ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ลดหย่อนภาษี 2565

ประกัน-aia-มี-แบบไหน-บ้าง

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ปี 2565 นี้หลาย ๆ ท่านกำลังมองหา ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ มาลดหย่อนภาษี กันอยู่ แบบประกัน และ สินค้าการเงินที่จะนำมาลดหย่อนภาษีนั้นก็มีอยู่หลากหลาย และ มีเงื่อนไขในการนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เหมือนกัน ในส่วนของ AIA มีประกันแบบไหน ที่เหมาะจะนำมาใช้วางแผนลดหย่อนภาษีได้บ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้พิจารณากันค่ะ สำหรับ ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี เพื่อให้ท่านได้นำมาพิจารณาเลือกประกันที่ตรงตามความต้องการของท่าน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกัน ทั้ง 3 หมวดหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. ประกันชีวิตทั่วไป 
 2. ประกันบำนาญ 
 3. ประกันสุขภาพ 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดจากบทความข้างล่างดังต่อไปนี้

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันชีวิตทั่วไป

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับประกันชีวิตทั่วไป ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่

 1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา 
 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
 3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 
 4. ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked ) สำหรับประกัน Unit linked ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปนี้ จะสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และ ประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ก็สามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยเงื่อนไขแบบประกันที่ใช้สำหรับลดหย่อนภาษี คือ 

      4.1. ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10 ปี 

      4.2. หากมีเงินคืนทุกปี เงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันรายปี 

      4.3. ไม่ได้จ่ายเงินคืนทุกปี แต่คืนตามช่วงระยะเวลา ที่บริษัทประกันภัยกำหนด เช่น คืนทุก 2 ปี , 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น เงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต                    สะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนด ให้มีการจ่ายเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนคืน 

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่นิยมนำมาลดหย่อนภาษี

 1. AIA Excellent ประกันสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ย 20 ปีคุ้มครอง 20 ปี 
 2. AIA Endowment 15 / 25 ประกันสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี 
 3. AIA PAY LIFE PLUS ประกันแบบตลอดชีพเลือกชำระเบี้ย 10 , 15 หรือ 25 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี 

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันบำนาญ

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันชีวิตแบบบำนาญ จะเป็นแบบประกันที่ออกมาแบบมา เพื่อวางแผนเกษียณให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ สามารถลดหย่อนเพิ่มเติมได้อีก 200,000 บาทจากประกันชีวิตทั่วไป หรือ สูงสุด 300,000 ( กรณียังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จากประกันชีวิตทั่วไป ) แต่จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และ เมื่อนำไปรวมกับส่วนการออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กบข. , กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน , กองทุนการออมแห่งชาติ , กองทุน RMF , กองทุน SSF รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

เงื่อนไขของประกันบำนาญที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ คือ

 1. ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
 2. ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ เป็นรายงวดแบบสม่ำเสมอ 
 3. กำหนดช่วงอายุของการจ่าย ผลประโยชน์ในช่วงอายุตั้งแต่ 55 ถึง 85 ปี หรือ มากกว่านั้น
 4. ต้องจ่ายเบี้ยประกันครบ ก่อนถึงจะได้รับผลประโยชน์ 

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันบำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษีของ เอไอเอ 

 1. AIA Annuity Fix ชำระเบี้ยถึงอายุ 59 ปี รับบำนาญตั้งแต่อายุ 60-85 ปี

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ประกันสุขภาพ

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง สำหรับการทำประกันสุขภาพ เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น จะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ 

 1. เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท และ เมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
 2. เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย ( ไม่รวมบุตรบุญธรรม ) พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง แผนประกันสุขภาพ ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ของ เอไอเอ ได้แก่ 

 1. AIA H&Sเบี้ยประกันราคาถูก เริ่มต้นวางแผนประกันสุขภาพ 
 2. AIA H&S Extraประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD 
 3. AIA Health Happyแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบ “ เหมา เบิ้ล คุ้ม ” 
 4. AIA Health Plus แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย สำหรับมนุษย์เงินเดือน 
 5. AIA Infinite Care แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองทั่วโลก

ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง การวางแผนลดหย่อนภาษี ด้วยประกันนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ และ ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครอง ความเสี่ยงจากการที่เราวางแผนประกัน ให้แผนการเงินของเรามีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยังได้การวางแผนเกษียณที่ปลอดภัย จากประกันบำนาญอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหา ประกัน aia มี แบบไหน บ้าง ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ของ เอไอเอ เราหวังว่าบทความข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย สำหรับทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนซื้อประกัน เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจของท่าน ดังนั้นการศึกษาข้อมูลก่อนการซื้อประกันทุกครั้งจึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามนะคะ เพราะอาจทำให้เสียสิทธิ์ และ ซื้อประกันผิดประเภทนั่นเอง