Pakanpaide new logo
เบิกเงินปันผล aia 2565

เบิกเงินปันผล aia 2565 AIA หรือ เอไอเอ เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ และ ชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังยึดมั่นในการตอบแทนสังคมผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการทำดีร่วมกัน ( เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์ ) โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และ โครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ เป็นต้น มีการเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เบิกเงินปันผล aia 2565 ได้มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า และ องค์กร ผ่านบริการ และ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทย เป็นของ AIA บริษัทมีพลังตัวแทนประกันชีวิตกว่า 50,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้ากว่า 5.11 ล้านคน ด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า 8.39 ล้านฉบับ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชัน และ การบริการต่าง ๆ เช่น iPoS+ , AIA iService และ AIA iSign เพื่อสนับสนุนการขาย และ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร

เบิกเงินปันผล aia 2565 เงินปันผลคืออะไร

เบิกเงินปันผล aia 2565 เงินปันผล หรือ Dividend เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมักเป็นการกระจายกำไร เมื่อบริษัทได้กำไร หรือส่วนเกิน บริษัทสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจต่อ หรือสามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ บริษัทอาจสงวนกำไร หรือส่วนเกินส่วนหนึ่ง และ จ่ายส่วนที่เหลือเป็น เบิกเงินปันผล aia 2565 การจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นอาจเป็นรูปเงินสด ที่มักเป็นการฝากเข้าบัญชีธนาคาร หรือ หากบริษัทมีแผนนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ ปริมาณค่าตอบแทน อาจจะจ่ายเป็นรูปหุ้นเพิ่ม หรือการซื้อหุ้นคืนได้ เงินปันผลจัดสรรในปริมาณต่อหุ้นตายตัว โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นสัดส่วน กับการถือหุ้น สำหรับบริษัทร่วมทุน การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นค่าใช้จ่าย แต่เป็นการแบ่งรายได้ หลังหักภาษีกันของผู้ถือหุ้น กำไรสะสมแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น ( shareholder equity ) ในงบดุลของบริษัท เช่นเดียวกันกับหุ้นทุน ที่นำออกจำหน่าย บริษัทมหาชนมักจ่ายเงินปันผลตามกำหนดเวลาตายตัว แต่อาจประกาศเงินปันผลเมื่อใดก็ได้ บางครั้งเรียก เงินปันผลพิเศษ เพื่อแยกกับเงินปันผลตามเวลาตายตัวนั่นเอง แต่จะตรงข้ามกับสหกรณ์ ซึ่งจ่ายเงินปันผลตามกิจกรรมของสมาชิก ฉะนั้นเงินปันผลของสหกรณ์ จึงมักจัดเป็นค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี

เบิกเงินปันผล aia 2565 มีวิธีการอย่างไรบ้าง

เบิกเงินปันผล aia 2565 ของเอไอเอนั้น สามารถเลือกรับได้ 4 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • เช็กขีดคร่อม ซึ่งบริษัทจะส่งไปตามที่อยู่ของท่าน หรือผ่านตัวแทนบริษัท 
  • หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ยกเว้นเงินครบสัญญา ที่สามารถทำรายการผ่าน AIA iService แอป โดยการเลือกเมนู รับเงินผลประโยชน์ผ่านธนาคาร หลังจากนั้นกด สมัคร เปลี่ยนแปลงบริการ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของเอไอเอ โดยให้ส่งเอกสารมายังบริษัทก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 1 เดือน 
  • ฝากสะสมไว้ในกรมธรรม์ ท่านใดที่จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เบิกเงินปันผล aia 2565 ก็สามารถทำรายการ โดยการกรอกฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ แล้วส่งเข้ามาที่บริษัท
  • เฉพาะเงินคืน และ เงินครบสัญญา สามารถขอรับเช็กได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่ หรือแจ้งมาที่ AIA Call Center 1581 ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์นั่นเอง

เบิกเงินปันผล aia 2565 มีผลิตภัณฑ์ประกันอะไรบ้างที่

เบิกเงินปันผล aia 2565 มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบไหนบ้างที่สามารถ เบิกเงินปันผล aia 2565 ได้ ดังนี้

  • ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่คุณรัก และ ห่วงใย

  • เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ AIA UNIT LINKED

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิตของทุกคน

  • ประกันโรคร้ายแรง

ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตของคนที่คุณรักทั้งบ้าน

  • ประกันสุขภาพ

หมดกังวลได้เลย เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ

แบ่งเบาภาระฉุกเฉิน ที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว จากความเสียหายจากอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเงินคืนบำนาญ สามารถช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

 เบิกเงินปันผล aia 2565 บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของไทย ในการดูแลชีวิต และ ให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมแบบครบวงจร ด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า 8.39 ล้านฉบับ ทั่วประเทศไทย ที่ผ่านการให้บริการลูกค้ากว่า 5.11 ล้านคน จึงทำให้พิสูจน์ได้ว่า เอไอเอ เป็นบริษัทที่ให้การดูแลได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการ เบิกเงินปันผล aia 2565 ที่สามารถเลือกรับเงินได้หลากหลายช่องทาง ตามความสะดวกของลูกค้า โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากทางเว็บไซต์โดยตรง หรือจะเป็นการเลือกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA iService โดยการเลือกเมนู รับเงินผลประโยชน์ผ่านธนาคารก็ได้ ตอบโจทย์ความสะดวกสบายของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทที่ยึดมั่นว่าจะส่งเสริมลูกค้า และ สังคมให้เป็นอย่างตลอดมา และ ตลอดไป