Pakanpaide new logo
รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม ประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศร้อนจัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 40 กว่าองศาเซลเซียส ทำให้ใครหลายที่อยู่กลางแจ้งนาน ๆ มีอาการฮีทสโตรกได้ ขณะที่รถยนต์ที่หลายคนจอดรถทิ้งไว้กลางแจ้ง ทำให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเพิ่มสูงแตะ 60 กว่าองศาเซลเซียส ซึ่งมีโอกาสติดไฟได้ เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ ที่เกิดขึ้นตามท้องถนนนั้นมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้รถประกันจ่ายไหม นั้นเป็นคำถามที่ผู้ใช้รถยนต์ต้องการความคุ้มครองในส่วนนี้มากที่สุด เพราะถ้าไฟไหม้รถยนต์แล้วนั้น การจะมีรถยนต์กลับมาสภาพเดิมได้นั้นเป็นหนทางที่ยากเหลือเกิน ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนจึงอยากทราบว่า ไฟไหม้รถ ประกันจ่ายไหม คุ้มครองหรือไม่ เพื่อความอุ่นใจในการขับรถบนท้องถนน กับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำอย่างไร บริษัทประกันภัยจึงจะให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม กรณี ไฟไหม้รถประกันจ่ายไหม คำตอบคือการทำประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองในกรณีไฟไหม้คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 2+ ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ไฟไหม้รถในทุกกรณีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เราทำประกันภัยไว้

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม ( ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1, 2 และ 2+ ให้ความคุ้มครองอย่างไร ) ?

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1 , 2 และ 2+ ให้ความคุ้มครองอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , 2 และ 2+ จะให้ความคุ้มครอง และ รับผิดชอบค่าเสียหายให้กับรถคันที่ทำประกันไว้ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งที่เกิดจากสาเหตุรถไฟไหม้เอง หรือ ไฟไหม้จากสาเหตุอื่น ๆ โดยความรับผิดชอบที่ทางประกันจะดูแลแบ่งได้ 2 กรณี และ มีค่าเรียกตามกรมธรรม์คือ รถเสียหายสิ้นเชิง ( รถเสียหายหนัก ) และ รถได้รับความเสียหาย ซึ่งทั้ง 2 กรณีบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่รถคันที่เกิดเหตุไฟไหม้ทำไว้

  • กรณีรถได้รับความเสียหาย – คือ รถที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ แต่ความเสียหายไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันสามารถตกลงกันได้ว่าจะซ่อมให้กลับมามีสภาพเดิม หรือ เปลี่ยนเป็นรถที่มีสภาพเดียวกัน หรือจะชดเชยเป็นเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงอุปกรณ์ของรถคันที่เกิดเหตุด้วย
  • กรณีรถเสียหายสิ้นเชิง หรือ รถเสียหายหนัก – คือรถคันที่ประสบเหตุไฟไหม้ และได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ ความเสียหายที่ได้รับจะไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น หากทุนประกันภัยรถต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถให้แก่บริษัทประกันทันที โดยบริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเราเต็มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถนั้นเป็นอันสิ้นสุด

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม กรณีรถติดแก๊สแล้วเกิดเหตุไฟไหม้ – ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , 2 , และ 2+ ให้ความคุ้มครอง แต่เราต้องมีการแจ้งให้บริษัทประกันทราบในตอนที่ทำประกันด้วย โดยต้องส่งเอกสารยืนยันการติดตั้งแก๊สให้แก่บริษัทประกัน และต้องแจ้งทางกรมขนส่งทางบกให้รับทราบ ทั้งนี้เราต้องติดตั้งถังแก๊สที่ได้มาตรฐาน มอก. ( มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ) และ ปฏิบัติตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม สาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้รถยนต์

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม แต่นอกจาก อากาศร้อนจัด ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ไฟไหม้รถเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้รถยนต์

  1. ระบบเชื้อเพลิงรั่ว

  เชื้อเพลิงรั่ว เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดไฟไหม้รถ ฉะนั้นควรหมั่นสังเกตว่ามีรอยน้ำมันหยดอยู่ใต้ท้องรถเราหรือไม่ หากมีรอยน้ำมันหยดแสดงว่าเกิดความผิดปกติของรถยนต์ ไม่ควรจอดรถไว้กลางสภาพอากาศร้อนเด็ดขาด ให้รีบนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์หรืออู่รถยนต์โดยเร็ว

