รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน ปี 2565

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน ประกันโควิด 2565 ยังมีหลายบริษัทที่เปิดรับอยู่ แต่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องไหนบ้าง แล้วแบบเจอจ่ายจบยังมีอยู่ไหม มาเปรียบเทียบข้อมูลกัน ประกันโควิดที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2564 ใกล้สิ้นสุดความคุ้มครอง 1 ปีแล้ว ทว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงไม่จบลง ประกอบกับมีสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิมอุบัติขึ้นมาอีก ประกันโควิดยอดฮิตที่ขายดีที่สุดในปี 2564 คือแบบเจอจ่ายจบ แต่ต้องบอกว่า ปัจจุบันไม่มีประกันประเภทนี้จำหน่ายแล้ว เนื่องจากในช่วงปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมหาศาล และ คนที่มีประกันโควิดส่วนใหญ่ทำแบบเจอจ่ายจบเอาไว้ โดยจ่ายเบี้ยแค่หลักร้อย แต่เมื่อติดเชื้อโควิดจะได้เงินชดเชยสูงถึงหลักหมื่น – หลักแสน ทำให้บริษัทประกันประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จนบางแห่งถึงกับต้องปิดกิจการ เพราะไม่สามารถจ่ายสินไหมทดแทนได้ ทั้งนี้จากสถิติการจ่ายเคลมประกันจนถึงสิ้นปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท และ ยังมีประกันโควิดแบบเจอ จ่าย จบ ที่ยังเหลือความคุ้มครองอีก 7 ล้านกรมธรรม์ จนกว่าจะหมดความคุ้มครองประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน ดังนั้นหลายคนจึงมองหาประกันโควิดฉบับใหม่ เพื่อคุ้มครองต่อในปี 2565 แต่จะมีบริษัทประกันภัยแห่งไหนที่ยังเปิดรับกรมธรรม์คุ้มครองโรคโควิด 19 อยู่บ้างนั้น มาศึกษาข้อมูลกัน

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน ประกันโควิด 2565 มีขายแบบไหนบ้าง ?

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน สำหรับประกันโควิดที่ยังเปิดรับอยู่ในปี 2565 ส่วนใหญ่จะคุ้มครองอยู่ไม่กี่กรณี เช่น

 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการฉีดวัคซีนโควิด 19

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน นอกจากนี้ บางแผนอาจคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับคนในครอบครัว หรือ ประกันอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน มีบริษัทอะไรบ้าง อัปเดตปี 2565

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน แผนประกันโควิด-19 ในปี 2565 อัปเดตข้อมูล 17 มกราคม 2565 ระยะเวลาเปิดชำระเบี้ยติดต่อได้ที่ตัวแทนบริษัทประกัน

 1. แผนประกันโควิด DTAC ให้ความคุ้มครองโดย FWD
 2. แผนประกันโควิด TQM
 3. แผนประกันโควิด KrungThai
 4. แผนประกันโควิด เงินติดล้อ
 5. แผนประกันโควิด ทูนประกันภัย
 6. แผนประกันโควิด ทิพยประกันภัย

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน บริษัทที่ยุติจำหน่ายแผนประกันโควิด 2565

 1. ประกันโควิด เทเวศประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 2. ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ วิริยะประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 3. ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 4. ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ อาคเนย์ประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 5. ประกันโควิด SCB โดยเทเวศประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 6. ประกันโควิด AIS Insurance โดยทิพยประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน รู้ก่อนทำประกันโควิดออนไลน์ 2565

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน การทำประกันออนไลน์นั้น ผู้เอาประกันจะต้องศึกษารายละเอียด และ เงื่อนไขก่อนกดชำระเงิน และ เมื่อชำระเบี้ยแล้วก็ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ว่าถูกต้องกับที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ตรงก็ขอให้ทางบริษัทประกันภัยแก้ไขข้อมูล และ ควรรู้เงื่อนไขยกเว้นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทประกัน อาทิ

 • บางอาชีพไม่รองรับ
 • อายุผู้เอาประกันภัยที่ไม่เท่ากัน
 • ประกันแพ้วัคซีน
 • ค่าห้อง
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ( อบ.1 )
 • บริการหาหมอออนไลน์
 • ตรวจหาเชื้อให้บุคคลอื่นในครอบครัว

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อประกัน

 • โรงพยาบาลคู่สัญญามีอยู่ใกล้ที่พักหรือไม่
 • โอกาสติดเชื้อจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ
 • เคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่
 • ได้รับวัคซีนมาแล้วหรือยัง

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน สิ่งที่เหมือนกันของทุกบริษัท คือผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่อยู่ระหว่างเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ และ มีระยะเวลารอคอย 14 วัน จึงจะคุ้มครองได้ตามสัญญา แต่ละคนมีกรมธรรม์ในสัญญาเดียวกันเพียงคนละ 1 ฉบับ หรือ ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยที่กำหนด สัญญาประกันโควิดเป็นสัญญาปีต่อปี หากสิ้นอายุแล้วก็ต้องต่อในปีถัดไป ดังนั้นใครที่เคยทำไว้ก็หยิบกรมธรรม์มาตรวจสอบวันสิ้นอายุก่อนเลือกประกันโควิด 2565 ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน เนื่องจากในช่วงปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมหาศาล และ คนที่มีประกันโควิดส่วนใหญ่ทำแบบเจอจ่ายจบเอาไว้ โดยจ่ายเบี้ยแค่หลักร้อย แต่เมื่อติดเชื้อโควิดจะได้เงินชดเชยสูงถึงหลักหมื่น – หลักแสน ทำให้บริษัทประกันประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จนบางแห่งถึงกับต้องปิดกิจการ แต่โรคโควิด-19 ในปัจจุบันก็ยังคงระบาดอยู่ ดังนั้นจึงมีหลายท่านกำลังหาประกันโควิด-19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว รวมประกันโควิด19ตัวTopโดนใจมนุษย์เงินเดือน เราหวังว่าบทความข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกประกันโควิด-19 ที่ตอบโจทย์ท่านมากที่สุดนั่นเอง สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่ามองข้ามนะคะ เพราะประกันพื้นฐานที่มีอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ควรหาซื้อประกันโควิดไว้เพิ่มเติมจะดีที่สุดค่ะ เพราะไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับโรคนี้เมื่อไหร่