อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น คือ Holding Company โดยลงทุนผ่านธุรกิจประกัน การเงิน รวมไปถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคง และ ยั่งยืน เป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจประกัน และ การเงิน ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ได้รับการยกย่องให้เป็น อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online มหาวิทยาลัยประกันภัยแห่งแรกของประเทศไทย และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ถือเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจรถเช่าองค์กร บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างแข็งแรง มั่นคง 

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online มีประสบการณ์มากกว่า 82 ปี ที่ดูแลคนไทยมาแล้วทั้งหมด 28 ล้านกรมธรรม์ อีกทั้งยังสามารถซื้อประกันชีวิตผ่านทางออนไลน์ได้ พร้อมสอบถาม หรือปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งแรกในปี 2562 นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างความมั่นคง สร้างความโปร่งใส เพื่อยกระดับทุกธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างประโยชน์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online แนะนำแผนประกันชีวิตที่คุ้มค่า

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online นอกจากจะมีการดำเนินธุรกิจด้านการเงินที่สมบูรณ์แบบแล้ว ธุรกิจรถเช่าแก่องค์กร ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากคนไทยทั่วประเทศก็คือ ผลิตประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แต่วันนี้เราจะมาแนะนำ อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ที่คุ้มค่าที่สุด ดังนี้

ประกันชีวิต ซูเปอร์ ไลฟ์ ซีรีส์ มีจุดเด่น คือ

ประกันชีวิต ซูเปอร์ ไลฟ์ ซีรีส์
 • สบายใจได้ เพราะคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันแค่ 5 ปี สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ ราย 3 , 6 เดือน หรือรายปี
 • รับผลประโยชน์สูงสุด 150 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มั่นใจได้ เพราะคุ้มครองชีวิตมากกว่า หรือเท่ากับเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด
 • ให้ความคุ้มครองชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า
 • รวมผลประโยชน์สูงสุด เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 150 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมผลประโยชน์สูงสุด เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิต ซิมเปิ้ล ซีเนียร์ 90 / 15 แบบประกันผู้สูงอายุที่มีเงินคืนระหว่างปี และ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีจุดเด่น คือ

ระกันชีวิต ซิมเปิ้ล ซีเนียร์ 90 15
 • รับเงินจ่ายคืนเพียงแค่ 5 %
 • รับเงินก้อนสูงสุดถึง 185 %
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุด
 • ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง ในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 เสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย รับความคุ้มครองชีวิตถึง 105 % ของจำนวนเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด , เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
  และ ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า

ประกันชีวิต อภิพร 2 90/21 รับความคุ้มครอง พร้อมผลตอบแทนคุ้มค่า มีจุดเด่น คือ

ประกันชีวิต อภิพร 2 90 21
 • รับเงินจ่ายคืนเพียงแค่ 5 – 40 %
 • รับเงินคืนสูงสุดถึง 100 %
 • ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง รับเงินทดแทนถึง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
 • รวมผลประโยชน์สูงสุด ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 275 % – 545 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online เรียกร้องค่าสินไหม ได้อย่างไรบ้าง

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ทุกท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ เพียงแค่ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก แต่ใช้ระยะเวลาในการรอผลพิจารณาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง ดังนี้

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ ที่ทำการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ครบถ้วน ก่อนนำส่งสำนักงานสาขา หรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับจะต้องไม่มีรอยแก้ไขใด ๆ  และ ผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเองทุกฉบับ หากมีการแก้ไขในเอกสาร ต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง
 • ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมทุกประเภท เมื่อเอกสารประกอบครบถ้วน บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมภายใน 15 วัน ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้สินไหมทดแทน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online อาจจะขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามความจำเป็น และ ผู้เอาประกันต้องให้ข้อเท็จจริงแก่บริษัท อาจจะใช้เวลาแจ้งผลให้ทราบภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
 • ช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online สำนักงานสาขา หรือตัวแทนผู้เอาประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายสินไหมทดแทน ชั้น 11 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ได้มีบริการหลากหลายช่องทาง เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายแก่ทุกท่าน ในการชำระเบี้ยประกัน มีช่องทางใดบ้าง ดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทาง Internet Banking ของธนาคาร
  บริการชำระเบี้ย Online ซึ่งท่านจะสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTERCARD ของทุกธนาคาร ที่เข้าร่วมโดยระบุเลขที่กรมธรรม์ให้ชัดเจน และ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ
 • ชำระเบี้ยประกัน ผ่านที่ทำการของบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ตัวแทนบริษัท ทุกสาขาทั่วประเทศ
  สามารถชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือเงินสด ไปยัง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )
 • ชำระเบี้ยประกัน โดยวิธีหักบัญชีจากบัตรเครดิต
  ได้แก่ การชำระผ่านเครื่อง EDC ในที่ทำการของบริษัท , ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิต ต่อเนื่องทุกงวด ( Recurring ) หรือชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นครั้ง ๆ ( Mail Order ) 
 • ชำระเบี้ยประกัน ผ่านเครื่อง ATM และ ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร
  โดยใช้บัตร ATM ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตของธนาคารที่ถือบัตร ( ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ )
 • ชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online
  ชำระเงินผ่านธนาคาร ที่เข้าร่วมบริการตามใบแจ้งการชำระเงิน ( Bill Paymemt ) โดยจะมีรหัสบริษัทที่ใช้ในการชำระเงินแบบฟอร์มใน Bill Payment

อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันแห่งแรก ๆ ของคนไทย ที่ได้รับการไว้วางใจดูแลคนไทยมาอย่างยาวนานเกือบ 82 ปี ด้วยจำนวนกรมธรรม์ทั้งหมด 28 ล้านเล่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่น้อยเลย ที่จะสามารถการันตีได้ว่า ผ่านการดำเนินธุรกิจมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงแข็งแรง อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ยังตอบโจทย์ให้ทุก ๆ ด้านให้แก่คนไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจรถเช่าองค์กร รวมไปถึงธุรกิจประกันชีวิต ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้บริษัทอื่น ๆ เลย เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่นี่ มีหลายรูปแบบให้เลือกสรร ตามความต้องการ หรือความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการเอาประกัน ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันแบบบำนาญ ประกันออมทรัพย์ หรือประกันแบบอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้ที่นี่ได้รับให้เป็นทางเลือกที่สำคัญอีกทางหนึ่ง ด้วยจุดเด่น และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมที่นี่ อาคเนย์ ประกันชีวิต Office online ถึงดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน อีกทั้งช่องทางในการติดต่อ หรือชำระเบี้ยประกันต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย เลือกใช้ได้ตามความต้องการ และ ความคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์สูงสุดมากกว่า 100 % จึงเป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่ใครกำลังมองหา บริษัทดี ๆ ที่ได้มาตรฐาน ที่จะช่วยเข้ามาดูแลชีวิตคุณ และ คนที่คุณรัก ที่นี่เป็นคำตอบที่ดีที่ควรค่าในการนำไปพิจารณาอย่างมาก