ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต

ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ส่วนไหนลดได้บ้าง ต้องรู้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

การทำประกันที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้นเท่ากับว่า เราได้รับผลตอบแทนกลับมาพร้อมกับประหยัดภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐในเวลาเดียวกัน แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าส่วนไหนที่เราสามารถลดหย่อนได้ และ ส่วนไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนได้ การลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตนั้นมี 2 ประเภท คือ ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งแต่ละอันก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน บทความนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจ พร้อมให้คุณรู้ว่า เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดกลับคืน

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ได้ไหม

ไปดูกันว่า แบบไหนลดหย่อนได้ แบบไหนไม่สามารถลดหย่อนได้

 • ประกันชีวิต

  ประกันชีวิต สามารถหักลดหย่อน และ ยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คู่สมรสที่ไม่มีรายได้

  คู่สมรสที่ไม่มีรายได้สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท โดยประกันชีวิตที่ทำ ต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • กรณีได้รับเงินคืนทุกปี

  กรณีได้รับเงินคืนทุกปี ยอดเงินคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต รายปี
 • กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงเวลา

  กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงเวลา เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี ยอดเงินต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม ของแต่ละช่วงระยะเวลาด้วย
 • กรณีผลรวมของเงินคืน

  กรณีที่ผลรวมของเงินคืน ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่มีการจ่ายเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันที่สะสมในช่วงนั้นด้วย
 • เบี้ยประกันสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุ

  เบี้ยประกันสุขภาพ หรือ คุ้มครองอุบัติเหตุ จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต แบบบำนาญ

 • ลดหย่อนไม่เกิน 200,000 บาท

  หักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • รวมผลกองทุนไม่เกิน 500,000

  เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000
 • ประกันต้อง 10 ปีขึ้นไป

  โดยประกันต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • มีกำหนดจ่าย

  มีการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดช่วงอายุ

  มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์ เมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 – 85 ปีขึ้นไป
 • จ่ายเบี้ยให้ครบถ้วน

  ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์

รูปแบบกรมธรรม์ ที่ลดหย่อนภาษีได้ จากไทยประกันชีวิต

ลองมาดูรูปแบบกรมธรรม์ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จากไทยประกันชีวิต มีดังนี้

ประกันชีวิต

กรมธรรม์ ธนทวี1 10/5 , สมาร์ตเกน 10/5 , สมาร์ตเกน14/7 , สุขทวี 15/10 , แทกซ์ รีเทิร์น

กรมธรรม์ทรัพย์บำนาญ 55, 60, 65

ชำระเบี้ยป 5 ปี รับเงินคืนเมื่อครบอายุรับบำนาญทุกปี ๆ ละ 10% จนครบ 90 ปี การันตีการจ่ายบำนาญ 15 ปี ลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 200,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท ต่อปี

สมัยนี้จะทำอะไร หรือ จะจ่ายเงินสักก้อนหนึ่งก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน ต้องคำนวณผลประโยชน์อย่างถี่ถ้วนเสียหน่อย ยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง มักจะเลือกการลงทุนด้วยการซื้อประกันชีวิต ซึ่งได้ทั้งความคุ้มครอง ได้ทั้งเงินหักจากการ ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ซึ่งมีทั้งธรรมดา และ แบบบำนาญ มี ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 10 ปี ถ้าคุณสนใจประกันแบบไหนก็ลองดูได้ว่าประกันแผนนั้นลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Pakanpaide