เบอร์โทรสายด่วน ไว้ใช้ติดต่อสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เบอร์โทรสายด่วน

เบอร์โทรสายด่วน เบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเคลม แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน” สำหรับเพื่อน ๆ ที่เดินทางไกลช่วงวันหยุด บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มักเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เรามาทำความรู้จักกับเบอร์โทรศัพท์สายด่วน ที่ไว้ใช้ติดต่อสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กันนะคะ www.pakanpaide.com

 •       แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย โทร. 911
 •       แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ โทร. 199
 •       สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
 •       สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193
 •       แจ้งรถหาย โทร. 1192
 •       กองปราบปราม โทร. 1195
 •       อุบัติเหตุทางน้ำ โทร. 1196
 •       เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
 •       ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 •       ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 •       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

เบอร์โทรสายด่วน แห่งความสูญหายหรือเสียหาย หรือความรับผิดตามกฎหมาย

เบอร์โทรสายด่วน การแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า นั้นคือ ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงเหตุ แห่งความสูญหายหรือเสียหาย หรือความรับผิดตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในทันทีที่สามารถแจ้งได้ เพื่อให้บริษัทได้ทำการตรวจสอบความเสียหายที่แท้จริงและหรือปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้น มิให้ความเสียหายขยายหรือเพิ่มขึ้นได้

เบอร์โทรสายด่วน เพื่อให้บริษัทเข้ามาดูแล รักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของทั้งสองฝ่าย

เบอร์โทรสายด่วน การแจ้งให้บริษัทโดยไม่ชักช้า ให้หมายรวมถึงการส่งหนังสือ หรือหมายเรียก คำฟ้องให้แก่บริษัทเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องต่อศาล ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทเข้ามาดูแล รักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของทั้งสองฝ่าย และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

เบอร์โทรสายด่วน แจ้งเหตุที่เกิดเหตุให้ตำรวจทราบ

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็นควรปฏิบัติดังนี้ กรณีมีผู้บาดเจ็บนำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุดก่อน เบอร์โทรสายด่วน แจ้งเหตุที่เกิดให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้ แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เตรียมเอกสารถ่ายสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการกรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ให้ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คนเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ต้องแจ้งบริษัททันทีดีที่สุด เบอร์โทรสายด่วน เพราะแจ้งเร็วเท่าไหร่ก็จะได้รับการดูแลเร็วเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลากับการมาถกเถียงหรือมาพิสูจน์ว่า อะไรคือสุดวิสัย อะไรคือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันกับเราได้ใหม่ www.pakanpaide.com