เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง บริษัทที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง AIA เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 นับเป็นเวลานานมาก ๆ ที่ AIA หรือ บริษัท เอไอเอ นั้นได้มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครอง อย่างครอบคลุมความต้องการของลูกค้า หรือองค์กรต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ผ่านบริการ และ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม รวมไปถึงมีคำแนะนำ หรือให้คำตอบได้ในทุกเรื่อง เช่น เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้างในการซื้อประกัน หรืออื่น ๆ จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ และ ชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังยึดมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการทำดีร่วมกัน หรือ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และ โครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ และ อีกมากมาย

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง มีขั้นตอนการเช็กอย่างไรบ้าง

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง สามารถตรวจสอบสถานะของเงินปันผลได้ด้วย 3 วิธี ดังนี้

 • ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ และ จดหมายใบแจ้งประจำปี
 • AIA iService  เลือก เมนู เงินปันผล – เงินคืน
 • AIA Call Center 1581 

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง สามารถเลือกรับเงินได้ 4 วิธี ดังนี้

 • สามารถขอรับเช็คด้วยตนเองที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่ หรือแจ้งมาที่ AIA Call Center 1581 ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถทำรายการผ่าน AIA iService แอป หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ แล้วส่งเอกสารมายังบริษัท ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 1 เดือน
 • เช็คขีดคร่อม ซึ่งบริษัทจะส่งไปตามที่อยู่ของคุณเอง หรือผ่านตัวแทนบริษัท
 • ฝากสะสมไว้ในกรมธรรม์ ก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สามารถทำรายการ โดยการกรอกฟอร์มตามเว็บไซต์ แล้วส่งเข้ามาที่บริษัท

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง ถ้าบัญชีที่ทำการสมัครไปนั้น ถูกปิดไปแล้ว จะจ่ายเงินอย่างไร

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรา เคยแจ้งการรับเงินปันผล ผ่านบัญชีธนาคารใดไป แต่เราได้ทำการปิดบัญชีไปแล้วนั้น เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง จะมีวิธีการจ่ายเงินปันผล หรือเงินคืนได้ ดังนี้ 

 • หลังจากที่ได้รับแจ้งจากธนาคารว่า ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าได้ บริษัทก็จะจัดส่งเช็คขีดคร่อมมาให้ หรือ A/C payee only ไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์ 
 • เพื่อการรับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารใหม่ สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ตลอดเวลาอีกด้วย

เพียงเท่านี้ ก็หมดห่วงแล้วว่าเมื่อเปลี่ยนบัญชีธนาคารไปแล้วนั้น จะยังได้ เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง คืนไหม คำตอบก็คือ ได้เหมือนเดิม

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง มีการตรวจสอบอย่างไรว่าบริษัทได้รับชำระเงินแล้ว

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง เมื่อมีข้อสงสัยว่า เราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร ว่าบริษัทได้รับเบี้ยประกันแล้ว สามารถเช็กได้จาก AIA iService ทั้งแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ หรือ AIA Call Center 1581 อีกด้วย เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง มีการแบ่งปัน ในส่วนของการตรวจสอบ มีขั้นตอนดังนี้

 • สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน

ให้เลือก เมนูข้อมูลกรมธรรม์ หลังจากนั้นเลือกหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกดที่ ข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย ได้เลย 

 • สำหรับ AIA iService เว็บไซต์นั้น

ให้เลือกเมนู บริการกรมธรรม์ จากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดเอกสาร และ จดหมายแจ้งเตือน หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต ถ้ามีหนังสือรับรองออกมาแสดงว่าบริษัทได้รับเบี้ยของลูกค้าแล้ว

เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง สามารถเช็กได้ง่าย ๆ จากแอปพลิเคชัน AIA iService ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทาง Call center 1581 ก็ได้ โดยอย่างน้อยนั้นจะต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ เงินปันผล aia กี่วันได้ เช็กยังไง ยังสามารถขอรับเช็คด้วยตนเองที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่ หรือ จะทำการฝากสะสมไว้ในกรมธรรม์ก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย ถือได้ว่าสามารถเช็กได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายมากที่สุดนั่นเอง