วิธีเช็คเบี้ยประกัน

วิธีเช็คเบี้ยประกัน ในการทำประกันให้กับตัวเอง หรือคนที่เรารักนั้น เพื่อให้อุ่นใจในยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จนบางครั้งก็ลืมไปแล้วว่าเรามีประกันอะไรบ้าง ดังนั้นหลายคน จึงจำเป็นที่ต้องตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการเช็กข้อมูลการทำประกันชีวิต ของญาติในครอบครัวที่เสียชีวิตกะทันหัน หรือจะมี วิธีเช็คเบี้ยประกัน ของตัวเองที่ทำไว้นาน จนลืมไปนั้น จะทำได้อย่างไร ติดปัญหาที่ว่าจำรายละเอียดกรมธรรม์ที่ทำไว้ไม่ได้ หรือหาเอกสารประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่เจอ วันนี้ บทความนี้ได้ทำการรวบรวมวิธีตรวจสอบต่าง ๆ หรือ วิธีเช็คเบี้ยประกัน หรือการทำประกันถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ยิ่งในปัจจุบันบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ พัฒนาการซื้อประกัน การจ่ายเบี้ยประกัน หรือการเช็กเบี้ยประกันต่าง ๆ สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ คุณยังสามารถเปรียบเทียบ เบี้ยประกันของแต่ละบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงบริษัทประกันให้เสียเวลา

วิธีเช็คเบี้ยประกัน เพราะเหตุใด ทำไมต้องเช็กเบี้ยประกัน

วิธีเช็คเบี้ยประกัน มีหลากหลายเหตุผลที่ทำให้คนเรา มีความจำเป็นต้องเช็กเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดก็ตาม มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ดังนี้

 • ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทไม่ทราบ

หลายคนตั้งใจทำประกันชีวิต เพื่อเป็นมรดกไว้ให้กับคนข้างหลังเมื่อตนจากไป แต่บางครั้งกลับเสียชีวิตไปก่อน โดยที่ไม่เคยได้แจ้งรายละเอียดการทำประกันไว้ให้คนในข้างหลังได้รับทราบ รวมถึงไม่เคยส่งมอบ เอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิต ไว้ให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตลง สมาชิกในครอบครัว จึงไม่ได้ไปเรียกร้องขอรับเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 • บริษัทประกันที่ทำไว้ ติดต่อไม่ได้

หนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิก ที่บริษัทประกันภัย ขาดการติดต่อกับผู้ทำประกัน คือการที่ผู้ทำประกันย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งบริษัท ทำให้เมื่อบริษัทส่งจดหมาย หรือแม้กระทั่งเช็กเงินผลประโยชน์ หรือ วิธีเช็คเบี้ยประกัน จากประกันชีวิตเมื่อครบสัญญาที่จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่เดิมที่ไม่ถูกต้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกตีกลับไปยังบริษัท

 • ผู้เอาประกันลืมขอรับผลประโยชน์

ผู้เอาประกันบางคน อาจยังไม่รู้ว่า เมื่อหยุดส่งเบี้ยประกันไปแล้ว ที่มีเหตุมาจากการลืมส่ง หรือตัดสินใจไม่ส่งเบี้ยต่อด้วย เหตุผลทางการเงิน หรืออื่น ๆ ทำให้กรมธรรม์หมดความคุ้มครองไป แต่กรมธรรม์เหล่านั้นอาจยังมีผลประโยชน์ ในรูปของการเวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินสดเหลืออยู่ก็ได้

วิธีเช็คเบี้ยประกัน สามารถเช็กจากที่ไหนได้บ้าง

วิธีเช็คเบี้ยประกัน มี 2 สถานที่สำคัญหลัก ๆ ที่จะสามารถเช็กกรรมธรรม์ หรือ วิธีเช็คเบี้ยประกัน ดังนี้

 1. บริษัทประกันภัย

ถึงแม้ว่าคุณจะจำรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเอง หรือคนในครอบครัว ได้ทำเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมด แต่พอจะจำชื่อ หรือสีของบริษัทที่อาจทำไว้ได้ลาง ๆ ทำให้สามารถเช็กได้ โดยเริ่มต้นจากการโทรสอบถามกับบริษัทประกันก่อน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเช็กข้อมูลการทำประกันชีวิต หรือ วิธีเช็คเบี้ยประกัน

 1. คปภ. 

หากจำรายละเอียดกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันไว้ไม่ได้ แต่มั่นใจว่าทำประกันชีวิตไว้อย่างแน่นอน และ อาจมีกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้มากกว่า 1 ฉบับ อาจใช้วิธีการขอคัดสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบจากสำนักงาน คปภ.โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่เว็บไซต์ คปภ. เพื่อทำการจัดเตรียมเอกสารยื่นประกอบคำร้อง การยื่นขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีเอกสารดังนี้

 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
 • สำเนารายงานเกี่ยวกับคดี
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ( ในกรณีที่มอบอำนาจ )
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือทะเบียนสมรส

วิธีเช็คเบี้ยประกัน หากไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันต่อไปได้ จะมีวิธีอย่างไรบ้าง

วิธีเช็คเบี้ยประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตทุกฉบับ จะมีแนวทางให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ สำหรับคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันต่อไปได้ ดังต่อไปนี้

 • การเวนคืนกรมธรรม์ หรือการยกเลิกกรมธรรม์ วิธีนี้จะมีผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลง และจะได้รับเงินคืนทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในตารางเวนคืนกรมธรรม์ที่แต่ละคนถืออยู่
 • การใช้เงินสำเร็จ ในกรณีนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์อยู่ แต่จำนวนเงินเอาประกันจะลดลงไป โดยจำนวนเงินเอาประกันใหม่ ดูได้จากตารางมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่แนบอยู่ข้างในกรมธรรม์
 • การขยายเวลา วิธีนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่าเดิม แต่จะระยะเวลาคุ้มครองที่น้อยลง โดยดูได้จากตารางมูลค่าขยายเวลาในกรมธรรม์ของแต่ละคนนั่นเอง

ดังนั้น ก่อนที่จะหา วิธีเช็คเบี้ยประกัน หรือวิธีเช็กกรรมธรรม์จากหลาย ๆ บริษัท เราต้องวางแผนการเงินให้ดีก่อน ว่าสามารถรับมือได้หรือไม่ในการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้นั่นเอง

วิธีเช็คเบี้ยประกัน หรือการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็กว่า เรามีประกันชีวิตอะไรบ้าง หรือเช็กว่าคนในครอบครัวที่เสียชีวิตกะทันหัน มีประกันชีวิตหรือไม่ สามารถทำได้ในหลายวิธี แต่อาจต้องเตรียมเอกสารหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ รวมถึงอาจต้องใช้เวลารอ หรือต้องติดต่อมากกว่า 1 บริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูล แม้เงินจะซื้อความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ได้ แต่การจะปกป้องทรัพย์สินก็ต้องใช้เงิน นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่หลาย ๆ คนยอมที่จะจ่ายเงินส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาเงินส่วนใหญ่ไว้ ด้วยการซื้อประกันให้กับตนเอง หรือครอบครัว และ ก่อนการตัดสินใจซื้อประกัน ควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดี รวมไปถึง วิธีเช็คเบี้ยประกัน เพื่อให้หลักประกันนั้นตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่เรามี โดยจะไม่เป็นภาระให้เราได้ในภายหลัง เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานั้น การทำเรื่อง ยื่นเรื่อง หรือการเตรียมเอกสารนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ถ้าใครมั่นใจแล้วว่า สามารถจ่ายเบี้ยไหว ประกันแผนนั้นเหมาะสม ก็สามารถศึกษาข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่บริษัทได้ง่าย รวมถึง วิธีเช็คเบี้ยประกัน ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแพลตฟอร์ม Line @ ต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ๆ อีกด้วย