  1. ระบบไฟฟ้าบกพร่อง

สาเหตุอันดับสองคือ ระบบไฟฟ้าบกพร่อง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพ เช็คสายไฟในห้องเครื่องชำรุด หลุด หรือ หลวม สังเกตได้จาก 1. เสียงเครื่องยนต์ตอนเริ่มสตาร์ทมีความผิดปกติ หรือ มีเสียงดัง “ แก๊ก ๆ ” ยาว ๆ 2. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัด หากมีไฟสัญญาณห้องเครื่องจะโชว์ขึ้น ระบบไฟฟ้ารถยนต์อาจกำลังมีปัญหา ให้รีบนำรถเข้าเช็คและแก้ปัญหาโดยด่วน 

  1. น้ำมันรั่วซึม

น้ำมันกับไฟเป็นอะไรที่เข้ากัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก สารพัดน้ำมันที่รถยนต์ต้องมีต้องใช้ หากเกิดการรั่วซึม ประกอบกับอยู่ในอุณหภูมิที่สูง และ แสงแดดจัด ทำให้เกิดประกายไฟ และ ลุกไหม้ท่วมรถยนต์ได้

  1. อุปกรณ์กรองก๊าซพิษไอเสียอุดตัน

อุปกรณ์กรองก๊าซพิษไอเสียเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานหนัก อาจทำให้เกิดการอุดตัน และ ระดับอุณหภูมิในเครื่องยนต์สูงขึ้นถึง 1,000 องศาเซลเซียส

  1. สิ่งของทิ้งไว้ในรถยนต์

สิ่งของหลายสิ่งไม่ควรทิ้งไว้ในรถ เพราะสามารถก่อให้เกิดประกายไฟ และ ไฟลุกไหม้รถยนต์ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก และ กล่องอาหารพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แว่นตา สเปรย์กระป๋อง และ ไฟแช็ก หากคุณเผลอลืมไว้ในรถที่อยู่กลางแดดจัด สิ่งเหล่านั้นจะกระทบแสง และ เกิดการรวมแสงจนทำให้จุดใดจุดหนึ่งในรถร้อนจัด จนเกิดไฟลุกไหม้ในที่สุด

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม เหตุการณ์รถยนต์ไฟไหม้เป็นสิ่งที่ใครหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะนอกจากเสี่ยงได้รับอันตรายถึงชีวิต รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้น ควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง 

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม ( รถยนต์ไฟไหม้ควรทำอย่างไร ) ?

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม เมื่อรถยนต์ไฟไหม้ต้องทำอย่างไร ? หากเกิดเหตุไฟไหม้ขณะที่คุณกำลังขับรถอยู่บนท้องถนน สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งสติให้มั่น ลดความเร็วลง และ พยายามนำรถเข้าจอดข้างทาง เมื่อรถยนต์จอดสนิทให้ปิดสวิตช์เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซ พร้อมทั้งดับเครื่องยนต์ทันที หากมีเปลวไฟออกมาจากกระโปรงรถ ให้ปลดสลักฝากระโปรงรถ และ ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นเข้าไปทางช่องกระโปรงรถที่แง้มไว้ จำไว้ว่าอย่าเปิดอ้าฝากระโปรงในทันทีเพราะจะได้รับอันตรายจากเปลวไฟ และ ทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็วขึ้น รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม เมื่อไฟเริ่มสงบ ให้ใช้ถุงมือ หรือ ผ้ารองมือในการเปิดฝากระโปรง ป้องกันความร้อนที่ฝากระโปรงรถลวกมือ และ ฉีดพ่นเคมีดับเพลิงให้ทั่วท้องเครื่องจนมั่นใจว่าไฟดับสนิท จึงค่อยถอดขั้วแบตเตอรี่ออกป้องกันไฟปะทุขึ้นอีก หากไม่มีถังดับเพลิง และ ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้รีบออกจากรถที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการได้รับอันตรายหากรถยนต์เกิดระเบิดขึ้น จากนั้นให้รีบโทรแจ้ง เหตุด่วนเหตุร้าย 191 หรือ ศูนย์รับแจ้งเรื่องดับเพลิง 199 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม เพื่อความอุ่นใจกรณี ไฟไหม้รถประกันจ่ายไหม การทำประกันชั้น 1 , 2 , และ 2+ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถต้องทำเพื่อความปลอดภัย และ จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ จากบริษัทประกันภัยอย่างแน่นอน เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน การทำประกันภัยรถยนต์ จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน รถไฟไหม้สาเหตุเพราะอากาศร้อนจัดประกันจ่ายไหม หวังว่าบทความข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการความคุ้มครองเรื่องไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้จากสาเหตุไหนก็ตาม ท่านสามารถหาประกันชั้น 1 , 2 , 2+ จากบริษัทประกันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ท่านอย่าลืมเปรียบเทียบประกันแต่ละบริษัท และ เมื่อได้ประกันที่ถูกใจแล้ว อย่าลืมอ่านรายละเอียด และ เงื่อนไขให้ละเอียดด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการเคลมประกันรถยนต์ในภายหลังนั่นเองค่ะ