 นี้คำถามว่าจะทำประกันชีวิต AIA แบบไหนดี ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับโจทย์ หรือ เป้าหมายทางการเงินของเราเองว่า ต้องการทำประกันชีวิตเพื่ออะไร เช่น วางแผนค่ารักษาพยาบาล เก็บออม ลดหย่อนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนคุ้มครองชีวิต คุ้มครองค่าความสามารถ หรือ วางแผนมรดก เป็นต้น เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราเองแล้วว่าต้องการเน้นผลประโยชน์ หรือ ความคุ้มครองรูปแบบไหนในปัจจุบัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำประกันชีวิตในรูปแบบไหนอีกที ซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาการเงินให้ช่วยวางแผนได้ ประกัน aia ตัวไหนดี ก่อนเราจะมาหาประกันชีวิตว่าตัวไหนดีที่สุด สำหรับตัวเอง เราต้องทราบรายละเอียดก่อนว่า ประกันชีวิตดีอย่างไร มีข้อดีอย่างไร มีกี่แบบ มาดูรายละเอียดจากบทความข้างล่างกันค่ะ

ประกัน aia ตัวไหนดี ประกันชีวิตคืออะไร ?

ประกัน aia ตัวไหนดี ก่อนท่านจะมาหาประกัน เอไอเอ ที่ตอบโจทย์ท่านมากที่สุด ต้องมีความรู้ก่อนว่าประกันชีวิตคืออะไร ประกันชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำคัญ ที่จะเป็นตัวสร้างรากฐาน และ ความมั่นคงทางการเงินที่สำคัญให้กับผู้คน เป็นสัญญาว่าบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครอง หรือ จ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ เมื่อผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ที่กล่าวมาข้างต้นคือความหมายของประกันชีวิต อ้างอิงจาก คปภ.ค่ะ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจก่อนที่จะมาทำการเลือก ประกัน aia ตัวไหนดี หากเราไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องประกันชีวิต เราก็จะไม่สามารถเลือกประกันที่ตอบโจทย์เราได้ค่ะ

ประกัน aia ตัวไหนดี ข้อดีของประกันชีวิต ?

ประกัน aia ตัวไหนดี มาดูกันค่ะว่าการทำประกันชีวิตมีข้อดีอย่างไร ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันตัวไหนดี เพราะเมื่อเรารู้ข้อดี ก็จะรู้ว่าประกันตัวไหนเหมาะกับเรา ข้อดีของประกันชีวิต เอไอเอ มีดังนี้ค่ะ 

  1. สร้างความคุ้มครอง และ ความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเราเองครอบครัว และ สังคม ไม่กลายไปเป็นภาระทางการเงิน ให้กับผู้อื่นในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิด และ ยังช่วยให้คนที่เราต้องดูแลยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในวันที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น 
  2. สร้างวินัยในการเก็บออมอย่างเป็นระบบ ทำให้มีเงินเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคต 
  3. สามารถนำมาใช้ในการวางแผน และ การลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป และ 200,000 บาท สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ 
  4. ได้ผลประโยชน์ของการลงทุนให้เงินเติบโต จากประกันชีวิตควบการลงทุน ที่จะมีเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม ทำให้เงินเก็บเงินออมของเราได้มีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น 

ประกัน aia ตัวไหนดี รู้ข้อดีของประกันชีวิต เอไอเอ ท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าข้อดีข้อไหนโดนใจท่าน ก่อนเลือกแบบประกันชีวิตของ เอไอเอ

ประกัน aia ตัวไหนดี ประกันชีวิตมีแบบไหนบ้าง ?

ประกัน aia ตัวไหนดี ประกันชีวิตมีแบบไหนบ้าง สำหรับประกันชีวิตจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ประกันชีวิตพื้นฐาน และ ประกันชีวิตพิเศษ ดังนี้ 

ประกันชีวิตพื้นฐาน 

  1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา ( Term Insurance ) เป็นประกันที่เน้นในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก ไม่มีเงินสะสม สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และ ระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความเหมาะสม กับภาระทางการเงิน 
  2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ( Whole Life Insurance ) ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะยาว เช่น 90 ถึง 99 ปี 
  3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ( Endowment / Saving Insurance ) เน้นการออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย และ สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ 
  4. ประกันแบบบำนาญ ( Annuities Insurance ) เป็นประกันรูปแบบที่เน้นการออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ และ จะได้ผลประโยชน์ในเรื่อง ของการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากแบบประกันทั่วไป 

ประกันชีวิตพิเศษ 

  1. แบบประกันควบการลงทุน ( Unit Linked ) เป็นประกันที่มีส่วนผสม ของการประกันความเสี่ยง และ การลงทุนไปในตัว 
  2. แบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ จะเป็นประกันแบบพิเศษ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มสมัครทำได้ในช่วงอายุ 50 – 70 ปี 

จากแบบประกันข้างต้นท่านพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ประกัน aia ตัวไหนดี เหมาะกับท่าน

ประกัน aia ตัวไหนดี จากบทความข้างต้น ท่านคงทราบรายละเอียดเบื้องต้น ของประกันเอไอเอ ว่าคืออะไร มีแบบไหนบ้าง มีข้อดีอย่างไร ก่อนจะมาเลือกประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับท่าน มากที่สุดนั่นเอง ทั้งนี้บทความข้างต้นเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากท่านเลือกแบบประกันที่ท่านต้องการได้ สามารถสอบถามตัวแทน หรือ บริษัทประกันเอไอเอ ว่ารายละเอียดปลีกย่อยมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้เลือก ประกัน aia ตัวไหนดี สำหรับประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ที่สุด และ การทราบรายละเอียดของประกันชีวิต ที่ท่านเลือกมีความสำคัญมาก เพราะจะได้ไม่มีปัญหาตอนเคลมประกันภายหลัง ซึ่งบางท่านเคลมประกันไม่ได้ เพราะไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนซื้อประกัน ทำให้ผิดหวัง และ เสียผลประโยชน์ซื้อประกันมาแต่ไม่ครอบคลุม