ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันชีวิต มาทำความเข้าใจก่อนทำประกัน

ประกัน AIA มีแบบไหนบ้าง

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง คำถามว่าจะทำประกันชีวิต AIA แบบไหนดี ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับโจทย์ หรือ เป้าหมายทางการเงินของเราเองว่าต้องการทำประกันชีวิตเพื่ออะไร เช่น วางแผนค่ารักษาพยาบาล เก็บออม ลดหย่อนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนคุ้มครองชีวิต คุ้มครองค่าความสามารถ หรือ วางแผนมรดก เป็นต้น เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราเองแล้วว่าต้องการเน้นผลประโยชน์ หรือ ความคุ้มครองรูปแบบไหนในปัจจุบัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำประกันชีวิตในรูปแบบไหนอีกที ซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตได้ เพื่อจะได้วิเคราะห์ ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่ตอบโจทย์ท่านมากที่สุด สำหรับประกันชีวิตของ เอไอเอ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ ประกันชีวิตพื้นฐาน และ ประกันชีวิตพิเศษ ดังต่อไปนี้

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันชีวิตพื้นฐาน ?

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันชีวิตพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 แบบ 

 1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา ( Term Insurance ) เป็นประกันที่เน้นในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก ไม่มีเงินสะสม สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และ ระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความเหมาะสมกับภาระทางการเงิน 
 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ( Whole Life Insurance ) ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะยาว เช่น 90 ถึง 99 ปี โดยสามารถชำระเบี้ยแค่ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 10-20 ซึ่งประกันในรูปแบบนี้จะเริ่มมีเงินสะสม หรือ มูลค่ากรมธรรม์ แต่ก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองที่สูงโดยที่ใช้เบี้ยต่ำ 
 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ( Endowment/Saving Insurance )เน้นการออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย และ สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้
 4. ประกันแบบบำนาญ ( Annuities Insurance ) เป็นประกันรูปแบบที่เน้นการออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ และ จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากแบบประกันทั่วไป ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบประกันพื้นฐานของ เอไอเอ ที่นำมาให้ท่านได้ทำความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันชีวิตพิเศษ ?

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันชีวิตพิเศษ

 1. แบบประกันควบการลงทุน ( Unit Linked ) เป็นประกันที่มีส่วนผสมของการประกันความเสี่ยงและการลงทุนไปในตัว มีลักษณะของความยืดหยุ่นสูงให้อิสระในการวางแผนวงเงินความคุ้มครอง ค่าเบี้ยที่ชำระ ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และ ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง ทำให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นไหมที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยง และ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันแบบทั่วไป 
 2. แบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ จะเป็นประกันแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มสมัครทำได้ในช่วงอายุ 50 – 70 ปี แต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ สามารถสมัครทำได้โดยไม่ต้องตรวจ หรือ ตอบคำถามสุขภาพ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อาจมีประวัติโรคประจำตัวหรือสุขภาพไม่แข็งแรง เพื่อสร้างความคุ้มครองชีวิตหรือสร้างมรดกให้ลูกหลาน ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง แบบประกันพิเศษเพิ่มเติมของ เอไอเอ ก็มีความน่าสนใจใช่ไหมคะ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันชีวิตที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ ?

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันทั่วไปที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ 

 • ประกันแบบชั่วระยะเวลา 
 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน 

โดยเงื่อนไขแบบประกันที่ใช้ลดหย่อนภาษีคือ 

 1. ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 2. หากมีเงินคืนทุกปี เงินคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันรายปี 
 3. กรณีไม่ได้จ่ายเงินคืนทุกปี แต่คืนตามช่วงเวลาที่บริษัทประกันกำหนด เช่น คืนทุก 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้ประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนคืน 

สำหรับ ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่นิยมนำมาลดหย่อนภาษีได้แก่ 

 1. AIA Excellennt 
 2. AIA Endowment 15 / 25 ปี 
 3. AIA PAY LIFE PLUS ประกันแบบตลอดชีพ

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าประกันชีวิตของ เอไอเอ มีกี่กลุ่ม และ กี่แบบคุ้มครอง และ มีประกันชีวิตแบบไหนบ้างของ เอไอเอ ที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ เราได้นำเสนอให้ท่านได้ทราบเบื้องต้น หากท่านต้องการเลือกแบบประกันตัวไหน บ้าง ที่เหมาะกับตัวท่าน ก่อนอื่นท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการเน้นเรื่องอะไร หรือ ต้องการความคุ้มครองรูปแบบไหน จึงสามารถหาประกันแบบที่เหมาะสมกับท่านได้มากที่สุด สามารถปรึกษาตัวแทนบริษัท หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 1581 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยแนะนำแบบประกัน และ ตอบคำถามแก่ท่านได้อย่างครอบคลุมว่า ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่เหมาะกับท่าน เราหวังว่าบทความข้างต้นนี้จะเป็นเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการหาประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ท่านได้มากที่สุดนั่นเอง