Pakanpaide new logo
เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม กับสโลแกนที่โด่งดังที่สุด คือ เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา ผ่านมาตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิกที่ยาวนาน สู่ยุคพัฒนา และ ก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้เกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ในปี 2551 จนปัจจุบันนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ได้ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และ ยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ให้ความคุ้มครอง หรือ เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างไรบ้าง ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานที่สุด

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม รวบรวมคำตอบไว้ที่นี่แล้ว

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม คำตอบก็คือ ให้ความคุ้มครอง และ มีอยู่ 2 กรณีที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีคู่กรณี และ รถเสียหายไม่มาก ฉะนั้นเมื่อไม่มีคู่กรณี และ รถไม่เสียหายมาก แล้วต้องการจัดซ่อมรถ ให้โทรแจ้งอุบัติเหตุ และ ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา ที่หมายเลข 1484 โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

 • นำรถไปทำเคลมได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐาน ที่รับงานซ่อมของบริษัทกว่า 400 อู่ ทั่วประเทศ และ จัดซ่อมได้เลย
 • แจ้งความประสงค์ให้บริษัท จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบ และ ทำเคลมให้ตามสถานที่นัดหมายที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการออกใบเคลมให้ เพื่อไปติดต่อซ่อมในภายหลัง
 • อีกทั้งยังสามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัท ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาย่อยทั่วประเทศอีกด้วย

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม ไม่มีคู่กรณี และ รถเสียหายมาก ต้องทำการโทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุ และ บริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้ต่อไป

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม มีคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม มีคำแนะนำ ในกรณีที่จัดทำ เฉพาะประกันภัย พ.ร.บ ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม ได้รวบรวมคำแนะนำ เพื่อแบ่งปันเกร็ดความรู้ ดังต่อไปนี้

 • สามารถนำผู้บาดเจ็บ ไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ทันที
 • โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจ จากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทได้
 • การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะต้องแจ้งขอรับจากบริษัทด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้
 • ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอเท่านั้น ( เอกสารต้องถูกต้อง และ ครบถ้วน )
 • ค่าเสียหายส่วนเกินในเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ร้องขอเท่านั้น ( เอกสารต้องถูกต้อง และ ครบถ้วน )
 • ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่ และ เป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม ในกรณีที่มีค่าซ่อมรถประกัน แต่มีการสำรองจ่ายไปก่อนนั้น เมื่อต้องการเบิกค่าสินไหมทดแทน จะต้องใช้เอกสาร ในการเบิกค่าสินไหมทดแทน และ ระยะเวลานัดจ่าย เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม ดังต่อไปนี้

 • ใบเคลม
 • บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
 • ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน ( ก่อนซ่อม , ระหว่างซ่อม , หลังซ่อม )
 • สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเอกสารครบถ้วน และ ถูกต้อง สามารถรับเงินได้ ภายใน 15 วัน

เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม คำตอบก็คือ คุ้มครองหมด ไม่ว่าจะมีเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงหรือไม่ มีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เมืองไทยประกันภัยก็จะยังอยู่เคียงข้างเมื่อภัยมาเสมอ สามารถ โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และ บริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้ เมื่อ เคลมประกัน เมืองไทย ไม่มี คู่กรณี คุ้มครองไหม พร้อมอู่ที่พร้อมให้บริการมากมายกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ บริการให้อย่างครบครันที่สุด เพื่อลูกค้าเมืองไทย ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และ พัฒนากันต่อไปอย่างไม่หยุดพัก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยให้ตรงไลฟ์สไตล์ที่สุด อุ่นใจเมื่อภัยมา นึกถึงการทำประกันภัย ให้นึกถึงเมืองไทยประกันภัย