เคลมประกันแอกซ่า

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์
( สายด่วน 24 ชม. 0-2118-8111 )

เคลมประกันแอกซ่า ประกันรถยนต์หน้าที่หลักของเรา คือการมอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า ด้วยบริการระดับมืออาชีพ เราเข้าใจ และ พร้อมมอบแผนประกันรถยนต์ ที่ตรงกับความต้องการให้คุณ ได้ขับขี่รถยนต์อย่างสบายใจ ไร้กังวล ด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณ และ ครอบครัวจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง หากเกิดอะไรขึ้นกับคุณ 

สร้างหลักประกันเพื่อคนในครอบครัว ช่วยรับมือกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร้กังวล ตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย ฯ เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือ อุบัติเหตุให้แจ้งสายด่วนประกันภัย 0-2118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการฉับไว ไม่บ่อยให้ท่านต้องรอนาน อุ่นใจทุกครั้งที่มีเราร่วมเดินทางในทุกที่ ขั้นตอน การแจ้งเคลม มีดังนี้

เรื่องราวควรรู้เกี่ยวกับ การแจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์

แจ้งเคลม AXA การแจ้งอุบัติเหตุ และ รายละเอียด

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า แจ้งเหตุแอกซ่า การแจ้งอุบัติเหตุมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถแจ้งเคลมผ่านศูนย์รับแจ้งของบริษัท ฯ ( AXA Hotline ) ได้ที่หมายเลข Tel. 0-2118-8111 ( ตลอด 24 ชม. ) 

2. สำหรับความเสียหายเล็กน้อย หรือ ไม่มีคู่กรณี ท่านสามารถแจ้งเคลมผ่านทาง website AXA ได้ที่ www.axa.co.th

3. ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวัน และ เวลาทำการที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ ที่สำนักงานสาขาทุกสาขา

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า แจ้งเหตุแอกซ่า ให้ข้อมูลรายละเอียดการเกิดเหตุกับช่องทางที่ติดต่อ โดยเน้นข้อมูลสำคัญดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุและผู้แจ้งเหตุ

2. รายละเอียดของรถประกัน ( ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ )

3. รายละเอียดการเกิดเหตุ และ สถานที่เกิดเหตุ

การปฏิบัติตัวในที่เกิดเหตุ เมื่อ แจ้งเคลมประกันแอกซ่า

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า การปฏิบัติตัวในที่เกิดเหตุมีข้อปฏิบัติที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก

จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และ พยาน ( ถ้ามี ) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯ และ ในกรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภท 3 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก บริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุ หรือ สถานีตำรวจ ( หากจำเป็น ) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไปท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

2. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด

ให้ชื่อ ที่อยู่ของท่านแก่คู่กรณี ( หากมีการร้องขอ ) และ เคลื่อนย้ายรถเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการจราจรภายหลังจากการยอมรับผิดแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรลงนามในเอกสารใด ๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะไปถึง

3. กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และ สั่งให้เคลื่อนย้ายรถ ( โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุให้ทำการตรวจสอบ )

4. กรณีมีผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต

ให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง และ อย่าดำเนินการตกลงค่าเสียหายใด ๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน ทั้งนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และ เป็นความผิดทางอาญา ท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ได้

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติในการ แจ้งเหตุแอกซ่า แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า เพื่อไม่ให้มีผลต่อการเคลมประกันนั่นเอง

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า การปฏิบัติตัวกรณี คู่กรณีหลบหนี รถถูกยึด รถหาย

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า มาดูกันค่ะว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ในกรณีที่ไม่คาดฝัน 3 กรณีดังนี้

1. กรณีรถประกันถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี

ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยหากทราบทะเบียนรถของคู่กรณี ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นหลักฐาน ยกเว้นกรณีที่ไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี

2. กรณีรถถูกยึด

กรณีรถของท่านถูกยึดไว้ เพื่อตรวจสอบสภาพที่สถานีตำรวจ ควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบสิ่งของมีค่าภายในรถ และ ลงบันทึกประจำวันด้วย

3. กรณีรถหาย

  • ( 3.1. ) แจ้งเคลมกับทางศูนย์รับแจ้ง ( AXA HOTLINE ) ที่หมายเลข 0-2118-8111 ทันทีที่ทราบ
  • ( 3.2. ) รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และ ศูนย์ป้องกัน และ ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หมายเลข 1192 พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียน สี หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถัง สถานที่ และ วันเวลาที่หาย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lostcar.co.th
  • ( 3.3. ) ในกรณีที่รถยนต์ที่เอารถประกันไว้สูญหาย และ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โดยได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์แล้ว บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัท ฯ ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า เพื่อให้ผู้เอาประกันได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อย่างมีสติ เมื่อภัยมา หวังว่าบทความข้างต้นนี้จะเป็นตัวช่วยท่านไม่มากก็น้อยนะคะ

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า ให้ความสำคัญ และ มุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และ สร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจประกันภัย โดยเปลี่ยนกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารความเสี่ยง อย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ทำให้ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ครองตลาดเรื่องการประกันภัยรถยนต์ เป็นเบอร์ต้น ๆ ของประเทศไทย ที่ลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจ แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า บริการ รวดเร็วฉับไว ทันสมัย เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ใส่ใจการบริการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อุ่นใจทุกเส้นทางที่มีเราร่วมทาง ไร้ซึ่งความกังวล