Pakanpaide new logo
ประกัน AIA

ประกัน AIA เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอไอเอ มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าบุคคล และ องค์กร ผ่านบริการ และ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และ ให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ เอไอเอ ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขาย และ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ครบวงจร อีกทั้งยังมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ และ จำนวนตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต IC License สูงสุด บริษัทประกัน AIA เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้คนไทยมี “ สุขภาพ และ ชีวิตที่ดีขึ้น ” อีกทั้งยังยึดมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการทำดีร่วมกัน ( เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ) โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และ โครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ เป็นต้น วันนี้เราขอยกตัวอย่างแบบประกัน AIA ที่นิยมมากที่สุดดังนี้ค่ะ

ประกัน AIA ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกัน AIA ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง ให้วงเงินที่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ ปัจจุบันและอนาคตได้มากกว่า การจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเหมารวมมาใช้ในวงเงินเดียวกัน ซึ่งให้วงเงินที่สูงกว่าไม่ต้องแยกตามหมวด ลดความซับซ้อนในการเบิกจ่าย ซึ่งก็อาจจะมีการจำกัดวงเงินในบางหมวดไว้บ้าง เช่น ค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาล ไว้ เพื่อไม่ให้ค่าเบี้ยสูงจนเกินไป ซึ่งประกันเหมาจ่ายจะมีความแตกต่างจาก ประกันสุขภาพรูปแบบเดิมที่จะแยกวงเงิน การจ่ายตามแต่ละหมวดไป เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัย แล็บ ค่าผ่าตัดซึ่งแบบประกันแบบดั้งเดิม จะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามอวัยวะ ทำให้มีโอกาสที่ค่าใช้จ่าย ในโรงพยาบาลจะเกินวงเงิน ค่ารักษาของประกันได้ค่อนข้างสูง 

ข้อดีของ ประกัน AIA สุขภาพเหมาจ่าย 

 1. เพิ่มความอุ่นใจในการรักษา ให้วงเงินความคุ้มครองที่สูงกว่า ลดส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน 
 2. เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาไว้ในวงเงินเดียวกัน ทำให้การเบิกเคลมง่ายกว่าไม่ซับซ้อน 
 3. ด้วยวงเงินที่สูงทำให้มั่นใจในการเลือกการรักษาที่ดีที่สุดเมื่อต้องรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง การรักษาที่มีความซับซ้อน หรือ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน ๆ

ประกัน AIA แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกัน AIA ประกันอุบัติเหตุ คือ การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ ส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือ เสียชีวิต เอไอเอ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้าย การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ประกัน AIA แผนประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองดังนี้

 1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 
 2. รับเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 3. ถูกฆาตกรรม หรือ เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย 
 4. เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
 6. ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก

ประกัน AIA ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ประกัน AIA ประกันชีวิตของ เอไอเอมีให้เลือก ทั้งแบบคุ้มครองตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลาเบี้ยประกันต่ำ หรือ แบบสะสมทรัพย์มีเงินคืน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่แตกต่างกัน และ ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทแบบประกันชีวิตของ เอไอเอ มี 3 ประเภทหลัก ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ ” whole life ” คือแบบประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 99 ปี เป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ แต่มีระยะเวลา และ ความคุ้มครองสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างหลักประกันให้ครอบครัว และ เป็นแบบประกันที่เหมาะสมกับการ ซื้อเพื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมที่สุด 
 2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือ ” term ” คือแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง แบบกำหนดระยะเวลา เช่น 5 , 10 , 15 , 20 ปี เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันต่ำที่สุด เนื่องจากจะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิต ในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น ( ไม่มีเงินครบสัญญา ) เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งต้องการทำประกัน เพื่อคุ้มครองชีวิตเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ ” endowment ” คือแบบประกันชีวิตที่เน้นการออมเงิน เพื่อรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์ ทั้งหมดนี้คือความคุ้มครอง ประกัน AIA ที่มอบให้คุณ

ประกัน AIA ครอบคลุมทุกแบบประกัน ดูแลท่านทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะเหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สิ่งที่แน่นอนก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท ดังนั้นประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านไม่ควรมองข้าม เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล บางทีอาจทำให้เงินเก็บของท่าน ต้องหมดไปกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นให้ บริษัทประกัน AIA ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ ลดความเสี่ยงให้ท่าน ปลดห่วงทุกเรื่อง ให้เราช่วยดูแล หากท่านยังไม่มีประกันภัยให้เอไอเอ ช่วยดูแลมีทุกแบบประกันภัยที่ท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามทุกเรื่องประกันได้ที่ ตัวแทนเอไอเอ สาขา หรือ โทรมาที่ 1581 ได้ตลอดทุกช่วงเวลา เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยใจ