สมัครประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 39 40 ที่ผู้ประกันตนควรทราบ

สมัครประกันสังคมออนไลน์

สมัครประกันสังคมออนไลน์ วิธีการสมัครสมาชิกประกันสังคมออนไลน์ ผ่าน www.sso.go

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main จากนั้นให้คลิกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนเพื่อสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ที่มุมบนด้านขวา 

2. คลิกที่แถบสีน้ำเงินด้านล่างที่คำว่าสมัครสมาชิก 

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งต้องได้กรอกทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

3.1. อ่านนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนตัวของเรา จากนั้นให้คลิก √ ที่ปุ่มเล็กๆด้านล่าง ตรงคำว่าฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ 

3.2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องชัดเจน ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตั้งรหัสผ่าน ( โดยจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร มีอักษร a-z , A-Z และ 0-9 ) ชื่อ-สกุล วันเดือน ปี เกิด อีเมล และคลิกถัดไป 

3.3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน โดยระบบประกันสังคมออนไลน์จะให้คุณกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกในข้อ 3.2 ก็จะถือว่าสมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว

สมัครประกันสังคมออนไลน์ ง่ายดายเพียงสมัครผ่านมือถือ แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์ สะดวกทุกที่ ทุกเวลาตามที่ต้องการ

สมัครประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 มีรายละเอียดดังนี้

สมัครประกันสังคมออนไลน์ ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา 33 ออนไลน์ กลุ่มนี้ก็คือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป คุณสมบัติของผู้ประกันตน มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ลูกจ้างร้อยละ 5 % + นายจ้าง 5 % + รัฐบาล 2.75 % ของฐานเงินเดือนที่คุณได้รับขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ความคุ้มครองกรณีที่เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีที่ว่างงาน ช่องทางการสมัคร เป็นผู้ประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 นี้ นายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการ สมัครประกันสังคมออนไลน์ ให้กับเราเอง โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องทำการยื่นเอง

สมัครประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 39 มีรายละเอียดดังนี้

สมัครประกันสังคมออนไลน์ ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมออนไลน์มาตรา 39 กลุ่มนี้คือคนที่เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อน และ ได้ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิ์ของประกันสังคมไว้ จึงสมัครใช้สิทธิ์ประกันสังคมในมาตรา 39 แทน การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ต้องเป็นผู้ที่ประกันสังคมในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาท/เดือน โดยรัฐจะช่วยสมทบอีก 120 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ กรณีที่เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และ กรณีชราภาพ ช่องทางการสมัคร เป็นผู้ประกันสังคม มาตรา 39 ช่องทางการ สมัครประกันสังคมออนไลน์ สามารถยื่นแบบคำขอ ( แบบ 1-20 ) ได้ด้วยตัวเองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค ประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

สมัครประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40 มีรายละเอียดดังนี้

สมัครประกันสังคมออนไลน์ ผู้สมัครประกันตนเอง มาตรา 40 กลุ่มนี้ คือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนในมาตรา 33 และ 39 จึงจะสามารถสมัครใช้สิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ในมาตรา 40 นี้ได้ จะต้องประกอบอาชีพอิสระ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และ ไม่เกิน 60 ปี

การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน

1.แบบคุ้มครอง 3 กรณี คือ จ่ายเดือนละ 100 บาท/เดือน โดยที่เราจ่ายเอง 70 บาท และ รัฐบาลสมทบให้ 30 บาท

2.แบบคุ้มครอง 4 กรณี คือ จ่ายเดือนละ 150 บาท/เดือน โดยที่เราจ่ายเอง 100 บาท และ รัฐบาลสมทบให้ 50 บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1.คุ้มครอง 3 กรณี จะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และ เสียชีวิต

2.คุ้มครอง 4 กรณี จะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และ กรณีชราภาพ

ช่องทางการสมัคร เป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของประกันสังคม คลิก https://www.sso.go.th/wpr/ 

2. เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะแจ้งผลการยืนยันผ่าน SMS 

4. ชำระเงินโดยสามารถชำระได้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร และ ตู้เติมเงินออนไลน์ หากชำระเงินเสร็จแล้วจึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น สมัครประกันสังคมออนไลน์

สมัครประกันสังคมออนไลน์ คนยุคนี้ใคร ๆ ก็ต้องมีประกันสังคมติดตัวไว้ เพราะว่าจะได้เข้าถึงสิทธิ์ได้หลายอย่างมาก ๆ โดยเฉพาะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหลาย ๆ อย่าง และ ในยุคโควิดแบบนี้การสมัครประกันสังคมไว้ก็ไม่เสียหาย ยิ่งเป็นการสมัครแบบออนไลน์แล้วด้วย เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับลูกค้า และ ง่ายสุด ๆ อีกด้วยวิธี สมัครประกันสังคมออนไลน์ สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่ทำตามบทความข้างต้น คุณก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ข้อมูลของเงินสมทบ และ คุณยังสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เองทุก ๆ ปี โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยาก ไปทำเอกสารยื่นแบบที่ประกันสังคมด้วยตัวเอง ให้เสี่ยงต่อโรคระบาด และ ต้องรอนาน เพียงสมัครง่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go ผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์