Pakanpaide new logo
อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

ปัจจุบันบริษัทประกันภัย ได้ออกแผนประกันบ้าน มาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมีความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน แต่มีอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ต่างกัน ดังนั้นก่อนการตัดสินซื้อประกันบ้านทุกครั้ง แนะนำให้คุณเลือกดูข้อมูลเบี้ยประกัน และ ความคุ้มครองของแผนประกันบ้านแต่ละแบบตามความต้องการ วันนี้เราจะขอแนะนำประกันอัคคีภัย กับ บริษัท ประกันบ้านทิพยยิ้มได้พลัส ครอบคลุมในทุกรูปแบบทุกความต้องการมี ราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับประกันกับเราได้ที่  www.pakanpaide.com

อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ชดใช้ตามความเสียหายจริง ไม่เกินทุนประกันภัย

ความคุ้มครองมาตรฐาน ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ชดใช้ตามความเสียหายจริง ไม่เกินทุนประกันภัย คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย บริษัทฯ จะชดเชยความเสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ทุกภัย อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 20,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าชดใช้ 5 % ของทุนประกันภัย

คุ้มครองกรณีไฟดับ อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย จะชดเชยกรณีไฟดับจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยชดใช้ 1,000 บาท ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเหตุการณ์ และ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการเดินเครื่องเกินกำลัง และทำให้ไฟไหม้โดยชดใช้  5 % ของทุนประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายใน อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ต่อบุคคลภายนอก 10 % ของทุนประกันภัย ต่อปี

อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ความเสียหายต่อโบราณวัตถุไม่เกิน 10,000 บาท ต่อชิ้น

คุ้มครองการโจรกรรม บริษัทฯ จะชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 10% ของทุนประกันภัยต่อปี คุ้มครองศิลปวัตถุ บริษัทฯ จะชดเชยความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เช่น แจกัน ภาพวาด รูปปั้น โดยชดใช้ อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อชิ้น และไม่เกิน 100,000 บาท ครั้ง / ปี คุ้มครองต้นไม้เพื่อการตกแต่ง บริษัทฯ จะชดเชยความเสียหายต่อต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อชิ้น และไม่เกิน 100,000 บาท ครั้ง / ปี

บริษัท ประกันบ้านทิพยยิ้มได้พลัส ประกันอัคคีภัยบ้านจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ความคุ้มครองบ้านที่คุณรัก วางแผนเรื่องหนักให้กลายเป็นเบา ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตาม ทิพยประกันภัย ได้ออกแบบแผนประกันที่จะตอบโจทย์และครอบคลุมในทุกรูปแบบทุกความต้องการ  ความคุ้มครองมาตรฐาน – คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย – คุ้มครองกรณีไฟดับ – ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก – คุ้มครองการโจรกรรม – คุ้มครองศิลปวัตถุ มีเงื่อนไขการรับประกันภัยคือ ทรัพย์สินที่คุ้มครอง ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น แต่มอบความคุ้มครองใน อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ที่คุ้มค่ามากกว่า เบี้ยเริ่มต้นเพียง 699 บาท / ปี คุณสามารถเช็กแผนประกันที่ TIPNSURE.COM การทำประกันภัยให้กับบ้านแสนรักก็เป็นอีกทางเลือกที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตสูญเปล่ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับประกันกับเราได้ที่  www.pakanpaide.com