เบอร์ประกันสังคม ฉุกเฉินสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ประกันสังคม

เบอร์ประกันสังคม หากท่านมีข้อสงสัย หรือ มีคำถาม อยากจะติดต่อกับประกันสังคมโดยตรง  โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง สำนักงานประกันสังคม สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ ประกันสังคมทุกมาตรา หรือ อยากสอบถามในกรณีเร่งด่วน โทรสายด่วน 1506 เบอร์โทรประกันสังคม ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงโดยปกติแล้ว สายเบอร์ด่วนประกันสังคม จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งท่านไม่ต้องรอโทร ในเวลาทำการอย่างเดียว ท่านสามารถติดต่อ ได้ตลอดทุกช่วงเวลา แต่หากคุณเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน แล้วต้องการขอข้อมูลเร่งด่วนอาจจะต้องสอบถามกับ ทางโรงพยาบาลให้เช็กสิทธิร่วมด้วย หรือ เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน โดยใช้สิทธิรักษา 72 ชั่วโมงก่อนส่งตัว แนะนำว่าหากป่วยแล้วอยู่ไกล โรงพยาบาลประกันสังคม ให้เข้าโรงพยาบาลรัฐเพื่อจะได้เบิกค่ารักษาได้เต็มจำนวน

เบอร์ประกันสังคม ศูนย์ประสานงาน Hot Line ที่ควรทราบ ?

เบอร์โทรประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน Hot Line เพื่อประสานการใช้สิทธิ ระหว่างผู้ประกันตน และ สถานพยาบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตนสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 02-9562513-4 ในวัน และ เวลาราชการ หรือ ติดต่อสายด่วนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เบอร์ประกันสังคม 1506 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษา และ บริการข้อสอบถามต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้ประกันตน จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถตอบโต้ ข้อสอบถามได้ทัน โดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนได้ทันที

เบอร์ประกันสังคม สามารถติดต่อได้กรณีใดบ้าง ?

เบอร์โทรประกันสังคม นอกจากการสอบถาม เหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ การเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ท่านยังสอบถามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องได้รับทั้ง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน ซึ่งทุกกรณี ท่านจะรับความคุ้มครองอย่างไร เงินช่วยเหลือเท่าไหร่ และ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในการเบิกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นการที่ผู้ประกันตนได้ทราบ เบอร์โทรประกันสังคม จึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะบางครั้งผู้ประกันตนอาจได้ข้อมูลมาไม่ชัดเจน จากหน่วยงานที่ดูแล เพื่อรักษาสิทธิ ของผู้ประกันตนที่ควรได้รับ หรือ อาจมีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือ แจ้งได้ทันทีที่เบอร์ 1506 หรือ เบอร์โทรประกันสังคมตามพื้นที่ของผู้ประกันตน

เบอร์ประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 / 28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ : 0-2956-2345 โทรศัพท์ : 1506 โทรสาร : 0-2526-0658 E-mail : [email protected] ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ กับผู้ประกันตนครอบคลุม ทั้ง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตน นอกระบบมาตรา 40 หรือ เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สามารถโทรสอบถาม หรือ ส่งเอกสารมายังที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประกันสังคมตามภูมิภาคของท่านได้ตาม เบอร์โทรประกันสังคม ในจังหวัดของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เบอร์ประกันสังคม ทำไมผู้ประกันตนควรทราบ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนทุกคนไม่ควรมองข้าม ตราบใดที่เรายังใช้สิทธิประกันสังคม เพราะเราอาจสอบถามสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต้องได้รับทั้ง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน ที่สำคัญหากเกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เราจะได้สามารถติดต่อเพื่อขอทราบสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และ ขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นได้ทันที จึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม เพราะท่านอาจสูญเสียสิทธิประโยชน์ ที่ท่านจะได้รับ หากไม่มีความเข้าใจ และ รู้ช่องทางการสอบถามสิทธิ ดังนั้น เบอร์ประกันสังคม ท่านจึงไม่ควรมองข้าม เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดได้เสมอ