เคลมยางรถยนต์ ประกันชั้น1 วิริยะ ดูแลครบถ้วน จบทุกความต้องการ

เคลมยางรถยนต์ ประกันชั้น1 วิริยะ

เคลมยางรถยนต์ ประกันชั้น1 วิริยะ ใครที่มีรถยนต์ขับไม่ว่าจะเป็นรถที่สัญญาการเช่าซื้อ หรือ เป็นผู้ครอบครองโดยตรง ในแต่ละปีรถยนต์ทุกคัน จะต้องทำประกันภัยที่มี ความจำเป็น 2 ฉบับด้วยกัน คือการทำ ประกันภัยรถ แบบภาคบังคับ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” หรือ “พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” และอีกฉบับ คือการทำประกันภัย “ภาคสมัครใจ” เมื่อมีประกัน พ.ร.บ. แล้วจะเป็นหลักประกันให้ กับคนที่อยู่ในรถทุกคันว่าจะได้ รับสิทธิ์ความคุ้มครองจากเงินกองกลาง ที่รถทุกคันได้การรับความคุ้มครอง และ เงินรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการประสบภัยจากรถ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ มีความสูญเสียทั้งผู้คน และ ทรัพย์สิน หรือ เสียหายมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิดก็ตาม จึงต้องมีการทำประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระได้อีกมากมาย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่าคิดเพียงว่า ถ้าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ หรือ ไม่มีการเคลมความเสียหายในรอบสัญญาความคุ้มครอง จะเป็นการสูญเสียเงินโดยใช่เหตุ คิดแบบนี้เท่ากับคุณประมาทโดยแท้ 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

วามคุ้มครองประกันภัยรถยนต์มีอยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และ ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ และความคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เอกสารแนบท้าย

 ยางรถยนต์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ จึงต้องได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว แต่กระนั้นความคุ้มครองในยางรถยนต์ ต้องเป็นความคุ้มครองที่เรียกว่า “คุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข” เพราะความเสียหายของยางรถยนต์ เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครองที่ถูกระบุไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 5 ข้อ ดังนี้

1. การเสื่อมราคา หรือ การสึกหรอของรถยนต์
2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ การเสีย หรือ การหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือ เครื่องไฟฟ้าของรถยนต์ อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
3. ความเสียหายโดยตรงของรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือ จำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือ การระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่น ของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
5. ความเสียหายอันเกิดจากการ ขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือ ซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ดังนั้นจากข้อความที่กล่าวไว้ว่าข้างต้น ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ที่มี “ความคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข” หมายถึงว่า ยางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือ ระเบิดจากการใช้งานปกติ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้าหากการฉีกขาด หรือ การระเบิดของยางเกิดจาก รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ การกลั่นแกล้ง หรือ การกระทำมุ่งร้ายจะได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่คุ้มครองยางรถยนต์ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากอย่างยางระเบิด  เช่น ตัวรถยนต์ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ยังคงต้องได้รับความคุ้มครองปกติ ในทางกลับกันการเกิดอุบัติเหตุ จากสาเหตุอย่างอื่น ๆ และ เป็นเหตุให้ยางเกิดการระเบิด หรือ ฉีกขาด ยางต้องได้รับความคุ้มครอง แต่ความคุ้มครองที่ได้รับนั้นเป็นการชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ ที่เกิดความเสียหายในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลดังกล่าวมานั้นจึงเหมือนเป็นคลังความรู้ และ เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลประกันรถยนต์อยู่เป็นอย่างมาก

วิริยะประกันภัย มีเครือข่ายออนไลน์ เชื่อมทุกส่วนงานบริการ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น เคลมยางรถยนต์ ประกันชั้น1 วิริยะ ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการ หรือ ประกันชั้น 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือ ประกันชั้น3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และ ใครที่กำลังมองหาการต่อ พรบ.รถยนต์ ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียววิริยะประกันภัย บริษัทประกันภัยอันดับหนึ่ง ที่ให้บริการ และ คำปรึกษาด้านประกันภัยซื้อรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยบ้าน และ ทรัพย์สิน ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคง และ เชื่อถือได้ จากทีมงานคุณภาพ ที่มีจรรยาบรรณ และ เป็นธรรม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือ โทร. 02-129-7474 หรือ 1557 วิริยะประกันภัยรถยนต์ ที่อยู่เคียงข้างคุณ ทุกที่ทั่วไทยวิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ ด้วยจำนวนสาขา และ ศูนย์บริการกว่า 150 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