เบอร์ประกันสังคม ศูนย์ประสานงาน Hot Line มีเบอร์อะไรบ้าง ?

เบอร์ประกันสังคม

เบอร์โทรประกันสังคม ที่ท่านควรทราบ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน Hot Line เพื่อประสานการใช้สิทธิ์ระหว่างผู้ประกันตน และ สถานพยาบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตนสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 02-9562513-4 ในวัน และ เวลาราชการ หรือติดต่อสายด่วนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เบอร์ประกันสังคม 1506 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษา และ บริการข้อสอบถามต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถตอบโต้ข้อสอบถาม ได้ทันโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนได้ทันที

เบอร์ประกันสังคม ฉุกเฉินสายด่วน 1506 พร้อมขั้นตอนปฏิบัติ ที่ควรทราบ

เบอร์ประกันสังคม เมื่อเรามีข้อสงสัย หรือ มีคำถาม อยากจะติดต่อกับประกันสังคมโดยตรง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมทุกมาตรา หรือ อยากสอบถามในกรณีเร่งด่วน โทรสายด่วน 1506 เบอร์โทรประกันสังคม ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงโดยปกติแล้วสายเบอร์ด่วนประกันสังคมจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งคุณไม่ต้องรอโทรในเวลาทำการอย่างเดียว จะดึกดื่น เที่ยงคืนก็สามารถติดต่อได้ แต่หากคุณเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วต้องการขอข้อมูลเร่งด่วนอาจจะต้องสอบถามกับทางโรงพยาบาลให้เช็กสิทธิ์ร่วมด้วย หรือ เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน โดยใช้สิทธิ์รักษา 72 ชั่วโมงก่อนส่งตัว แนะนำว่าหากป่วยแล้วอยู่ไกลโรงพยาบาลประกันสังคม ให้เข้าโรงพยาบาลรัฐเพื่อจะได้เบิกค่ารักษาได้เต็มจำนวน

เบอร์ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ : 0-2956-2345 โทรศัพท์ : 1506 โทรสาร : 0-2526-0658 E-mail : [email protected] ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุม ทั้ง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตน นอกระบบมาตรา 40 หรือ เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สามารถโทรสอบถาม หรือ ส่งเอกสารมายังที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประกันสังคมตามภูมิภาคของท่านได้ตาม เบอร์โทรประกันสังคม ในจังหวัดของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เบอร์ประกันสังคม สามารถติดต่อกรณีอะไรได้บ้าง ?

เบอร์โทรประกันสังคม ทำไมผู้ประกันตนควรทราบ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนทุกคนไม่ควรมองข้าม ตราบใดที่เรายังใช้สิทธิ์ประกันสังคม เพราะเราอาจสอบถามสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต้องได้รับทั้ง 7 กรณี ดังนี้ 

  1. กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย 
  2. กรณีคลอดบุตร 
  3. กรณีทุพพลภาพ 
  4. กรณีเสียชีวิต 
  5. กรณีสงเคราะห์บุตร 
  6. กรณีชราภาพ 
  7. กรณีว่างงาน 

ซึ่งทุกกรณีท่านจะรับความคุ้มครองอย่างไร เงินช่วยเหลือเท่าไหร่ และ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการเบิกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นการที่ผู้ประกันตนได้ทราบ เบอร์โทรประกันสังคม จึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะบางครั้งผู้ประกันตนอาจได้ข้อมูลมาไม่ชัดเจนจากหน่วยงานที่ดูแล เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนที่ควรได้รับ หรือ อาจมีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือ แจ้งได้ทันทีที่เบอร์ 1506 หรือ เบอร์โทรประกันสังคมตามพื้นที่ของผู้ประกันตน

เบอร์โทรประกันสังคม บทความข้างต้นนี้ เป็นสาระดี ๆ ทำไมผู้ประกันตนควรทราบ เพราะประกันสังคมมีหน้าที่ทำให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง คุ้มครองสังคมซึ่งรับเงินลูกจ้าง นายจ้างในแต่ละเดือนไปแล้ว ต้องคุ้มครองลูกจ้าง ทั้งในด้านความเจ็บป่วย ประสบอันตราย หรือ มีเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ทำงานไม่ได้ปัจจุบันนี้มีกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันสังคม 3 มาตราด้วยกัน ได้แก่ 

  • มาตรา 33 คือลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานนั้นช่วยสมทบด้วย 
  • มาตรา 39 คือ ลูกจ้างที่เคยอยู่ในมาตรา 33 แล้วต้องการส่งเงินสมทบตัวเองต่อเมื่อลาออกมาแล้ว 
  • มาตรา 40 คือลูกจ้างอิสระที่ส่งสมทบตนเองตั้งแต่ต้น 

ดังนั้นหากมีข้อสงสัยในการเบิกประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ ผู้ประกันตนควรรู้ เบอร์โทรประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นสายด่วน , เบอร์โทร Hot Line , สำนักงานใหญ่ เบอร์โทรจากบทความข้างต้นนี้ คือเบอร์หลักที่ท่านจะสามารถติดต่อประกันสังคมได้โดยตรง นอกเหนือจากเบอร์ประกันสังคมตามพื้นที่ของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรได้รับ